Koja zanimanja će pretrpeti najveće promene u budućnosti?

Koja zanimanja će pretrpeti najveće promene u budućnosti?

da li će nas roboti zameniti

Biznis modeli, ali i tržište rada pretrpeće promene usled četvrte industrijske revolucije, odnosno kretanja u isprva nepovezanim oblastima kao što su veštačka inteligencija, robotika, nanotehno­logija, 3D štampa, genetika i biotehnologija. Značajni ,,potresi” predviđaju se na polju veština neophodnih za napredak u novim okolnostima, navodi se u izveštaju ,,Budućnost radnih mesta” Svetskog ekonomskog foruma.

d

buducnost zaposlenja

d

Izveštaj je zasnovan na anketi koja je sprovedena među čelnicima sektora ljudskih resursa i direk­torima strategija kompanija u de­vet industrijskih grana na prostoru 15 najvećih svetskih ekonomija, koje zapošljavaju 65 odsto svetske radne snage. Priroda promene u narednih pet godina je takva da čak 7,1 miliona radnih mesta može biti izgubljeno kroz tehnološke viškove, automatizaciju a najveći gubici biće u administrativ­nom sektoru. Ova cifra će delimično biti nadoknađena stvaranjem 2,1 mi­liona novih radnih mesta, u grupama više specijalizovanih poslova, kao što su kompjuterske nauke, matematič­ke, arhitektura i inženjering.

f

buducnost poslovanja

f

Uticaj očekivanih promena variraće u odnosu na industriju, vrstu posla i pol zaposlenih. Tako se očekuje da će zdravstvo pretrpeti najveći udarac, a slede sektor ener­getike i finansijskih usluga. Najviše novih  radnih  mesta generisaće informacione i komunikacione tehnologije, stručne službe i mediji kao i sektor zabave.

Bez hitne i ciljane akcije danas, u cilju upravljanja promenama u bliskoj budućnosti i izgradnjom radne snage sa veštinama koje će odoleti budućim zahtevima tržišta i razvoju tehnologije, vlade će morati da se izbore sa rastućom stopom nezaposlenosti i nejednakosti, a preduzeća sa smanjenom bazom potrošača, istakao je Klaus Schwab, osnivač i izvršni predsednik Svetskog ekonomskog foruma, komentarišući  izveštaj.

h

JAZ RODNE NEJEDNAKOSTI

j

jaz rodne neravnopravnosti

n

Budućnost  tržišta  radne  snage sa sobom nosi i rodne implikaci­je. Na osnovu procenjenog broja radnih mesta koja će se ugasiti, ali i novih koja će se pojaviti na tržištu,  izgleda  da će teret jed­nako pasti i na žene (48%) i na muškarce (52%).

Međutim, s obzirom da muskarci čine veći deo tržišta rada u odnosu na žene, ova perspektiva produbiće jaz rodne nejednakosti. Naime, procenjuje se da će žene izgubiti pet radnih mesta na jedno novo dobijeno, u poređenju sa muškarcima gde na svako novo radno mesto trojica ostaju bez posla. Ovo se može objasniti i niskim učešćem žena u određenim grupama poslova za koje se očekuje da će doživeti rast u narednom periodu, što samo ukazuje na činjenicu da lideri što pre moraju da se posvete hroničnom problemu kako uključiti veći procenat žena u nauku, tehnolo­giju, matematiku i inženjering.

g

SUOČAVANJE S PROMENAMA

h

suprotstavljanje izazovima

n

Kada je reč o izgledima ispitani­ka o tome kako najbolje da se nose sa ovim suštinskim promenama, vesti su ohrabrujuće. Najzastuplje­nija strategija radne snage u svakoj industriji je ulaganje u trenutno zaposlene kako bi stekli ove neophodne veštine. Druge prakse, kao što su mobilnost i rotacija poslova, privlačenje talenata iz inostranstva, onih ženskog pola i pripravničke pozicije, takođe su visoko zastupljene. Rezultati an­kete pokazuju da one kompanije koje planski posmatraju razvoj svog kolektiva i to postavljaju kao prioritet, gotovo za 50 odsto su veće šanse da investiraju u dodatno obrazovanje svojih postojećih kadrova, u odnosu na kompanije koje razvoj ljudskih resursa ne postavljaju kao prioritet. Rezultati ankete ukazuju da većina kompanija smatra da je ulaganje u veštine, umesto u  angažova nje više radnika na kraći period, ključno za dugoročno reša­vanje poremećaja koji se očekuju na tržištu rada.

h

NOSIOCI PROMENA

h

nosioci promena

n

Najznačajniji pokretač promena u svim industrijama biće promena prirode posla. Kako nove tehnologije omogućavaju obavljanje posla uvek i svuda, kompanije praktično usitnjavaju radne zadatke na nove načine, što vodi fragmentaciji poslova kroz brojne industrije. Ovim efektima dodatno doprinosi razvoj mobil­nog interneta i cloud tehnologije, koji omogućavaju brzo širenje modela usluga zasnovanih na internetu. Međutim, dok koncept nove ekonomije može biti jedan od najvidljivijih trenutnih manife­stacija poremećaja na tržištu rada, postoji više promena, i negativnih i pozitivnih koje se očekuju u određenim industrijama, što pred menadžment i regulatorne okvire stavlja nove izazove.

u

ANALIZA  INDUSTRIJE I ZANIMANJA

h

analiza industrije

k

Jedno od pitanja koje je bilo postavljeno ispitanicima bilo je i koje to nove kategorije poslova i funkcija očekuju da će postati od suštinske važnosti za njihovu industriju do 2020. godine, i gde bi u okviru svojih global­nih operacija mogli da nađu odgovo­re na takve zahteve. Dve vrste posla ističu se u gotovo svakoj industriji i na svim područjima. To su analitičari podataka, za koje kompanije očekuju da će im pomoći da shvate bujicu podataka u koje imaju uvid zahvaljujući razvoju tehnologije. Druga vrsta su specijalizovani predstav­nici prodaje, s obzirom da će svaka industrija morati da se osposobi za komercijalizaciju i svojim klijentima objasne svoju ponudu. Među novim poslovima koji se često pominju nalaze se novi tipovi pozicija unutar sektora ljudskih resursa, specijalisti organizacionog razvoja, inženjeri specijalsti za oblasti materijala, bio­hemije, nanotehnologije i robotike, specijalisti regulatornih okvira i odnosa sa državom, eksperti prostornih informacionih sistema, komercijalni i industrijski dizajneri.

g

SARADNJA

f

saradnja

f

Dok prognoze zavise od industri­je i regiona, značajne promene su već u toku, a na kraju, akcije koje se preduzimaju danas odrediće dalji tok, odnosno da li će ove promene dovesti do pojave novih mogućno­sti ili masovne migracije radnika.

U ovakvim okolnostima po­drazumeva se veća odgovornost samih kompanija pri prekvalifikaciji, odnosno dodatnoj edukaciji radne snage i još bitnije, zahteva se saradnja kompanija na ovom polju, a ne takmičenje za talente. Takođe, neophodno je da državne uprave postave osnove za brze i fundarnentalne promene u obrazovnim sistemima kako bi pripremile neophodan kadar za novo tržište rada, a kompanije i države moraće zajedno da rade na izradi rešenja za budućnost, zaključuje se u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma.

Izvor: PC Press

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina