“Čvrsto i ljubazno, to je pravi controller” – Svetlana Pajić (CFO), Mlekoprodukt

“Čvrsto i ljubazno, to je pravi controller” – Svetlana Pajić (CFO), Mlekoprodukt

Svetlana Pajić. MLEKOPRODUKT

 

Svetlana PAJIĆ-DGF-Mlekoprodukt Serbie

Ključni događaj za kompaniju u kojoj radim, “Mlekoprodukt” iz Zrenjanina, bio je u ulazak u veliku Francusku internacionalnu grupaciju “Savencia”, čiji je pretežni biznis proizvodnja sira. Ispostavilo se da je to bio ključni događaj za moju karijeru, a tako i za controlling u “Mlekoproduktu”. Više ništa nije bilo isto. Poslovni događaji, informacije i izveštaji dobili su još jednu novu dimenziju: controllersku! Stvorila se potpuno nova filozofija i ogroman prostor za rad, učenje, napredovanje, kontinuirano usavršavanje i preispitivanje.

 

Uvođenje controllinga odvijalo se kroz rad, uporedo sa povezivanjem finansijskog izveštavanja u izveštajni sistem Grupe. Brzina uvođenja izveštaja, kao i potpuno nova funkcija controllinga, zavisila je isključivo od kolega iz Sektora ljudskih resursa koji su nas obučavali, kao i naše spremnosti da učimo i prihvatimo novi pogled na poslovanje. Funkcija controllinga izrasla je iz računovodstvene, a lokalnom menadžmentu se pružila prilika da uči od najboljih kroz praksu. To je bio težak ali veoma efikasan način, u kojem nije bilo mnogo prostora za greške. Usledile su ubrzo i mnogobrojne obuke, razmena iskustava i dobre prakse sa kolegama iz drugih preduzeća u sastavu Grupe.

 

Prvi događaj bio je priprema operativnog plana za jednu godinu, odnosno izrada budžeta. Tada sam postala veliki prijatelj sa Excelom i od tada se ne razdvajamo. To je što se tiče “tehničkog” dela budžeta. Drugi aspekt predstavljalo je razumevanje suštine budžeta, njegova poruka, ali ovde bih to proširila na sve controllerske izveštaje. Poruka je ono što mora jasno da se prenese onome kome se izveštaj predstavlja, odnosno menadžeru. Najbolji izveštaj, po mom mišljenju, je onaj koji ne traži objašnjenje brojeva, onaj u kojem brojevi, tabele i grafikoni tako dobro prate ideju koja se predstavlja, da ne zahtevaju dodatna pojašnjenja. Iz mog iskustva, najbolje pripremljen izveštaj je onaj na čijoj prezentaciji CFO najmanje “priča”.

 

Pokušaću da podelim moja iskustva sa vama i da skrenem pažnju na ključne događaje u poslu controllera. Sve počinje od plana izrade (strateški plan, operativni plan, odnosno budžet, forecast, controlling projekata…) i podele uloga, odnosno odgovornosti. Veoma važni faktori su vreme i poštovanje rokova. Ono što je za pojedine funkcije kraj posla, za controllera je početak. Sakupljanje informacija iz pojedinih sektora može da traje i duže od očekivanog, nekad zbog objektivnih, ali često i zbog subjektivnih razloga. Na to moramo da računamo. Takođe, moramo da imamo prostora za nešto što zovemo “škart”, odnosno izgubljeno vreme za obradu informacija koje na kraju, možda, nećemo da iskoristimo. Zaključci do kojih dođemo posle obrade sakupljenih informacija moraju da budu podeljeni sa sektorima od kojih smo ih dobili (prodaja, nabavka, HR…).  Ovo je jedna od ključnih tačaka, a često i kritičnih tačaka, tokom izrade plana, forecasta ili bilo kog drugog controllerskog izveštaja.

 

Veoma je važno da controller bude spreman za sastanak, da jasno i argumentovano može da predstavi zaključke do kojih je došao. Na ovoj ključnoj tački moraju da se izbegnu nesporazumi i mogući konflikti. Naime, dešava se da je controller, kao davalac informacija, ponekad nesvestan uticaja i efekata koje proizvodi pa onda sumnja u tačnost izveštaja. Ovde dolazi do izražaja holistički pristup controllera i njegova veština da sluša, razume, pregovara i “čita između redova”. Controller ne sme da bude shvaćen kao kontrola, suprotna strana, neko ko ne razume biznis. U praksi se često dešava da se više puta vraćamo na ovu tačku, sve do postizanja konsenzusa. Veoma je važno da se složimo u vezi sa tim koje podatke smo dobili, kao i da li ih je controller tačno obradio i da li je efekat dobro odmeren. Iskustveno, najviše vremena je potrebno za ovaj deo izrade plana. Tipičan primer za ovakve diskusije su razgovori sa sektorom prodaje. Predstavljanje obrađenih informacija sektoru prodaje po pravilu se radi više puta. Koji je uticaj rabata, popusta, godišnjih pregovora, skala rasta i slično; prodavci obično razmišljaju samo o količinama (volumenima), dok controllere zanima samo profit.

 

Nijedan problem ne treba da se “stavi pod tepih”. Razlog za to je, osim profesionalne etike, i taj što je u suprotnom nemoguće preneti odgovornost na vlasnike budžeta. Drugim rečima, nećemo moći da postavimo KPI po funkcijama ako se oni nisu saglasili sa ciljevima. Postupak sklapanja ili “gradnje” je deo u kojem controller ne zavisi od drugih i koji uglavnom protiče bez problema. Sledeća faza je predstavljanje jedne od verzija plana menadžmentu. U ovoj fazi se proverava koliko je ono što smo dobili računanjem i logičkim ukrštanjem u skladu sa vizijom kompanije. Ovaj postupak uvek ima više iteracija do konačne verzije.

 

I konačno controller može da radi! U slučaju moje kompanije, to je postavljanje i publikovanje izveštaja koji ulaze u konsolidaciju. Ovde se zahteva poznavanje i podrška računovodstva. Na kraju dolazi dizajn prezentacije, kao i sama prezentacija. Opet kritična tačka. Besprekorno pripremljeni brojevi, tabele i grafikoni mogu da “padnu u vodu” ako nisu podržani dobro pripremljenom prezentacijom. Obično je ovo deo za koji nam uvek fali bar još jedan dan. Iz iskustva mogu da kažem da treba pročitati prezentacije svih funkcija i proveriti podatke. Controller je “vlasnik” brojeva i odgovoran je za njih bez obzira u kom se delu prezentacije nalaze. Na ovaj način se izbegava neusaglašenost prezentacija i moguće je pripremiti se za eventualna pitanja.

 

Pitanje je i ko je podrška controllerima. Po pravilu, to su kolege iz struke, računovođe, IT sektor i ERP. Arhitektura ERP-a treba da bude postavljena tako da podržava zahteve controllinga i da štedi vreme i energiju potrebne za pripremu podataka. Mogu da kažem da ne postoje rešenja, formule ili jednoobrazna uputstva. Svaki događaj je priča za sebe i pristupam mu na nov način, sa novom energijom, bogatija za prethodna iskustva. Moramo neprestano da učimo i da se trudimo da ne ponavljamo greške. Moramo da budemo otvoreni i spremni na izazove.

 

 

 

Autor

Svetlana  Pajić


1 Komentar

 1. Mladen Dzinkic :
  11.03.2019 u 07:33|Permalink

  Odlican tekst, hvala Svetlana i mnogo uspeha u buducnosti

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina