Analiza profitabilnosti, stručan tekst Dragan Radosavljević, Finansijski direktor, STRAUSS ADRIATIC

Analiza profitabilnosti, stručan tekst Dragan Radosavljević, Finansijski direktor, STRAUSS ADRIATIC

Dragan Radosavljevic (FI)

VIDIM TI NEŠTO U ŠOLJI…

Računovodstveni zapisi su se bavili analizom profitabilnosti još u drevnoj Mesopotamiji pre sedam hiljada godina. Čini mi se da je suština analize profitabilnosti najbolje opisana sredinom devetneastog veka u romanu Čarlsa Dikensa, kroz savet gospodina Mikobera mladom Dejvidu Koperfildu: „Godišnji prihod od 20 funti sa rashodima od 19 funti, 19 šilinga i 6 penija kao rezultat daju sreću. Godišnji prihod od 20 funti sa rashodima od 20 funti i 6 penija rezultira bedom“.

Dragan Radosavljević

Dragan Radosavljević

 

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u kompaniji Strauss Adriatic, mišljenja sam da je poznavanje cenovne elastičnosti proizvoda u portfoliju jedan od najvećih izazova. To je ujedno i najbolji alat uz pomoć kojeg može kvalitetno da se upravlja profitabilnošću kompanije. Fokus analize profitabilnosti treba usmeriti ka pospešivanju ostvarenih prihoda. I baš kao što bi Peter Drucker rekao: „Ne postoji ništa toliko beskorisno, kao kada sa velikom efikasnošću radite nešto što ne treba raditi uopšte’’.

Kada svemu dodate stavku nepredvidivih privrednih okvira koje današnje vreme donosi, onda je za planiranje profitabilnosti neophodno imati još veću senzitivnost i umeće. Broj varijabli koje utiču na krajnji rezultat poslovanja je veliki, a na pojedine faktore kao što su kurs domaće valute, odnos stranih valuta, cene sirovina na robnim berzama i niz drugih, nemoguće je uticati.

Controlling predstavlja ključni deo sistema za praćenje resursa i procenu učinka svake kompanije. Iz tog razloga, u Strauss Adriaticu smatramo da je za donošenje optimalnih menadžerskih odluka neophodno da svaki menadžer dobro poznaje osnovne računovodstvene kategorije, kao i primenjene koncepte u analizi poslovanja.

U životnom ciklusu svake proizvodne kompanije najveći izazov, ma koliko to na prvi pogled izgledalo jednostavno, jeste pravilno određivanje profitabilnosti proizvoda i svake njene pojedinačne aktivnosti. Od nemerljivog značaja je da se napravi adekvatna preraspodela prihoda, što je daleko lakši deo posla u odnosu na preraspodelu troškova koja zahteva da imate jasno definisanu biznis logiku kojom se vodite u poslovanju. Naime, pukom alokacijom može da se „ubije“ profitabilnost aktivnosti koja je na samom početku, ali sa potencijalom da postane kompanijski adut u narednim godinama, te je jasno da je u svakom poslu, pa tako i u našem, kreativnost i više nego poželjna.

U Strauss Adriaticu analizu profitabilnosti pratimo na nekoliko načina:

 • po proizvodu, kupcu i kanalu prodaje do bruto profita
 • po brendu do bruto profita posle direktnih marketinških investicija
 • po profitnim centrima do neto profita.

 

Primećujemo da se u poslednje vreme fokus sa profitablnosti profitnih centara polako pomera ka profitabilnosti brendova posmatrano u celini. Analiza profitabilnosti je deo mesečnog izveštavanja ili može biti urađena po potrebi, s obzirom da se podaci obrađuju na dnevnom nivou, a što nam omogućava da reagujemo na svaku promenu tržišta i pažljivo osluškujemo potrebe naših potrošača.

U našoj kompaniji usmereni smo na razvoj Dashboardova u postojećem Data Warehouse-u, kako bi se klasična prezentacija ostvarenih rezultata koja se oslanja na PowerPoint i Excel zamenila savremenim i dinamičnim pristupom. Naš krajnji cilj je ušteda na vremenu potrebnom za tehničku obradu i pripremu podataka, i samim tim stvaranje prostora za sofisticirano tumačenje, analizu i razvoj samog biznisa.

Pri implementaciji ERP-a opredelili smo se za vođenje zaliha po prosečnim nabavnim cenama, što je uslovilo da se sve poslovne transakcije registruju u realnom vremenu i na mestu nastanka same transakcije. Ovo nam umnogome omogućava da steknemo verodostojnu sliku našeg poslovanja i u skladu sa tim preduzimamo aktivnosti koje će dalje unapređivati našu profitabilnost. Važno je da se u svakom trenutku ima svest o tome šta se zapravo dešava na tržištu.

Na kraju svakog meseca u našoj kompaniji analiziramo elastičnost naše cenovne politike, jer kvalitet ostaje naše trajno opredeljenje. Za svakog od nas u timu to je veliki izazov, jer je krajnji cilj da se označe smernice daljeg razvoja na osnovu analize poslovanja u prethodnom periodu. Upravljanje rizicima u poslovanju, svakog dana od nas zahteva da realno uviđamo razvojne potencijale naših proizvoda iz portfolija i u skladu sa tim donosimo odluke u kom pravcu će se kretati naše inovacije, a koje brojni ljubitelji kafe u zemlji i regionu očekuju od nas, kao jednog od vodećih proizvođača kafe.

Konstantno unapređenje procesa izveštavanja je neophodnost i motiv koji pokreće ceo naš controlling tim. Saradnja i razumevanje sa ostalim kolegama u kompaniji je od izuzetne važnosti u ovom procesu, jer se samo zajedničkim radom dolazi do željenog nivoa i kvaliteta informacija i to posebno u delu koji se odnosi na analizu profitabilnosti.

 

Autor teksta je Dragan Radosavljević, finansijski direktor, Strauss Adriatic.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 05.

Autor

Dragan  Radosavljević


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina