Controlling-intervju sa direktorom korporativnog controllinga Franz Haniel & Cie.GmbH

Controlling-intervju sa direktorom korporativnog controllinga Franz Haniel & Cie.GmbH

CONTROLLING-INTERVJU SA DIREKTOROM KORPORATIVNOG CONTROLLINGA

Deo razgovora sa Silke Landwehrmann, direktorom korporativnog controllinga kompanije Franz Haniel & Cie. GmbH

 

Razgovor su vodili:

Stefanie Malz i Keke Hiller urednici časopisa Controlling & Management.

Objavljeno u časopisu Controlling & Management u broju 3/2011 (str. 153-157)

Preveo sa nemačkog: Doc. dr Vojislav Marjanović

Univerzitet Singidunum, Poslovni Fakultet

E-Mail: vmarjanovic@singidunum.ac.rs

 

 

Controlling učešća u kapitalu

 

 

Postoji puno zahteva koji se postavljaju pred Controlling kao opštu funkciju, odnosno Controlling učešća u kapitalu, kao posebnu funkciju. Kako su ove funkcije organizovane u Hanielu?

Funkcija Controllinga je kod nas organizovana decentralizovano. Drugim rečima, funkcija Controllinga, sa različitim ulogama je prisutna na tri nivoa. Na nivou holdinga prisutan je strategijski izražen controlling učešća u kapitalu. Težište rada je ovde na poslovnom području, kao celini, i u ravnoteži tih poslovnih područja u celokupnom portfoliju kapitala. Svakako, obraćamo pažnju i na strategijska poslovna područja na nižim organizacionim nivoima. Ali, glavna karakteristika našeg rada je procena karakteristika i stvaranje vrednosti u svim poslovnim područjima. Na nivou poslovnog područja holdinga postoji takođe funkcija controllinga učešća kapitala, ali sa drugačijim težištem. Ovde se više posmatra učinak strategijskih poslovnih područja, dopunjen temama koje se odnose na optimizaciju poslovnih modela, analizu ponude proizvoda i usluga, benčmarking i postizanje sinergijskih efekata.

Na koji način funkcioniše koordinacija između rukovodstva holdinga i pojedinačnih poslovnih područja?

Shodno decentralizovanoj strukturi holdinga, u funkciji controllinga definišemo smernice kod poslovnih tema, putem jedinstvenog sistema metoda i zadataka. Zbog diversifikovane strukture sa različitim veličinama pojedinih poslovnih područja, ovi zadaci moraju biti funkcionalni kako u manjim, tako i u većim poslovnim područjima. Konkretnije rečeno, imamo jednog do dva controllera poslovnih područja, u zavisnosti od veličine posmatranog područja. Ovi controlleri predstavljaju svojevrsnu sponu između poslovnih područja. Ovi controlleri vode računa o suštinskom razvoju zadataka i predstavljaju svojevrsne kontakt-osobe u rešavanju operativnih problema.

Da li se redovno sprovodi postupak izveštavanja?

Da, taj posupak se redovno sprovodi. Sva poslovna područja, koja su u potpunosti konsolidovana, mesečno podnose bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima. Struktura izveštaja u Hanielu odgovara strukturi pravne forme. Pored ovih kvantitativnih izveštaja, rukovodioci poslovnih područja podnose i kvalitativne izveštaje, koji se odnose na trenutno stanje i razvoj poslova. Osim toga, svako poslovno područje podnosi izveštaje sa nizom finansijskih pokazatelja (racio brojeva, prim. V.M.), koji odslikavaju operativne učinke i predstavljaju svojevrsne indikatore upozorenja za dalji razvoj poslova.

Koje instrumente primenjujete za ocenu učinaka poslovnih područja?

Već duže vreme primenjujemo, kao vrednnosni pokazatelj, metod dodatne vrednosti (Economic Value Added-EVA, prim. V.M.). On nalazi primenu u suštinskim procesima controllinga, kao što je na primer već pomenuto definisanje očekivanja budućeg razvoja poslovnih područja i strategijskog planiranja. Kod sagledavanja isplativosti investicija, odluke donosimo na osnovu jedinstvenog metoda discontovanja novčanih tokova (Discounted Cash-Flow-DCF, prim. V.M.).

Imate li, kao koncern, viši stepen tolerancije za ona poslovna područja ili projekte, kojima treba duže vreme za stvaranje vrednosti?

Pošto imamo obaveze prema investitorima, ne možemo samo posmatrati kako se u našem portfoliju uništava vrednost. Naravno, potoje određeni izuzeci, kod kojih u kratkom periodu ne može da nastane pozitivan tok vrednosti. Na primer, kod određenih akvizicija, pozitivan tok vrednosti nastaje tek u slučaju potpune integracije kupljenih preduzeća.

Kada govorite o izuzecima, da li tada sprovodite postupak planiranja pomoću tehnike scenarija?

Tehnike scenarija primenjujemo kako bismo bolje analizirali uticaj eksternih šokova na naša poslovna područja. Na primer, na početku protekle finansijske i ekonomske krize, kada je nivo nesigurnosti bio izrazito visok, u scenariju smo odslikali različite, moguće tokove recesije. Osim toga, tehnike scenarija se često primenjuju na nivou planiranja celokupnog koncerna. Na ovaj način sprovodimo simulaciju uticaja različitih portfolio odluka.

Kako ste se konkretno ponašali u vreme finansijske i ekonomske krize?

Za vreme operativnog planiranja poslova u jesen 2008. (početak ekonomske i finansijske krite, prim. V.M.), nismo bili u mogućnosti da procenimo srazmere ekonomske krize. Svi pokazatelji su nagoveštavali duboku recesiju, ali niko nije znao koliko dugo će kriza trajati u koliko će biti teška. Tada smo doneli odluku da nove informacije ne integrišemo u aktuelni plan aktivnosti, nego da sprovedemo tzv. defanzivni osnovni plan. Ovakav plan je bio osnova da se sprovedu pomenute tehnike scenarija, kako bi se šanse i rizici što bolje procenili. U prvom kvartalu 2009. Periodično smo sastavljali prognoze, pomoću kojih smo budžet efikasnije prilagođavali novonastaloj situaciji.

Autor

Vojislav  Marjanović


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina