Zdrav razum ekonomije

Zdrav razum ekonomije

Zdrav razum ekonomije

Navigator, suvozač, ekonomska savest kompanije, zdrav razum ekonomije – samo su neki od opisa profesije controllera, od koga se u kompaniji očekuje da kao poslovni partner menadžera obezbedi kvalitetne informacije za donošenje ispravnih odluka i, istovremeno, odredi pravac u poslovnoj filozofiji shodno projekcijama o budućim kretanjima na tržištu. Ova profesija ima daleko kraću tradiciju u Srbiji u odnosu na razvijene zemlje, a prilično je mlada i prema prosečnoj starosti controllera, koje većinom čine – žene.

s

suvozac

s

Kakve su trenutne vred­nosti najvažnijih po­slovnih pokazatelja u kompaniji i kako se mogu projektovati njihova kretanja u bu­dućnosti? U koje proi­zvode više ulagati, a koje eventualno napustiti, koje kupce u budućnosti izbegavati a koje privlačiti, gde razvi­jati nova trzista a sa kojih se povlači­ti, na koji način se finansirati, da li se i dalje zaduživati?Ovo su samo neka od ključnih pitanja za svaku kompaniju, od čijih odgovora zavisi njena nepo­sredna ali i dalja budućnost, a u kojoj meri će ti odgovori uspeti da obezbede stabilno poslovanje i rast u okolnostima koje je sve teže predvideti zavisi od odabira pravih među mnoštvom internih i spoljnih informacija.

Ovaj posao je samo deo nadležnosti controlle­ra, koji su u isto vreme i taktičari i stratezi. S jedne strane, oni su za­duženi da obezbede kvalitetne in­formacije za donošenje ispravnih odluka u vezi pomenutih i drugih važnih pitanja u poslovanju, a sa druge da na osnovu raspoloživih internih i spoljnih informacija odrede pravac u poslovnoj filo­zofiji kompanije, shodno projek­cijama o budućim kretanjima na tržištu.

U poslovnoj praksi, cilj contro­llinga je direktno snižavanje tro­škova, a poznavaoci ove oblasti tvrde da njegovo uvođenje omo­gućava i jasniju organizaciju kom­panije, moderno računovodstvo koje obezbeđuje sve potrebne podatke , otkrivanje poremećaja u najranijim fazama u bilo kom seg­mentu poslovanja, ali i kvalitetnije menadžerske odluke i upravljanje ljudskim potencijalima, brze pri­lagođavanje promenama i veću konkurentnost.

s

“Navođenje” poslovanja

s

Controlling je, na primer, imao veoma značajnu ulogu u razvoju nemačkih kompanija. U ovoj zemlji prva radna mesta controllera pojavila su se 1971. godine, a “oki­dač” za to je bila naftna kriza, kao i celokupna ekonomska situacija u kojoj više nije bilo jednostavno planirati poslovanje firmi za na­redne godine. U Srbiji, udruženje controllera je osnovano 2011. go­dine i trenutno broji nešto više od 220 članova.

s

Udruzenje controllera

s
S obzirom da kod nas ova profe­sija ima daleko kraću tradiciju ne­go na zapadnim tržištima, još nije dovoljno poznata široj javnosti. Na pitanje šta je konkretna uloga controllera u određenoj kompaniji, Milan Marković, finansijski direkor Viktorija Logistike , u odgovo­ru se poziva na poređenje izme­đu kapetana broda i navigatora.

“Controller je partner menadžeru , a slikovito rečeno ako je menadžer kapetan, controller je navigator. On mora da predvidi kako će se poslovni potezi odraziti na finan­ sije preduzeca. Dobar controller mora biti vrhunski racunovoda u svim segmentima ovog posla kako bi precizno , pravovremeno i razumljivo povezao poslovne i finansijske informacije “,

objasnio je Marković.

d

milan bukumirovic

Milan Bukumirović iz kom­panije Knjaz Miloš

d
Na nedavno održanom kongre­su controllera, jedan od učesni­ka, Milan Bukumirović iz kom­panije Knjaz Miloš, controling je sažeo u rečenicu:

“Ukoliko ne znaš gde treba da stigneš, gde god da dođes na pogrešnom si mestu”.

Posao controllera je objasnio kroz pet uloga koje su ključne za kvalitetno obavljanje ove profesije. Prva uloga je “navigator”, od­nosno onaj ko “navodi” celokup­no poslovanje. Druga uloga, je “čuvar finansijskog rezultata kom­ panije”, a treća “neko ko koristi maksimum iz postojećih resur­sa kompanije”. Četvrta uloga u kojoj bi controller trebalo dobro da se snalazi je “podrška”, jer on u svakom trenutku predstavlja ozbiljnu podršku biznisu. Peta je uloga “vođe i inicijatora” mogih promena, od službe kojom ru­kovodi do odluka na nivou cele kompanije.

“Ukoliko iza svake od ovih uloga ne štoji znanje i dobra priprema, ne mogu biti ostvarenini ciljevi kompanije”,

uveren je Bukumirović, a to znanje, dodaje, mora da se dokazuje kroz sve vrste izveštaja koji se dostavljaju menadžmentu.

d

Bojan Šćepanović

d
Njegov kolega, Bojan Šćepano­vić, predsednik Međunarodog udruženja controllera u Srbiji opi­suje ovu profesiju kroz dve ključ­ne uloge u podršci menadžmentu: kao “navigatora” i kao “suvozača”. Controlleri su, napominje i

“po­slovni partneri menadzera i eko­nomska savest kompanija , a može se reći i unutrašnji glas i zdrav razum ekonomije”.

f

Kako posao diše

f

Šćepanovićevo višegodišnje is­kustvo u ovoj oblasti pokazuje da su za njeno kvalitetno obavljanje najvažnija znanja o biznisu, logici i komunikacijama.

d

controlleri u carlsbergu

d

“Pod poslov­nim znanjima podrazumevam da controller mora da ima određeni nivoznanja o proizvodnji, prodaji, ali i o telekomunikacijima, medi­jima i mnogim drugim oblastima. Recimo, jedan od naših redovnih sastanaka održali smo u pivari, i četrdeset controllera , čiji posao ne­ma nikakve dodirne tačke sa tom delatnošću, učilo je 0 proizvod­nji piva: od kvaliteta vode, preko hmelja, do skladištenja i otpre­manja. U ovom poslu informacija nikad dosta, jer nikad ne možete biti sigurno šta vam i kada može zatrebati”,

napominje Šćepanović. On dodaje da je u ovom po­slu neophodno i dobro poznava­nje računarskih programa poput Excela i posedovanje analitičke sposobnosti, a nakon analiziranja brojki neophodno je da se poka­zatelji odgovarajuće povežu u više logičkih celina, da se razumeju uzročno-posledične veze, ili, na osnovu nepotpunih informacija predvidi realan scenario.

“Na kra­ju, potrebno je umeće da se iz dobijenih informacija izdvoje one najbitnije, potom da se sažmu i na jednostavan i razumljiv način pre­nesu menadžerima”.

Osim pomenutih segmenata, bitna su i znanja iz oblasti upra­vljačkog računovodstva, poznava­nje ljudi i njihove psihologije, kao i odlučnost da se brane argumenti za određene odluke i u situacija­ma kada to zahteva da menadžeri promene svoje mišljenje, prepri­čava Šćepanović svakodnevnicu u ovoj profesiji.

Uz ovako zahtevan posao , ne­minovno je i pitanje o zaradama. Treba napomenuti da skoro svi controlleri imaju fakultetsku diplo­mu, te da kvalitetno obavljanje po­sla u praksi zahteva bar pet godina iskustva. U Srbiji, u zavisnosti od kompanije , plate za “junior contro­llere” kreću se od 400 do 600 evra, a za one sa dokazanim rezultatima od 800 do 1200 evra. Ukoliko je u pitanju vrhunski znalac u ovoj oblasti i vođa tima, njegova zarada može biti od 1500 do 2000 evra.

Ukoliko svršeni student želi da postane controller, put nije ni malo lak, a prema preporuci iz Među­narodnog udruženja controllera, neophodno je pre toga raditi bar nekoliko poslova koji, na prvi po­gled, nemaju ništa zajedničko sa controllingom.

“Teorijsko znanje nije dovoljno za ovu profesiju. Po­četniku bih preporučio da prvo radi dve godine u računovodstvu, a nakon toga da se dve do tri go­dine usavršava u biznis sektoru – postane prodavac, radi u nabavci, logistici… Tek nakon četiri do pet godina operativnog rada, može početi da se bavi finansijskim izveštajima i da postepeno razumeva kako posao diše”,

savetuje Šćepa­nović i napominje da je u Među­narodnom udruženju controllera u Srbiji moguće završiti i akademiju controllinga, ali i pogledati besplat­ne časopise i stručnu literaturu 0 ovoj temi.

Inače, foto-robot controllera u Sr­biji danas izgleda ovako: najčešće ima fakultetsku diplomu, i to zva­nje ekonomiste. Njihova prosečna starost je trenutno oko 35 godina, a čak 66 odsto su žene.

Izvor: Biznis&Finansije

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje