WILL YOU MARRY ME? SINCERELY YOURS – EMPLOYER, IVANA JEVTIĆ, HEAD OF HUMAN RESOURCES, FRIKOM

WILL YOU MARRY ME? SINCERELY YOURS – EMPLOYER, IVANA JEVTIĆ, HEAD OF HUMAN RESOURCES, FRIKOM

Frikom-Ivana-JevtiÜ

Na šta prvo pomislite kada čujete reč engagement? Na somotsku kutijicu, bordo boje i „zlatni okov“ sa cirko… pardon – dijamantom u njoj? Ili na angažovanost vaših zaposlenih, njihovu posvećenost na poslu, njihovo zalaganje, trud, energičnost u obavljanju svakodnevnih zadataka? I, koliko god se u našem jeziku ne očitava, kako Vam se uopšte čini ova homonimija reči. Sa jedne strane veridba – lep, romantičan događaj, koji ukazuje i na neko povezivanje, barem dok nas smrt ne rastavi, a sa druge strane, danas dosta pominjan koncept employee engagementa
i različitih tema u vezi sa njim. Ima li sličnosti?

s

Frikom (Ivana JevtiÜ)

s

Kao i za mnoge relativno nove teme u oblasti biznisa, a naročito HR-a, i tema employee engagementa (u nastavku teksta EE), vrlo brzo nakon što je ugledala svetlost pogonskih hala i neonki upaljenih u kancelarijama i nakon 17h, dobila je različite definicije, objašnjenja, metodologije, pristupe, merenja.

U svakom slučaju, EE bi se možda najjednostavnije opisao kao psihološko stanje i poslovno ponašanje zaposlenih koje vodi ka boljim rezultatima poslovanja. Kako? Tako što posvećeni zaposleni govore pozitivno o svojoj kompaniji sa svojim kolegama, a i svima ostalima; tako što imaju utisak pripadnosti organizaciji, želju i nameru da u njoj ostanu i, naravno, tako što su motivisani i ulažu napor da ostvare uspeh, kako na ličnom planu, tako i uspeh čitave kompanije. To se u terminologiji na engleskom jeziku zove 3S (Say, Stay, Strive). I, ima li sličnosti sa veridbom/brakom? Naravno: govorite pozitivno o partneru, tu ste, u toj vezi, zadovoljni i bez razmišljanja da idete iz nje i, naravno, trudite se da ona uspe, da Vi u njoj budete bolji i da ona u svakom smislu napreduje i razvija se.

Šta bi onda bili inicijatori, pokretači za razvijanje EE? Možemo ih svrstati u šest grupa:

 • Osnova ili baza: Sigurnost posla, zarada, bezbednost na poslu, radno okruženje, work-life balans…
 • Posao kao takav: Radni zadaci, saradnja sa kolegama, autonomija…
 • Politika kompanije: Razmena informacija u kompaniji, orijentisanost na potrošača, infrastrukturna podrška radu, planiranje kadrova…

To bi bile tri bazičnije, druge tri prave daleko veću razliku kada je EE u pitanju:

 • Liderstvo: Na svim nivoima kompanije.
 • Brend: Reputacija kompanije, kompanija kao brend, korporativna odgovornost…
 • Performanse ili učinak: Prilike za razvoj karijere, učenje i razvoj, Performance management, sistem nagrađivanja…

Sa druge strane, kao posledicu EE imamo:

 • Među ljudima – nameru za ostankom u kompaniji, smanjen apsentizam, zadovoljstvo.
 • U operativnom smislu – povećanu produktivnost, uz visoku bezbednost.
 • Među potrošačima/korisnicima – zadovoljstvo, lojalnost.
 • Finansijski – rast prodaje i prihoda, operativnog prihoda, rast TSR-a.

Dok čitate ovo, verujem da već prepoznajete među Vašim kolegama one koji su pravi predstavnici EE – posvećeni, uključeni, pozitivni, prepoznati… Da li je svaki menadžer sposoban da u trenutku prepozna i izdvoji svoje zaposlene koji se uklapaju u opisani uzročno-posledični EE model? Vrlo verovatno da jeste. Međutim, šteta je što obično može da ih nabroji na prste jedne ruke.

Kako da se taj broj poveća? Istraživanja daju mnogobrojne zanimljive podatke, koji bi se mogli uzeti u obzir prilikom traženja odgovora na ovo pitanje. Evo samo nekih od njih:

 • EE ne treba izjednačavati sa zadovoljstvom na poslu. Iako je posvećeni zaposleni vrlo verovatno zadovoljan, ne znači i da je svaki zadovoljan zaposleni posvećen (u tom smeru, korelacija nije značajna). Znate već da ovdašnje kompanije uspešno „gaje“ razne vrste „zadovoljnih“ zaposlenih.
 • Na svetskom nivou raspodela posvećenosti u kompanijama, u proseku je sledeća: 22% su visoko posvećeni, 39% srednje, 23% je pasivnih, a čak 16% je aktivno u svojoj neaktivnosti tj. oni rade u suprotnosti sa kompanijskim ciljevima i uspesima.
 • Evropa ima slabiju EE od ostatka sveta. Pasivnih i negativnih ukupno je 56% na teritoriji Evrope, dok globalno taj procenat iznosi 39.
 • Kompanije u kojima je procenat posvećenih zaposlenih najveći, imaju i najveći rast EE iz godine u godinu – the best keep getting better.
 • Ogroman doprinos porastu posvećenosti imaju dobri lideri, štaviše, multiplikuju je.
 • Globalno, iz godine u godinu i to ne samo posmatrajući uprosečen rezultat, već doslovno na svim meridijanima – prilike za razvoj karijere (career opportunities) jesu najsnažniji pokretač posvećenosti. Tu su još i reputacija kompanije, zarada i operativna uspešnost, ali tu su već izraženije razlike među zemljama.
 • Ako posmatrate generacijski – prilike za razvoj karijere su ubedljivo na prvom mestu i za generacije Baby Boomers, X, i Millennials. Posle toga sledi operativna uspešnost, a onda je mlađima nešto bitnija reputacija, starijima inovacija, pa se onda opet nađemo na plati.

Takođe, zanimljivo je posmatranje EE kroz različite sektore:

 • Prilike za razvoj karijere nisu tako jaki drajveri jedino u pogonu. Inženjerska i proizvodna zanimanja ovaj faktor nemaju ni u prvih pet pokretača EE. Kod njih ćete EE dobiti zahvaljujući plati, poslovnim procesima, prepoznavanju rezultata, sistemu nagrađivanja i mogućnostima za učenje i razvoj.
 • Prodajna sila, marketing i razvoj najviše reaguju na prilike za razvoj karijere, platu, reputaciju kompanije, inovativnost i brend.
 • Finansijeri i administracija vrednuju prilike za razvoj karijere, prepoznavanje rezultata, platu, radne zadatke i brend.
 • Interesantno, ostale funkcije podrške kažu: prilike za razvoj karijere, plata, prepoznavanje rezultata, poslovni procesi i liderstvo.

Na kraju, zanimljiv podatak je i taj da, iako merenja iz godine u godinu pokazuju blagi rast EE, srednja karika iz 3S (Stay) – stagnira. Šta to znači? Vezujemo se, uključeni smo, posvećeni, ali ne zanima nas life time period. Šta poslodavac da radi u takvoj situaciji, svestan činjenice da, čak i kada su zaposleni u potpunosti angažovani i posvećeni, to ipak neće trajati večno?

„Našao sam sjajnog zaposlenog, ali već pravim plan B, kada dođe trenutak da on ode.“

Ali, nije li to realnost svega što nas okružuje – sve se brže menja, usavršava, kreće, razvija. Danas imate jedan telefon, za dve godine, to će već biti zastareo model. Ne stari, već zastareo. Pre dve godine, jeli ste kapri na štapiću, danas ga imate i na štapiću, i u čašici, i u kornetu, i kao sladolednu tortu…

I da li da sada opet povučemo paralelu sa bračnom zajednicom? Da, shvatili ste i sami…

Angažovanost ili posvećenost zaposlenih je, u svakom slučaju, jako interesantan koncept i o tome koliko ga velike, multinacionalne kompanije ozbiljno shvataju, govori i sledeći grafikon. Među različitim faktorima koji se dovode u vezu sa korporativnom odgovornošću EE se nalazi vrlo visoko i na skali važnosti stejkholderima i na skali uticaja na poslovni uspeh. Ovo je, naravno, način na koji ga samo jedna od kompanija pozicionira, ali ilustracije radi, verujem da govori dovoljno.

Kompanija Frikom će ove godine prvi put meriti EE među svojim zaposlenima. Videćemo kakvi su rezultati u odnosu na svetska istraživanja, da li postoje statistički značajne korelacije sa različitim varijablama, da li su nas dobijeni podaci iznenadili, ili ne i onda napraviti plan za dalje.

Jer razmišljanje (kada je planiranje ljudi u pitanju), više nije na nivou – da li će i zašto neki zaposleni otići, već šta da uradimo da za vreme koje provedemo zajedno, damo svoj maksimum, dobijemo maksimum i budemo zadovoljni u toj “vezi”.  

Autor

Ivana  Jevtić


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina