Controlleri, otvorite prozor – Važnost povratne informacije u radu controllera

Controlleri, otvorite prozor – Važnost povratne informacije u radu controllera

CONTROLLERI, OTVORITE PROZOR – VAŽNOST POVRATNE INFORMACIJE U RADU CONTROLLERA

 

Misija controllera kaže:

“Controlleri dizajniraju i razvijaju menadžment proces definisanja ciljeva, planiranja i kontrole tako da svaki donosilac odluke može da postupa u skladu sa dogovorenim ciljevima.”

Jedan od osnovnih poslova controllera jeste davanje povratne informacije o ostvarenim ciljevima. Neko to zove “analiza varijansi”, “analiza odstupanja”, “CBA Comparing Budget and Actual”, “ACT-BUD” ili “ostvareno minus planirano”. Uglavnom, posao controllera nije samo “logika” – izrada fajla u Excelu i dokaz da je menadžer “kriv” jer ima negativnu varijansu. Controller, pre svega, treba da pomogne menadžeru da sam radi controlling, odnosno controller treba da utiče na promenu ponašanja menadžera. Ta promena može da se ostvari pomoću psiho-“logike”, odnosno alata koji se zove povratna informacija.

 

Controlleri treba da su i psiholozi. Provirite kroz prozor uma svojih saradnika.

Život bez povratne informacije (feedbacka) od kolega, menadžera, prijatelja, partnera ili dece podseća na tumaranje u mraku; ne znamo da li radimo prave stvari, a još manje da li ih radimo na pravi način. Feedback nam pomaže da razvijemo sebe, razumemo kako naše ponašanje utiče na druge i da bolje razumemo celokupnu društvenu stvarnost. Važnost davanja povratne informacije možemo sagledati koristeći Johari prozor, koji se sastoji iz četiri segmenta:

 

Povratna informacija o radu controllera

Povratna informacija o radu controllera

 

Javno

Otvoreni prostor predstavlja ono što controller zna o sebi i što je istovremeno poznato drugima. Ovo je otvoreni, javni deo naše ličnosti. To je naš “lični Facebook” u koji svako ima uvid.

 

Slepa mrlja

To je ono što controller ne zna o sebi a ostalima je poznato. Ovo mogu biti jednostavne informacije, ali mogu uključivati i dublje aspekte (na primer, osećaj sigurnosti, nesigurnosti…), kojih controller nije svestan ali ostali to mogu videti. Na primer, ponekad controller nije svestan da je njegov način komunikacije grub ili nije odgovarajući. Možda controller nije svestan da često upotrebljava negativne reči koje vređaju drugu stranu (Ti ne znaš… Opet si pogrešio… Ti si kriv…)

 

Privatno

To je ono što controller zna o sebi a nepoznato je drugima. To je deo našeg unutrašnjeg, privatnog života. Jedan deo toga je naša privatna intima koju ne želimo da delimo sa drugima, dok u drugom delu postoji ogroman potencijal informacija koji možemo da podelimo s drugima i pokažemo bogatstvo svoje duše. Na primer, možda je controller romantična duša koja piše pesme, čita Jesenjina i voli šaputanja na jastuku? Verovatno je taj deo duše controllera mnogo zanimljiviji u odnosu na onaj formalni i poslovni (Excel, izveštaji, budžeti…).

 

Nesvesno

U ovom delu su informacije koje su nepoznate controlleru, ali su takođe nepoznanica i za druge. To je dublji, nesvesni deo naše ličnosti koji predstavlja potrebe, instinkte, strahove, sumnje i emocije koje su uskladištene daleko ispod svesnog nivoa. To je onaj deo koji vas ponekad iznenadi u snu ili kada otkrijete neke svoje skrivene talente. Na primer, otkrijete želju za gajenjem cveća u 42-oj godini ili shvatite da imate neverovatan talenat za crtanje.

Razvoj osobe, pa samim tim i komunikacije, najlakši je ako se prozor A uvećava uz istovremeno smanjivanja prozora B i C.

B) Slepa mrlja – smanjuje se feedbackom.

C) Privatno – smanjuje se samootkrivanjem, odnosno otvaranjem ka drugima.

 

Kako naučiti o sebi ono što drugi znaju o nama (B-Slepa mrlja)

Svi mi imamo svoje slepe mrlje, pitanje je samo koliko na njima radimo. To su područja ili teme o kojima nemamo dovoljna saznanja. Tu se pokazuju naši unapred formirani stavovi, predrasude, stare navike, lične tendencije, ranija iskustva, ali i nedostatak truda da ih ponovo sagledamo.

 • Kako vas menadžeri vide kao controllera?
 • Kako znate koji od vaših izveštaja je “pogodio metu” i šta ga razlikuje od izveštaja koji su imali manje uspeha?
 • Kako vi izgledate u “očima drugih”?

Možda je upravo ono što vi ne znate o sebi (a drugi vide) to što vas onemogućava. Otkrivanjem slepih tačaka otvarate vrata mnogim mogućnostima koje ranije možda niste prepoznavali, a u osvešćivanju “slepih tačaka” pomažu kolege, prijatelji, šef, menadžer. Tražite od njih povratnu informaciju i, kada je dobijete, učite iz nje. Anglicizam “feedback” ukazuje i na suštinu povratne informacije: give back=dati nešto i feed=nahraniti.

Budite zahvalni za svaku povratnu informaciju koju dobijete. To vas razvija koliko god informacija bila prijatna ili neprijatna, pa se zahvalite osobi koja je odvojila vreme da vam je saopšti. Kad primate povratnu informaciju kao controller, vi treba da:

 • tražite feedback, da preuzimate inicijativu
 • da smireno slušate, da postavljate pitanja, da tražite primere
 • da se ne raspravljate niti da se branite
 • da razmislite o feedbacku i da ga posmatrate kao šansu za promenu
 • da kažete “hvala” posle primljenog feedbacka.

 

Kako naučiti druge o sebi (C-Otvorenost)

Kao što i sama reč kaže – budite otvoreni. Gledajte sagovornika direktno u oči i jasno izrazite svoja osećanja i stavove. Budite iskreni u komunikaciji i nemojte da sakrivate neugodnosti “ispod tepiha”. Menadžeri cene iskrenost jer znaju čime (i sa kim) raspolažu. Budite duhoviti i šalite se na svoj račun. Unesite humor u komunikaciju kada pričate o sebi. Nemojte da se stidite svojih želja i svog bića – “otvorite” dušu i pokažete njeno bogatstvo.

I na kraju, kao controller, vi ste u u situaciji da svakodnevno i sami dajete povratnu informaciju drugim menadžerima. Trudite se da pomognete menadžeru da razvije svoj B-prozor i vodite računa o sledećem prilikom davanja feedbacka:

 • Dajte feedback odmah. Nemojte da analizirate varijanse od pre nekoliko meseci; reagujte odmah čim vidite varijansu.
 • Ako treba da pohvalite nekoga za pozitivnu varijansu, to možete da učinite i javno.
 • Ako treba nekoga da kritikujete za negativnu varijansu, to uradite isključivo u “četiri oka”. Izbegavajte davanje feedbacka telefonom, e-mailom, SMS-om ili javnim publikovanjem.
 • Izbegavajte neprijatna iznenađenja. Ako morate javno da saopštite negativnu varijansu, onda pre toga idite privatno kod menadžera i obavestite ga u “četiri oka”. Nemojte da ga iznenadite i dovedete u neprijatnu situaciju pred ostalim menadžerima.
 • Imajte pozitivan stav. Umesto neprestane kritike prošlosti (Zašto su nastale varijanse? Ko je kriv?) fokusirajte se na budućnost (Kako možemo da nastavimo dalje? Koje akcije planirate?)
 • Ukažite na ponašanje a ne na osobu (NE: Ti si aljkav i neodgovoran jer nisi ispunio budžet; DA: Budžet nije ostvaren, šta ćemo da uradimo povodom toga?)
 • Budite direktni, iskreni i konkretni. Izbegavajte uopštenost i prazne fraze.
 • Izbegavajte reči “mora”, “treba” i sl. Umesto toga, koristite JA govor: Ja mislim, Ja osećam, Ja smatram…
 • Slušajte šta menadžer govori. Parafrazirajte njegove reči: Ako sam te dobro razumeo

 

Autor teksta je Marija Švigir konsultant, MCB Menadžment Centar Beograd.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 01.

Autor

Marija  Švigir


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina