- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

…UKOLIKO PLANIRAŠ ZA CEO ŽIVOT, RAZVIJAJ LJUDE! – GORANA GOLUBOVIĆ VUKSANOVIĆ (HR DIREKTOR), MK GROUP

Untitled

Imam tu sreću i zadovoljstvo da već šest godina radim u kompaniji koja je prema poslednjoj objavljenoj Forbsovoj listi na prvom mestu u Srbiji, a među pet najuspešnijih u regionu. MK Group je sistem koji ima više od 6.000 zaposlenih i uspešno poslujemo više od trideset godina. Ono što nas posebno izdvaja, jeste stalna potreba za zapošljavanjem novih kadrova u svim kompanijama članicama i na svim hijerarhijskim nivoima.

U kompaniji u kojoj upravljati znači verovati u ljude, sektor ljudskih resursa posmatra se kao biznis partner i podrška menadžmentu kompanije, a takođe predstavlja i sponu sa svim ostalim zaposlenima, zahvaljujući dobro razvijenom sistemu internih komunikacija.

Stara kineska poslovica koju rado citiram kaže:

„Ukoliko planiraš za jednu godinu unapred, uzgajaj pirinač. Ukoliko planiraš za dvadeset godina, posadi drveće, a ukoliko planiraš za ceo život, razvijaj ljude!“

To je postulat kojim se vodimo i u radu. Verujemo da je jedina garancija kvaliteta i uspeha jedne kompanije stvaranje moderne organizacije pune talentovanih i motivisanih stručnjaka. Zato, kreiranjem okruženja koje podstiče inovativnost i timski rad, aktivno nastojimo da svojim zaposlenima omogućimo profesionalni razvoj.

Koliko kompanija ima zaposlenih, toliko ima i komunikatora. Brojni primeri u praksi pokazuju da su samo zadovoljni zaposleni najbolji ambasadori kompanije. Oni je neće lako napustiti ako se osećaju kao deo dobro uigranog tima. Ali, da bi se kompanijski ciljevi uskladili sa potrebama zaposlenih, treba ozbiljno i kontinuirano da se radi. Neophodno je, dobrom međusektorskom saradnjom i zajedničkim naporima, da se uspostavi efikasan protok informacija i pomoć zaposlenima da dobiju pravu informaciju u pravo vreme.

Vrednosti nas spajaju

Kroz generacije smo izgradili jedan od najvećih poslovnih sistema u zemlji i zadobili poverenje šire društvene zajednice. To je izuzetno važno, jer našu kompaniju čine naši ljudi. Oni su nosilac i potpora sistema. Zbog njih postojimo. U MK Group, i njenim kompanijama članicama, svi zaposleni doprinose unapređenju poslovanja, jačanju konkurentnosti i stvaranju bolje zajedničke budućnosti.

Taj presudan značaj zaposlenih sadržan je i u našim vrednostima

To je ono što negujemo i što je utkano u sve što radimo. Ovih pet korporativnih vrednosti predstavljaju srž naše organizacije, a njihovom afirmacijom svakodnevno doprinosimo unapređenju radnog i poslovnog okruženja. Jasno definisana korporativna kultura daje osećaj da smo komotni u odelu koje nosimo i ona doprinosi boljoj angažovanosti i zadovoljstvu zaposlenih.

Zaposleni kao najbolji ambasadori kompanije

Zadovoljni zaposleni su istinski ambasadori kompanije. Izbor između zadovoljnih zaposlenih, koji nadahnuto govore o kompaniji, i onih nezadovoljnih, koji negativno utiču na ugled firme, je više nego očigledan. Da li je to samo još jedna izlizana fraza i kako zapravo postići taj efekat? Moj odgovor je: stalno praćenje potreba zaposlenih, procena njihovih talenata i polja razvoja, ulaganje u napredak, a uz sve to, dobro postavljene i sistematske interne komunikacije.

Neophodno je da svaka kompanija ima definisane procedure komunikacije. Vrednosti kompanije treba da prenose istu poruku – i eksterno i interno. Na menadžmentu kompanije, i na nama kao savetnicima, jeste da pomognemo ilustrovanje tih vrednosti – da omogućimo dijalog. Dobar protok informacija doprinosi boljem razumevanju kompanijskih ciljeva. S druge strane, svaki zaposleni je najbolji ambasador kompanije i prenosnik informacija. Zbog toga je ulaganje u ljudske resurse i internu komunikaciju osnova svakog dobrog strateškog razmišljanja. Dobra interna komunikacija je preduslov za uspešnu eksternu komunikaciju.

U sistemu koji broji 6.000 ljudi, informisanost zaposlenih o najvažnijim događajima i novostima iz naših kompanija, odgovori na pitanje šta želimo da postignemo i kako to da postignemo – prevazilaze okvire pojedinačnih kompanija članica i u domenu su celog našeg sistema. Zato smo ulaganje u zaposlene podigli za još jedan stepenik više – uveli smo interne komunikacije na nivou celog holdinga.

Naša kompanija je prepoznala veliki značaj internih komunikacija, kao i jasno, tačno i pravovremeno informisanje svih naših zaposlenih. A da bi interna komunikacija bila dobra, neophodno je znanje i dobra saradnja između ljudskih resursa, odnosa s javnošću i menadžmenta. Uvođenje internih komunikacija u MK Group imalo je poseban značaj. Kao deo funkcije korporativnih komunikacija, a u saradnji sa ostalim sektorima, na samom početku akcenat smo stavili na četiri komunikaciona kanala, u datom trenutku procenjena kao najadekvatnija strukturi i miksu zaposlenih kao i porukama koje smo za njih imali. Izabrali smo LED ekrane, elektronski i štampani bilten. Nakon toga, otišli smo korak dalje i  uspostavili interaktivni Intranet, gde svi zaposleni imaju mogućnost da svakodnevno prate aktuelne novosti u svim članicama našeg holdinga, gde imaju svu potrebnu podršku u segmentima za aktuelnu dokumentaciju, poslovnu politiku, izveštaje i pravilnike, adresare, ali gde imaju i mogućnost da prelistavaju foto i video albume i budu obavešteni o internim konkursima, različitim pogodnostima, predstojećim aktivnostima.

Treba imati na umu kompleksnost strukture naših zaposlenih, različitost industrija naših članica, regionalne i profesionalne razlike. Urednički tim naših internih komunikacija broji 34 člana –  predstavnika kompanija u kojima posluju. Ponosni smo na to što nas složenost zadatka nije omela već naprotiv, inspirisala da budemo kreativni i osetljivi na specifične potrebe i zahteve. Baš zbog toga maksimalno uključujemo naše zaposlene u različite aktivnosti grupe, pravimo timove različitih ljudi koji su na prvi pogled nisko kompatibilni ali koji dodatno bogate i unapređuju naš sveukupni rad. Uključujemo sve zaposlene u naše društveno odgovorne projekte i time stičemo prijatelje koje povezuju zajednički dobri ciljevi i namere.

Znamo da rezultati ne dolaze preko noći, pa nismo to ni očekivali kada smo postavljali načine njihovog praćenja. Ono što nas bodri i motiviše da nastavimo dalje jeste jedan trend stalnog napretka i rasta, zbližavanje ljudi, deljenje zajedničkih ciljeva i energije.

Snaga naše kompanije i uspeh koji godinama zajedno gradimo ogleda se u posvećenosti naših zaposlenih, koji sa različitim znanjima, veštinama i sposobnostima doprinose tome da budemo prepoznati kao jedan od vodećih domaćih poslovnih sistema. Verujemo da entuzijazam i inovativnost, kao i iskustvo i posvećen rad neminovno vode do uspeha. Zato smo ponosni na svoj sistem, svoje kolege i svoj rad.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #10. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.