U ljubavi i biznisu nije sve pošteno, Milan Marković, Finansijski direktor, Victoria Logistic

U ljubavi i biznisu nije sve pošteno, Milan Marković, Finansijski direktor, Victoria Logistic

Slika 2 - Copy

Danas se na našem tržištu susrećemo sa nedovoljnom uređenošću i neizvesnostima poslovanja, uslovljenima, pre svega, visokim nivoom ponude i niskim nivoom platežno sposobne tražnje. Takvi uslovi su bitno suzili krug likvidnih i poverljivih partnera na strani tražnje, koji na ovaj način snižavaju prodajnu cenu. Kako bi se obezbedila maksimalna profitabilnost kompanije, u uslovima smanjenih prodajnih cena, pred menadžment se postavljaju izazovi koji za primarni zadatak imaju kvalitetno upravljanje troškovima poslovanja. Vlasnici kapitala očekuju određene rezultate i marže, bez obzira na tržišne uslove, i tada je upravljanje troškovima jedni način da se ostvari željeni rezultat.

lfjaf.a

Milan Marković, Finansijski direktor, Victoria Logistic

Milan Marković, Finansijski direktor, Victoria Logistic

 

Najznačajniji instrument controllinga za upravljenje troškovima predstavlja  sistem kontribucionih marži koji vrši segmentiranje prihoda, neto prihoda, troškova sirovine, logističkih troškova, troškova poslovanja kompanije i sl. Za koliko nivoa kontribucija će se preduzeće odlučiti u svom troškovnom modelu, zavisi od organizacione strukture, specifičnosti biznisa i prodajnog portfolia preduzeća. U sistemu kontribucionih marži, planovi i budžet imaju značajnu ulogu jer mere rezultate donetih odluka i doprinose  upravljanju troškovima. U nastavku je dat primer višefazne kontribucione marže, segmentirane po proizvodnom portfoliu:

ljl

ljubav

gd

Neophodno je da finansijski menadžeri, pri definisanju i postavljanju troškovnog modela preduzeća, budu detaljno upoznati sa svakim segmentom poslovanja entiteta i specifičnostima samog biznisa. U suprotnom, postavljaju se troškovni modeli koji ne odgovaraju potrebama mandžmenta i ne doprinose donošenju pravovremenih i kvalitetnih poslovnih odluka, šta više, takvi troškovni modeli postanu kamen spoticanja za sve učesnike u poslovnim procesima.

Controlling, kao funkcija podrške menadžmentu u odlučivanju, kao jedan od najvažnijih zadataka ima to da menadžerima koji nisu finansijski edukovani na jasan i nedvosmislen način prikaže strukturu troškova koje se nalaze evidentirani na računovodstvenim kontima. Suština kontribucionih marži je da se utvrdi bilans uspeha po proizvodima, ili profitnim centrima, u zavisnosti od modela organizacione strukture i modela poslovanja preduzeća.

Kontribucionim maržama struktuiraju se prihodi i troškovi. Kroz strukturu prihoda i odstupanja u odnosu na plan identifikujemo gde su problemi u prodaji. Kao što je prethodno navedeno, na našem tržištu je velika ponuda i  slaba tražnja i to dovodi do smanjenja, kako prodatih količina, tako i do cenovnih bitki između konkurentskih kompanija.

Takođe, na nivoe prodajnih cena utiču i druge okolnosti na tržitu. Daću slikoviti primer iz realnog života: nakon velike snežne mećave, lokalna prodavnica je povećala cenu lopata za 30%. Da li je to pošteno ili ne? Odlučite sami.

Ono što sistem kontribucionih marži treba da identifikuje na strani prihoda jeste neto prodajna cena. Šarolikost cenovnika koja se javlja kao posledica kreativnosti prodaje, iskazuje bruto prodajne cene koje u sebi sadrže rabate koji se odobravaju kupcima po realizaciji posla. Takođe, u bruto prodajnim cenama su veoma često sadržani i troškovi distribucije. Sistem kontribucionih marži nam omogućava da troškove ditribucije identifikujemo i odvojimo od prihoda  preduzeća jer oni tamo i ne pripadaju.

Još jedan primer iz života: Standardna prodajna cena je 100 dinara po komadu. Sa druge strane, kupcima koji kupe preko 1.000 komada, kompanija odobrava naknadni rabat od 5%. Sistemom kontribucionih marži se utvrđuju potencijalni rabati, a prihod od prodaje svodi na realan iznos. Izveštaj može da se napravi na dva načina:

prvi ncin

 

Ili neki to rade i na sledeći način:

drugi nacin

Sistem kontribucionih marži segmentira sve troškove na dve osnovne grupe: proco (varijabilni troškovi) i struco (fiksni troškovi). Proco (product costs) predsatvljaju varijabilne troškove preduzeća, dok su struco (structured costs) fiksni troškovi, ili troškovi postojanja preduzeća. U okviru ove dve osnovne grupe troškova, sistem kontribucionih marži se dalje razvija u skadu sa prodajnim portfoliom preduzeća, kao i njegovom organizacionom strukturom.

U proizvodnim kompanijama najdominantniji trošak jeste sirovina koja u većini preduzeća čini i do 80% cene koštanja. Stoga, pravilno upravljanje troškovima nabavke sirovine dovodi do velikih ušteda i snižavanja cene koštanja, jer ušteda od 5% na trošak koji čini 80% cene koštanja dovodi do smanjenja troškova od 4%. Na primer, kompanija koja vrši otkup poljoprivrednih proizvoda u dobroj, rodnoj, poljoprivrednoj godini, odlučila je da snizi otkupne cene. Sa druge strane, u lošoj, sušnoj, godini otkupna cena je naglo porasla i kompanija ostvaruje mali profit, ili je u gubitku. Da li je to pošteno?

Kod preduzeća koja vrše preradu sirovina veoma su značajni troškovi konverzije odnosno randmana prerade. Sistemom kontribucionih marži se jasno identifikuje koliko je efikasna proizvodnja, koje randmane ostvaruje, da li je zadovoljavajući nivo kvaliteta sirovine i da li kvalitet sirovine dovodi do povećanja cene koštanja.

Jedan od značajnijh proizvodnih troškova je trošak energije. Trenutno smo svedoci istorijski najnižih cena energenata koje zavise od globalne politike. Sa druge strane, koliko sutra, možemo da se probudimo sa istorijski najvećom cenom nafte. U ovakvim uslovima poslovanja i nepostojanja jeftinih alternativnih izvora energije, upravljanje ovim troškom svodi se na minimizaciju utroška po jedinici proizvoda. Upitno je da li proizvodnje kod kojih prirodni energenti imaju dominantan udeo u strukturi cene koštanja mogu da budu cenovno konkurentne istim proizvodima iz Rusije.

U proizvodnim preduzećima troškovi zaposlenih imaju mali udeo u strukturi cene koštanja, za razliku od tercijalnih delatnosti gde su HR troškovi primarni. Međutim, bez obzira na procenat učešća HR troškova u ceni koštanja, kada god dođe do “optimizacije poslovnih procesa u preduzeću”, uvek se optimizacija troškova svede na smanjenje plata zaposlenih, uštede na kafi i toalet papiru. Veoma često, uštede kroz smanjenje broja zaposlenih i smanjenje njihovih zarada, za posledicu imaju smanjenje produktivnosti, što opet rezultira smanjenjem marži, čime nije postignut cilj optimizacije.

Primer iz prakse: u okruženju je zatvorena fabrika koja zapošljava prilično sličan kadar kao i kompanija koja je nastavila da posluje. Na tržištu se pojavljuje veća ponuda kadrova i moguće ih je angažovati po nižoj ceni. Kompanija se odlučuje da smanji cenu rada. Smatrate li ovakav potez poštenim?

Pravovremen, dobro postavljen i struktuiran izveštaj kontribucionih marži, koji oslikava poslovne procese preduzeća, najbolji je saveznik menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka i u upravljanju troškovima, a sve u cilju povećanja profitabilnosti. Danas smo svedoci da ponekad nestručan menadžment traži izveštavanje koji se zasniva na prezentaciji sa tri cifre. Kvalitetno izveštavanje sa tri cifre iskazuje samo zaključak, a sistem kontribucionih marži mora biti detaljan, kako bi se prihodi i rashodi razložili na sve sastavne komponente i animirali donosioci odluka na korektivne akcije. Sve ovo za krajnji ishod treba da ima tri KPI preduzeća, a to su:

likvidnost + profitabilnost = solventnost

Upravljanje troškovima preduzeća veoma često zahteva mere koje neće zadovoljiti sve stejkholdere kompanije. Kao što je već navedeno, uvek će postojati zainteresovana strana koja će određeni potez smatrati nepoštenim, bilo da su to zaposleni, kupci ili dobavljači. Prilikom preduzimanja mera koje su usmerene na optimizaciju bitno je pronaći meru, kako bi svi podjenako participirali u njoj.

Sa ciljem da obezbedi adekvatan ROI, ali i da animira investitore, vlasnik kapitala mora da obezbedi visoku profitabilnost. Alternativa visokoj profitabilnosti u animiranju investitora je povratak  u 1.800 godina pre naše ere, u stari Valivon, gde je po Hamurabijevom zakonu dužnik pod hipoteku pored imovine mogao da stavi i supružnika. Naravno, poverilac je bio obavezan da supružnika vrati u dobrom stanju nakon tri godine.

Autor teksta je Milan Marković, Finansijski direktor, Victoria Logistic.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.

Autor

Milan  Marković


1 Komentar

 1. Marija lazic :
  31.12.2022 u 19:38|Permalink

  Bravo za firmu
  Sretna Nova 2023

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina