U kojoj si ti fazi?, Vedrana Vukša, Controlling Team Manager, VIP Mobile

U kojoj si ti fazi?, Vedrana Vukša, Controlling Team Manager, VIP Mobile

Vedrana Vukša

Kada se priča o strateškom planiranju, najčešće asocijacije su: dugoročna orijentacija, očekivanja akcionara, postavljanje ciljeva i slično. Razlika dolazi od zrelosti tržišta, faze razvoja industrije, promenjene vlasničke strukture, M&A, konsolidacije. Svaka od ovih stavki daje svoj pečat u strateškom planiranju. U ovom tekstu želela bih da prikažem uticaj faza životnog ciklusa na strateško planiranje u telekomunikacijama.

Vedrana Vukša, Controlling Team Manager, Vip Mobile

Vedrana Vukša, Controlling Team Manager, Vip Mobile

Posmatrajući stopu rasta broja mobilnih korisnika u poslednjih 20 godina, očigledno je koliko izazova stoji pred svima koji za zadatak imaju upravljanje u ovoj oblasti i planiranje razvoja kompanije. Ove tri faze su odlika većine životnih ciklusa. Specifičnost mobilnih komunikacija jeste u brzini promena. Čitava industrija postoji manje od trideset godina, a već se nalazi u trećoj fazi, kada govorimo o evropskom tržištu. Kako tema o strateškom planiranju i izazovima danas čini jedinstvenu celinu sa istorijom razvoja sektora mobilnih komunikacija, njen najadekvatniji prikaz je moguće ostvariti hronološki.

Stopa rasta broja mobilnih korisnika u svetu

Stopa rasta broja mobilnih korisnika u svetu

1. Organski rast (1990-2000)

Sam početak mobilne industrije kakvu danas znamo vezan je za 2G tehnologiju. U pitanjuje je faza od 1985. do 2000. godine. U ovom periodu poslat je prvi komercijalni SMS (1992), što je, zajedno sa snižavanjem cena usluga, ali i uređaja, obeležilo devedesete. Taj period možemo nazvati fazom uspona. Ona je podrazumevala rast prodaje, stalno premašivanje ciljeva, na tržištu koje tek treba da se zadovolji. Fokus je na infrastrukturi i kapacitetima koje treba izgraditi kako bi se odgovorilo rastućoj tražnji za osnovnim uslugama (govorni i sms saobraćaj). Očekivanja investitora se premašuju i mobilne komunikacije postaju sve atraktivnija sfera za ulaganja.

Uloga controllera u ovoj fazi imala je akcenat u analitičkoj sferi, uspostavljanju planiranja i izradi izveštaja. Izazovi u planiranju u tom periodu bili su, možemo reći, slatke muke – relativno jednostavni modeli planiranja sa glavnim KPI u Sales oblasti, odnosno prihod po korisniku (ARPU).

2. Zrelost (2000-2010)

Narednu fazu (2000-2010) obeležava zasićenje tržišta postojećim uslugama. Rast kroz broj korisnika prelazi u rast vođen inovacijama u uslugama (primarno mobile data). To izaziva dalja tehnološka pomeranja (3G). Evolucija u sferi mobilnih uređaja ključ je za rast data saobraćaja. Liderstvo u inovacijama preuzima Apple, jačaju korejski igrači, dok Blackberry i Motorola ne uspevaju da održe korak sa promenama.

Planiranje u novim uslovima otežano je pojavom kompleksnijih proizvoda. Sve prisutnija je kategorija marže po korisniku, jer sa usložnjavanjem usluga i obračun profitabilosti postaje važniji faktor u upravljanju. Planovi na četvoro ili petogodišnjem horizontu postaju sve veća enigma, istovremeno sa rastućim pritiskom sa tržišta kapitala. Controlleri imaju izazov da u kratkom roku unaprede planski, izveštajni i analitički doprinos i postanu relevantan partner upravi i menadžmentu. Njihovo poznavanje poslovanja, uz poznavanje drugih koncepata (obračun margina, profitabilnost, programi smanjenja potrošnje…) daju im jedinstven autoritet zasnovan na znanju i ustanovljava im poziciju internog konsultanta.

3. Neorganski rast (2010-)

U poslednjih nekoliko godina svedoci smo treće velike faze razvoja telekomunikacionog sektora. Nju prvenstveno odlikuju velika pomeranja među igračima. To su konsolidacija (na globalnom planu) i konvergencija (spajanje fiksne i mobilne telefonije, odnosno usluga koje pružaju). Ovakva kombinacija dovodi do češćeg dobijanja tržišnog učešća putem neorganskog rasta i zapravo se radi o najsloženijim promenama u kratkoj istoriji ove industrije. U situaciji (pre)zasićenih tržišta u mobilnom segmentu komunikacija, nastavak rasta održiv je jedino kroz jos šire pokrivanje potreba korisnika. Istovremeno, neispunjavanje očekivanja investitora limitira dodatne investicije i pojačava pritisak na efikasnost troškova i investicija. Na mobile-only segmentu iscrpljene su opcije za rast sa tržišne strane, pa se sprovode programi optimizacije potrošnje kako bi se donekle održao operativni rezultat, uz oprezan rast data saobraćaja (jer on i dalje predstavlja porencijal za rast). Veštine controllera zato počinju da prevazilaze standardne zahteve, kako bi se obezbedila podrška novom poslovnom modelu.

Uočljiv je i tehnološki napredak (4G), sa dosta slobodnih kapaciteta, jer poslovni model koji će obezbediti dodatnu maržu za ove usluge teško može da se uspostavi u okviru kompanije koja posluje u ne-konvergentnim uslovima. To dalje dovodi do obaranja cena, intenzivnije konkurencije, a uočljivo je i sve veće uplitanje zakonske regulative u ovu oblast. Ovo dodatno otežava poziciju operatera. U konvergentnom segmentu dolazi do grupisanja više segmenata komunikacija, što uvodi dodatnu nepoznatu u već kompleksnu jednačinu.

Navedene promene dovode i do promene u filozofiji planiranja. Dugoročni planovi se napuštaju, kako bi se ostavilo mesta za efikasno i pravovremeno delovanje u novim uslovima. U VIP-u je ovakva promena definitivno zaživela sa promenom vlasničke strukture sredinom 2014. godine.

Svaki aspekt poslovanja, pa i strateško planiranje, jos više je u funkciji bržeg tržišnog komuniciranja i stvaranja dodate vrednosti za sve strane. U takvom okruženju strateško planiranje počinje da uključuje mnogo veći stepen operacionalizacije aktivnosti koje će trasirati put ka poziciji na kojoj kompanija želi da se nađe. Ovo nameće i veću odgovornost za rezultate na svim nivoima u firmi. Uz dosledan sistem merenja performansi kroz strateške KPI, obezbeđuje se kontinuiran fokus na dogovorene aktivnosti i veća spremnost u vremenu promena u kojem se mobilne telekomunikacije nalaze. Svakako da se u operativnom funkcionisanju podrazumevaju određena prilagođavanja, ali okvir koji je postavljen u strateškom planu treba da očuva doslednost u poslovanju.

Šta na kraju reći i kako zaključiti ovako dinamičnu temu, osim da kraja ni nema; tu su samo novi oblici ovoga što zovemo mobilnim telekomunikacijama. Privilegija je učestvovati u trci i dati svoj doprinos stvaranju nove realnosti.

Autor teksta je Vedrana Vukša, Controlling Team Manger, VIP Mobile.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 06.

Autor

Vedrana  Vukša


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina