- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu 88. deo – Kako pronaći tri najveća i tri najmanja broja?

Pronađite drugu vrednost po veličini.

Problem korisnika: Najveći i najmanji broj mogu da pronađem pomoću funkcija MAX i MIN, ali pokušavam da pronađem tri najveća i tri najmanja broja. Kako mogu da pronađem drugi broj po veličini?

Rešenje: Upotrebite funkcije LARGE i SMALL. Te funkcije uzimaju opseg vrednosti pa onda k vrednost. Ako koristite k vrednost broja 1, funkcija LARGE je potpuno ista kao i MAX funkcija: =LARGE(B2:B100,1). Prava vrednost funkcije LARGE jeste ta da možete da potražite drugu vrednost po veličini pomoću =LARGE(B2:B100,2).

Na Slici 1 možete da vidite LARGE i SMALL redosled vrednosti za ceo skup od 10 tačaka podataka. Imajte u vidu da je broj 66 prikazan i kao 5. i kao 6. vrednost po veličini jer se u originalnom skupu podataka 66 pojavljuje dva puta.

 

 

MCB Trikovi u Excelu (105)