- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu 75. deo – Izračunajte poslednji dan meseca

Izračunajte poslednji dan meseca

PROBLEM KORISNIKA: Treba da izračunam poslednji deo meseca. Kako beše ona pesma za lakše pamćenje?

REŠENJE: Ne pokušavajte da programirate pomoću te pesme o broju dana (Slika 1).To će lako da odradi funkcija DATE(), s jednim mudrim trikom. Ne pokušavajte da idete na 31. ili 30. ili 28. dan u mesecu. Umesto toga, idite na prvi dan sledećeg meseca pa oduzmite 1 (Slika 2)!

 

 

MCB Trikovi u Excelu (43)

MCB Trikovi u Excelu (44)

 

Zar ovo nije mudar pristup?

Kako to uspeva da funkcioniše i u decembru?

Vi tražite prvi dan 13. meseca 2015. godine. Excel nema problema da shvati da je =DATE(2015,13,1) zapravo 1. januar 2016. godine (Slika 3). U stvari, na toj slici je 37. dan 18. meseca 2020. godine.

 

MCB Trikovi u Excelu (45)

 

 Funkcija DATE može da na neki način barata čak i negativnim brojevima, uz jednu specifičnost. Nula u argumentu meseca ili dana tretira se kao “stavka pre 1″. Tako će upotreba -1 kao meseca zapravo dovesti do vraćanja dva meseca unazad (Slika 4).

 

MCB Trikovi u Excelu (46)

 

Ovaj prethodni trik čini prvobitno pitanje još i lakšim. Da biste došli do kraja ovog meseca, išli biste na 0. dan sledećeg meseca: =DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+1,0) (Slika 5).

 

MCB Trikovi u Excelu (47)

 

 Ako ste sigurni da nećete deliti fajl ni sa kim ko koristi Excel 2003, možete bezbedno da upotrebite funkciju EOMONTH da prikažete kraj ovog meseca, prošlog meseca, dva meseca od danas i tako dalje (Slika 6).

 

MCB Trikovi u Excelu (48)