- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u excelu #244: Uklanjanje duplikata

 

Prilikom preuzimanja podataka iz druge aplikacije ili njihovog masovnog unosa, posebno kada taj unos vrši više ljudi, može doći do dupliranja određenih vrednosti. Ako je u pitanju manja količina podataka verovatno ćemo ih ručno ukloniti. Ipak, kada pregledamo velike tabele, možemo i da iskoristimo Excel opciju koja omogućava da, na osnovu jednog ili više kriterijuma, pronađemo i uklonimo duplikate.