- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu #240: Štampanje header footer

Isto kao i u Word fajlu, i u Excel-u je moguće dodavanje Header-a ili Footer-a. Na primer, možete da kreirate Footer koji sadrži brojeve stranica, datum i ime datoteke. Header i Footer prilično su korisni prilikom štampanja velikih baza, radi lakše orjentacije na kojoj se strani nalazimo ili ukoliko postoji potreba za naslovom ili nekom napomenom na odštampanom dokumentu.