- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu #237: Set Print Area

 

Set print area predstavlja opciju koja omogućava selektovanje odgovarajućeg opsega ćelija za štampanje, u situaciji kada ne želite da odštampate ceo radni list. Na ovaj način, odštampaće se samo selektovani opseg. Po potrebi možete dodati ćelije da biste proširili područje za štampanje ili obrisati područje za štampanje da biste odštampali ceo radni list.

Radni list može imati više područja za štampanje. Svako područje za štampanje će se odštampati kao posebna stranica.