- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu #228: Paste as linked picture

 

Paste as linked picture je opcija koja omogućava da se određa tabela ili grafikon u nekom drugom sheet-u prikažu u vidu slike.

Na primer, imamo jedan radni list gde pravimo grafikon, a drugi  radni list koji će nam služiti da napravimo određeni izveštaj sa slikom, što nam omogućava da zaštitimo naše podatke, jer krajnji korisnik vidi samo datu sliku i ne dobija mogućnost njene izmene.