- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

TRIKOVI U EXCELU #209: Kako ukloniti duplikate iz liste

Da biste uklonili duplikate iz liste, na traci Data odaberite opciju Remove Duplicates, odaberite kolone za definisanje duplikata i redovi sa duplikatima će biti obrisani.

Važan je odabir kolona kako biste definisali šta se smatra duplikatom. Odabir npr. samo matičnog broja bi značio da se ponavljanje matičnog broja smatra duplikatom. Sa druge strane, odabir i imena i prezimena bi značio da se tek ponavljanje kombinacije istog imena i istog prezimena u jednom redu smatra duplikatom a ponavljanje samo istog imena ili samo istog prezimena ne.

U videu ispod pogledajte primjer uklanjanja duplikata.