TRIKOVI U EXCELU 145. DEO – Prestanite da ukucavate i počnite da popunjavate

TRIKOVI U EXCELU 145. DEO – Prestanite da ukucavate i počnite da popunjavate

Unesite nizove meseci

 

 

Unesite nizove meseci, dana ili slično pomoću kvadratića za popunjavanje

PROBLEM KORISNIKA: Treba da napravim novu radnu tabelu. Prvi zadatak je da unesem 12 naziva meseci u red br. 1. Da li postoji brži način od toga da ih pojedinačno ukucavam?

REŠENJE: Ukucajte prvi naziv pa povucite kvadratić za popunjavanje u toj ćeliji nadesno ili nadole. Primenite sledeće korake:

1. Unesite reč “januar” u ćeliju B1. Ako sada pritisnete taster Enter, Excel će normalno da pomeri pokazivač ćelije na B2. Možete da pritisnete Enter pa zatim taster sa strelicom nagore da biste se vratili na ćeliju B1 ili možete da jednostavno pritisnete Ctrl+Enter da prihvatite unos vrednosti i da ostanete u aktuelnoj ćeliji.

2. Kvadratić u donjem desnom uglu ćelije služi za popunjavanje drugih ćelija. Kliknite na njega pa ga povucite udesno ili nadole. Dok ga povlačite, pored njega će se pojavljivati vrednost koja će se uneti u svaku od ćelija (Slika 1).

MCB Trikovi u Excelu (332)

3. Kada pustite taster miša, Excel će popuniti taj niz ćelija nazivima meseci.

JOŠ POJEDINOSTI: Pored naziva meseci, Excel može da unese i mnoge druge nizove:

“Jan” će se nastaviti u “Feb”, “Mar” itd. a “PON” u “UTO”, “SRE” itd.

Kvartal “Q1″ će se nastaviti u “Q2″, “Q3″ i “Q4″ pa ponovo u “Q1″ (Isto važi i za “Qtr 1″ ili “Quarter 1″).

“Kancelarija 10″ će se nastaviti u “Kancelarija 11″, “Kancelarija 12″ itd. a “Period 1″ u “Period 2″, Period 3″ itd.

Današnji datum će se nastaviti u sutrašnji (pritisnite Ctrl+;).

Za kvartale i godine koristite oblik “1Q 2012″.

PAŽNJA: Excel može da unese mnoge unapred zadate nizove, ali da li može da broji 1, 2, 3 itd? Ako unesete 1 u ćeliju B1 i povučete kvadratić za popunjavanje nadole, šta mislite da ćete dobiti? 1, 2, 3. Ono što ćete zapravo dobiti biće 1, 1, 1.

Mnogi kažu da treba uneti 1 u ćeliju B1, 2 u ćeliju B2, izabrati opseg B1:B2 pa onda povući kvadratić za popunjavanje. Mada može i tako, postoji brži način:

Možete uneti 1 u ćeliju B1 pa onda držati taster Ctrl dok povlačite kvadratić za popunjavanje. Excel će unositi brojeve 1, 2, 3 itd. Druga mogućnost je da izaberete 1 i praznu ćeliju pored te jedinice. Povucite kvadratić za popunjavanje. Excel će unositi brojeve 1, 2, 3 itd.

Taster Ctrl može da se koristi za kopiranje umesto popunjavanja: Izaberite neki datum ili tekst. Da biste ga iskopirali bez uvećavanja vrednosti, povlačite kvadratić za popunjavanje dok istovremeno držite taster Ctrl.

JOŠ POJEDINOSTI: Ako zaboravite da držite taster Ctrl, možete otvoriti padajući meni Auto Fill Options koji se pojavljuje na kraju opsega. Možete izabrati opciju Fill Series da 1, 1, 1, 1 promenite u 1, 2, 3, 4.

PAŽNJA: Ikonicu Fill Options može biti teško ukloniti. To posebno nervira ako ikonica prekriva neke podatke. Nećete moći da je uklonite pomoću tastera Esc. Jedan od brzih načina da je uklonite sa ekrana jeste da promenite veličinu kolone u radnoj tabeli.

Ako treba da unesete niz neparnih brojeva, možete da unesete broj 1 u ćeliju B1 a broj 3 u ćeliju B2. Izaberite opseg B1:B2 i povucite kvadratić za popunjavanje.

Postoje i druge mogućnosti popunjavanja ćelija nizovima. Jedna od sjajnih opcija je unošenje radnih dana u nedelji (Fill Weekdays). Unesite početni datum u jednu ćeliju, postavite pokazivač ćelije na tu ćeliju, pritisnite desni taster miša i povucite kvadratić za popunjavanje nekoliko ćelija naniže.

Pomoćna informacija na ekranu pokazaće vam da unosite niz dnevnih datuma. Kada pustite taster miša, imaćete nekoliko opcija (Slika 2). Izaberite opciju Fill Weekdays da unesete samo datume od ponedeljka do petka.

MCB Trikovi u Excelu (333)

JOŠ POJEDINOSTI: Kvadratić za popunjavanje je prečica za podrazumevane postavke koje možete dobiti i izborom opcija Home, Fill, pa Series. Možete uneti neku vrednost u jednu ćeliju, izabrati tu ćeliju pa izabrati opcije Home, Fill pa Series kako biste prikazali dijalog u kojem možete da navedete bilo koju vrstu niza.

Recimo da hoćete da unesete brojeve od 1 do 1.000.000. Probajte ovo:

1. U jednu ćeliju unesite broj 1 pa izaberite tu ćeliju.

2. Pritisnite desni taster miša na kvadratiću za popunjavanje. Povucite ga jednu ćeliju nadole pa ga vratite na početak. Pustite taster miša.

3. Izaberite opciju Series… na dnu otvorenog menija (pazite, vi hoćete “Series…” sa dna a ne “Fill Series” sa vrha).

4. U dijalogu Fill Series izaberite Columns. Kao krajnju vrednost unesite broj 1.000.000 (Slika 3). Kliknite na OK.

MCB Trikovi u Excelu (334)

Autor

Excel genije! 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina