- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Trikovi u Excelu 138. deo – Jedan od načina dodavanja vrednosti

 

 

Saberite ili pomnožite dve kolone bez pomoći formula

PROBLEM KORISNIKA: Pripremio sam izveštaj o prodaji po komercijalistima za poslednji mesec. Zbog neke greške u računovodstvu, neko mi je dao sličan fajl sa dodatnom prodajom koja je ostvarena poslednjeg dana u tom mesecu. Tu novu prodaju treba da dodam staroj prodaji. Nema potrebe da se čuvaju originalne dve kolone prodaje za delove meseca.

REŠENJE: Te nove vrednosti možete da iskopirate u kolonu H i da upotrebite opciju Home, padajući meni Paste pa zatim Paste Special pa Add da dodate te vrednosti koloni B (Slika 1). Primenite sledeće korake:

MCB Trikovi u Excelu (312)

1. Izaberite opseg ćelija H4:H22. Pritisnite Ctrl+C da te ćelije iskopirate.

2. Stavite pokazivač ćelije na B4. Izaberite opciju Home, padajući meni Paste pa Paste Special (nemojte da pritisnete veliku ikonicu Paste već padajući meni ispod nje).

3. U dijalogu Paste Special izaberite opciju Add u delu Operation (Slika 2). Ako želite, izaberite i Values u delu Paste kako biste očuvali formatiranje u koloni B. Pritisnite OK.

MCB Trikovi u Excelu (313)

 

REZULTAT: Iznosi nove prodaje iz kolone H dodati su iznosima u koloni B (Slika 3). Sada možete bezbedno da obrišete kolonu H.

MCB Trikovi u Excelu (314)

PAŽNJA: Ako je kolona B pravilno formatirana a privremeni podaci u koloni H nisu formatirani, onda će automatska opcija Paste All da dovede do gubljenja formata u koloni B ako izaberete samo Add a ne i Values.

JOŠ POJEDINOSTI: Ovde opisana tehnika za izbor opcije Add u dijalogu Paste Special ima interesantan efekat ako dodajete ćelije nekom opsegu koji sadrži i formulu. Zapanjujuće je da Excel to radi kako valja. Na primer, ćelija D4 sadrži formulu (Slika 4).

MCB Trikovi u Excelu (315)

    Ako izaberete opciju Add u dijalogu Paste Special da dodate neku vrednost ovoj formuli, Excel će tu formulu promenite kako bi dodao tu vrednost (Slika 5).

MCB Trikovi u Excelu (316)

JOŠ POJEDINOSTI: Deo Operation u dijalogu Paste Special možete da upotrebite da rešite i druge situacije. Na Slici 6, ugovorne stope se povećavaju za 2%. Unesite 102% u praznu ćeliju. Iskopirajte tu ćeliju. Izaberite opseg ćelija sa ugovornim stopama i upotrebite opcije Paste Special, Values pa Multiply.

MCB Trikovi u Excelu (317)

    U jednom slučaju, neko je dobio skup podataka gde je kolonu brojeva trebalo podeliti brojem 100. Iz nekog razloga, onaj ko je napravio te podatke uneo je 123 umesto 1,23. Rešenje je bilo da se u jednu ćeliju unese 0,01, da se ta ćelija iskopira pa da se primeni opcija Paste Special Multiply.