- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Treemap – novi grafikon u Excelu

a

Treemap je novi grafikon koji dolazi uz Excel 2016, a koristi se za hijerarhijski prikaz vrednosti u opadajućem redosledu. Vrednosti su predstavljene pravougaonicima, gde najveći pravougaonik predstavlja najveću od njih, a desno od njega se ređaju manji pravougaonici sa nižim vrednostima. Ovaj tip grafikona je zgodan za praćenje u kom gradu imamo najbolji promet, ili koji artikal donosi najveće prihode…

Da bi smo napravili ovaj grafikon treba nam jednostavna tabela sa dve kolone. U prvoj ćemo da prikažemo nazive mesta, a u drugoj promet po mestima. Najpre, selektujmo sve vrednosti u tabeli, a zatim iz Insert trake alata izaberimo opciju Recommended Charts, pa u dijalog prozoru koji se otvorio kliknimo na All Charts. U listi sa vrstama grafikona pronaći ćemo opciju Treemap. Izaberimo je, a zatim kliknimo na OK.

00137-1

Nakon što se prikaže grafikon potrebno ga je malo doterati. Legendu bi bilo dobro prebaciti na dno grafikona. A dalje, možemo da dodamo naslov ili da prikažemo oznake vrednosti serija. Kao što vidite, na osnovu zadatih podataka, najveći promet je ostvaren u Beogradu, a zatim idu Novi Sad, Subotica, Niš…

00137-2

Da li Vam se dopao ovaj novi grafikon?

a

a

Izvor: Excel kuhinjica