- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Total Flow Management (TFM)

Na osnovu 25 godina iskustva u realizovanju kaizena i principa lean logistike, Kaizen Institute je razvio nešto što se zove Total Flow Management (TFM). Ovaj detaljni model omogućava nesmetanu implementaciju TPS-a (Toyota Production System) ne samo u proizvodnim fabrikama već i u celom integrisanom lancu snabdevanja.

 

TFM je kaizen strategija zasnovana na stvaranju pull flowa, nove paradigme sistema poslovanja, koja je daleko najbolji način projektovanja poslovanja i lanaca snabdevanja bilo koje kompanije i upravljanja njima. „Stvaranje flowa“ znači stvaranje kretanja kako materijala tako i informacija celom dužinom bilo kog lanca snabdevanja. To kretanje materijala i informacija treba da se zasniva na stvarnim porudžbinama korisnika ili njihovoj stvarnoj potrošnji. Kretanje materijala i informacija u ambijentu lanca snabdevanja treba da bude jasno, počev od krajnjih korisnika koji kupuju (vuku – pull) proizvode (materijal) iz prodavnica na malo, preko tih prodavnica koje vuku proizvode iz distributivnih centara, distributivnih centara koji vuku proizvode od proizvodnih kompanija, pa do proizvodnih kompanija koje vuku sirovine iz svoje mreže dobavljača. To bi trebalo da bude flow u jednom pojednostavljenom lancu snabdevanja (stvaran lanac snabdevanja može imati mnogo elemenata, kako pre tako i posle objekta za finalnu proizvodnju).

 

To je ono što je Toyota razvila i realizovala u svim svojim lancima snabdevanja, počev od prodavaca automobila pa sve do svih svojih dobavljača. TFM je sistem u kojem glavni principi koji se primenjuju jesu pull flow (jednokomadni tok koji vuče potrošnja) i kaizen, kojim se snažno bave svi, svakog dana i svuda. Polazna tačka za dizajniranje je tačka gde se vi nalazite u lancu snabdevanja. To možete da budete vi kao proizvodni objekat ili vi kao distributivni objekat. Primenom tog modela pokušavaćete da napravite svoj interni sistem pull flowa, a gledaćete i kako možete da raširite taj model „nizvodno“ niz svoj lanac snabdevanja.

To je ono što zovem strana isporuke u lancu snabdevanja. Takođe ćete pokušati i da raširite model „uzvodno“ uz lanac snabdevanja, što zovem strana izvora u lancu snabdevanja.

 

Opšti principi tog modela su prikazani na slici 11.1. TFM obuhvata lanac snabdevanja sa vama u sredini. Glavni cilj TFM-a je skraćenje ukupnog vremena realizacije u lancu snabdevanja. Mera vremena realizacije je pokrivenost zalihama duž celog lanca snabdevanja, koje može da se meri u danima. Skraćenje vremena realizacije dovodi i do eliminacije muda čekanja i zapravo znači stvaranje flowa materijala. Sistemi, procesi i standardi potrebni za stvaranje i održavanje tog flowa iziskuju visok stepen tačnosti i donose veoma važne rezultate u smislu:

Pages from Gemba Kaizen_web-2

Ovo se postiže stvaranjem flowa duž celog lanca snabdevanja i započinjanjem tog flowa od potrošnje korisnika. Videćemo da možemo da počnemo od stvarnih porudžbina ili porudžbina za obnavljanje zaliha. Fizički gledano, biće potrebno uspostaviti jednokomadi tok, tok jednog kontejnera i tok jedne palete, i ubrzati taj tok pomoću milk run loops koncepta redovnog transporta (što je još jedno rešenje oko kojeg polemišu i prema kojem su nepoverljivi mnogi menadžeri). Prognoze se neće koristiti za pravljenje naloga za proizvodnju ili distribuciju, nego će služiti u svrhu upravljanja kapacitetim.

 

U stvari, govorimo o TFM modelu zasnovanom na procesu pravljenja flowa materijala i informacija u cilju dobijanja izvrsnih rezultata u pogledu kvaliteta, troškova i isporuke (QCD) i istovremeno menjanja kulture kompanije u kulturu zasnovanu na duhu kaizena svakog dana, svuda i kod svakoga.

 

Na slici 11.2 je prikazan odnos između sistema proizvodnje, interne i eksterne logistike u okviru TFM-a.

Pages from Gemba Kaizen_web-3

 

Na slici 11.3 su prikazane tri vrste pull logističkih ciklusa i može se videti da je stub eksterne logistike podeljen na dve simetrične strane: flow izvora i flow isporuke. U svakom od tih tokova možemo da vidimo potrebu za stvaranjem toka u dizajnu skladišta, ulazima, izlazima, redovnom transportu i pull planiranju logistike.

Pages from Gemba Kaizen_web-4

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Gemba Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Gemba knjiga