Kako da babe budu babe, a žabe žabe (Total cost of ownership – TCO) – Aleksandar Nedeljković (Finansijski direktor), MAINSTREAM I IT4BIZ

Kako da babe budu babe, a žabe žabe (Total cost of ownership – TCO) – Aleksandar Nedeljković (Finansijski direktor), MAINSTREAM I IT4BIZ

Aleksandar

DSC_1267

Gartner, vodeća konsultantska kuća za istraživanje i savetovanje u oblasti informacionih tehnologija, je procenila da će potrošnja na IT opremu i usluge u 2016. godini biti oko 3.500 milijardi USD. Iako su troškovi IT-a u našoj zemlji potpuno zanemarljivi u poređenju sa ovim iznosom, siguran sam da će nama, koji radimo u finansijama, odmah pali crvena lampica kad god IT direktor traži od menadžmenta da kompanija kupi ili iznajmi „neku“ novu IT opremu. Naravno, sve to uz objašnjenje da je nova oprema krucijalna za opstanak i nesmetano funkcionisanje naše kompanije.

U ovakvim slučajevima, menadžment uglavnom traži da se napravi cost-benefit analiza, odnosno „business case“. Na početku, IT pravi procenu koliko bi to sve trebalo da košta ako bi se kupilo, odnosno ako bi se rentiralo. Na kraju analize, u većini slučajeva (pogotovo kad nije rađeno po TCO metodologiji) ispadne da je za firmu jeftinije da sama kupi IT opremu nego da iznajmi. Zatim se sprovede nabavka i kupe se osnovna sredstva. Bude tu i tamo i nekih operativnih troškova, ali na početku sve izgleda stabilno. Međutim, posle nekog vremena controller utvrdi da su ukupni troškovi značajno veći nego što je inicijalno planirano. Najčešće pitanje u takvim slučajevima je: „Kako je to moguće kad smo sve lepo izračunali?“ Ili, po principu: „Ako koza laže, Excel ne laže!“ Međutim, vrlo brzo nakon toga postavi se pitanje: Ko je za ovo kriv?

Ova hipotetička priča možda deluje neverovatno, ali meni se više puta u karijeri desilo da sa različitim klijentima prolazimo kroz slične scenarije. Nakon kratke analize pomenutih slučajeva, moj zaključak je da se gotovo sve greške svode na dva problema:

 • troškovi se nedovoljno holistički procene – naročito indirektni  troškovi koji nastaju sa investicijom ili
 • anticipirani benefiti su previše optimistički.

Kako je ovo univerzalni problem koji muči profesionalce iz oblasti finansija već decenijama, još davne 1986. konsultantska kuća Gartner je razvila TCO metodologiju za ocenu IT ulaganja. Po ovoj metodologiji je, osim osnovnih troškova investicije u IT, u proceni je računala i ne-IT troškove (HR, zakup, nekretnine, opšte troškove, itd.) na koje projekat, za koji se pravi analiza, ima direktan uticaj. U proteklih 20 godina, ova metodologija je postala industrijski standard za procenu IT troškova i njenu primenu praktikuje većina velikih međunarodnih konsultantskih kuća koje se bave savetovanjem u IT oblasti kao što su Gartner, Accenture, Big 4, Capgemini, IBM Global Technology Services itd.. U poslednjih nekoliko godina sa sve većim porastom cloud usluga TCO analiza ponovo doživljava svoju renesansu.

TCO analiza može da se sprovede na više načina i različiti praktičari imaju svoja viđenja kojim redosledom treba ići. Metodologija po kojoj naša firma sprovodi TCO analizu podrazumeva pet koraka:

 1. Analiza trenutnog stanja
 2. Definisanje high-level biznis i funkcionalnih potreba
 3. Analiza troškova, benefita i rizika za više ponuđenih potencijalnih rešenja

U našem slučaju, u zavisnosti od zahteva i potreba, pravimo analizu za različite modele: on-premises, public cloud, private cloud, hibridna rešenja… U ovom koraku ključ uspeha je da se na holistički način obuhvate svi materijalno značajni troškovi koji mogu imati uticaj da se donese ispravna odluka, kao i da se troškovi pripreme na takav način da različiti biznis modeli, odnosno rešenja mogu biti potpuno uporedivi. Do kog nivoa kompleksnosti ovakve analize se može ići pokazuje, na primer, studija koju je izradila firma Hitachi data. Definisane su 34 grupe troškova po kojima može da se izračuna samo TCO za storage. Ove grupe je moguće grupisati i na drugačiji način tako da smo u našoj praksi došli do sledećih grupa troškova koje naša firma uzima u obzir kad računa TCO-a za donošenje odluke da li kupiti, razviti interno, ili outsource-ovati kao uslugu:

 • Troškovi data centra
  • zakup prostora u data centru
  • komunalije u data centru
 • Troškovi akvizicije i održavanja hardware-a
  • mehanička i električna infrastruktura
  • serverska oprema
  • mrežna oprema
  • storage oprema
 • Troškovi akvizicije, održavanja i razvoja software-a
  • cena licenci
  • support za software
  • Ttroškovi razvoja
 • Podrška
  • migracija
  • monitoring
  • security
 • Ljudski resursi
  • inženjeri za upravljanje data centrom
  • inženjeri/administratori mreže
  • inženjeri/administratori za storage
  • administratori sistema
  • help Desk operativci
  • administracija
  • zaposleni u nabavci
  • vreme menadžmenta
 • Troškovi za prevenciju i oni koji nastanu usled greški
  • downtime
  • gubitak podataka
  • popravke ako nije u garanciji
  • osiguranje
  • revizija i sertifikacije.

4. Računica isplativosti

Računamo isplativost svakog predviđenog rešenja odnosno ROI, NPV and IRR

5. Prezentacija

Pravimo finalnu evaluaciju rešenja koje se prezentuje menadžmentu

Rezultati TCO analiza, koje smo pravili za naše klijente, su bili da na vremenskom periodu od 5 godina. Direktne i indirektne uštede u ukupnim troškovima koje kompanije mogu da imaju ukoliko se odluče za neki od Cloud modela se kreću u rasponu od 30-40%.

Na kraju, šta nam ostaje kao zaključak ovog teksta:

 • Strukturirano i fokusirano treba pristupiti izradi analize investicija u IT jer, kako kažu: „Što ne platiš na mostu, platićeš na ćupriji!“
 • Kad se upoređuje više različitih rešenja važno je da se ne „mešaju babe i žabe“, već da se primeni holistički pogled na određivanje troškova koji će ući u analizu, i
 • Ako se sve sprovede kako je navedeno, „da kucnem u drvo“ ne bi trebalo da se na kraju projekta postavi ono famozno pitanje: „Ko je za ovo kriv?“

Autor

Aleksandar  Nedeljković


1 Komentar

 1. Gordana :
  21.09.2017 u 09:42|Permalink

  S obzirom da se bavim nabavkom, TCO metodologija može da se primeni na sve tipove nabavki. Razlika je samo u grupama i tipovima troškova koji će se uzeti u obzir prilikom analize.
  Takođe može da se primeni i u svakodnevnom zivotu: odluka da li kupiti nov ili polovan automobil itd.
  Veoma koristan alat za analizu.

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina