TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE (T.E.A.M.), JELENA VUČKOVIĆ, PLANT CONTROLLER, GRAMMER SYSTEM

TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE (T.E.A.M.), JELENA VUČKOVIĆ, PLANT CONTROLLER, GRAMMER SYSTEM

Grammer-Jelena-Vučković1

Koja je Vaša prva asocijacija kada neko izgovori reč controller ili controlling? Kako je moguće ujediniti i dovesti na istu ravan osnovni operativni biznis i funkcije koje mu daju podršku? Da li je controlling organizacija ili sektor koji čini jedna osoba u stanju da održi plant performans pod kontrolom i na koji način je moguće to učiniti? Zadovoljstvo kupaca ili redukcija troškova, ili postizanje oba cilja istovremeno uz strategiju optimizacije?

k

Grammer (Jelena Vučković)

Jelena Vučković, Plant Controller u kompaniji Grammer

m

Ova pitanja su dnevni izazovi sa kojima se redovno susrećemo. Na njih moramo da obratimo pažnju i da u vezi sa njima uspostavimo balans. Svojevrstan je izazov kako sve to da se postigne i za to je potrebna posebna veština.

Mogu da kažem da sam dinamičan controlling menadžer i da sam „rasla“ zajedno sa samom kompanijom Grammer system. Kao vrlo značajan član kompanije, zajedno sa timom od sedam menadžera i kao desna ruka direktora Pierluigi Ghionea, radim u kompaniji skoro sedam godina. Kada sam se zaposlila u Grammer systemu, imali smo svega 400 zaposlenih, dok danas imamo skoro 1.600. Controller kao pravi kopilot kompanije je veza između strateških ciljeva i dostignuća operativnih rezultata.

Dan controllera koji rade u proizvodnim kompanijama započinje u proizvodnji. Ako želite da spoznate sve detalje posla, da ga razumete u potpunosti, kao i da pripremite različite tipove izveštavanja, neophodno je da započnete od same osnove, od proizvodnih linija, kako biste uspeli da razumete suštinu proizvodnog procesa i strukture proizvoda. Ovo će vam pomoći da napravite različite vrste izveštaja: mesečni forecast, preliminarni mesečni izveštaj, završni mesečni izveštaj, dnevne KPI indikatore i analize trendova, evaluaciju rizika, investicijske zahteve, ili biznis prezentacije koje se baziraju na različitim tipovima simulacionih scenarija.

U većini kompanija, čak i danas stiče se utisak da je upravljanje podacima vrlo kompleksan proces koji se posmatra kao “dnevna iritantna aktivnost koja kreira probleme” (D.A.T.A-Daily Annoying Troubleshooting Activity). Uloga plant controllera (fabričkog controllera) jeste da ove postojeće devijacije između menadžera i controllera svede na minimum u cilju kreiranja istinskih biznis partnera sa jednim krajnjim jedinstvenim ciljem, a to je orijentisanost na dostizanje zacrtanog rezultata i performansi.

Aktivnosti istraživanja i razvoja prvenstveno su usmerene ka centralnom odeljenju u Ambergu, dok se u okviru naše kompanije u Aleksincu radi na procesu optimizacije individualnih proizvoda u okviru sektora industrijskog inženjeringa i kvaliteta, a vodeći procesi su pod kontrolom proizvodnje i logističke distribucije.

Sledeći korak je implementacija nekoliko novih tehnologija koje će omogućiti približavanje fabrike konačnom eksternom kupcu. Ta ključna reč koja se izdvaja iz ove svakodnevne, turbulentne i dinamične poslovne okoline za plant controllera jeste TEAM (Together Everyone Achieves More). Plant controller je neko ko je orijentisan na tim i neko ko je sposoban da sarađuje sa menadžmentom. U izvesnim situacijama to nije lako postići, ali je to zahtev koji nam se postavlja.

Disciplina je nešto što se očekuje u svemu što radimo, bez obzira na to o kom sektoru ili procesu je reč. Zaposleni su najveća vrednost svake kompanije. Često čujemo pitanje „kako je moguće da se upravlja troškovima tako da se dostigne targetirani nivo kontribucije CM9, ili profita u našem bilansu uspeha?“ Ali, još važnije jeste kako da se upravlja i da se da prostor za razvoj i unapređenje ljudi koji stoje iza funkcija u okviru menadžmenta troškova?

Grammer je prošao dug put, od kompanijske faze u kojoj smo imali vođe sektora koji su radili isključivo sa fokusom na svoj odsek, do faze u kojoj se sada nalazimo – gde smo svi zajedno orijentisani na isti cilj i funkcionišemo kao jedinstven tim sa daleko višim stepenom finansijskog znanja.

Sa zatvaranjem meseca i prezentacijom samih rezultata vide se tekuća dostignuća, kao i sve ono što treba da se koriguje i unapredi. U kompaniji Grammer system, poređenje profita i EBITDA radi se za pojedinačni tekući mesec u odnosu na budžet, kao i kumulativni tekući mesec (YTD). Controller postavlja pitanja na bazi principa „pet zašto“ (5 WHYS) – kako bi dobio odgovor zašto se desila varijansa? U cilju razumevanja uzroka problema i kreiranja analize morate da postavljate pitanja. Ona vam pomažu da razumete da li postoji problem i, ukoliko je tako, kako da kreirate akcioni plan, ili takozvanu PDCA analizu (Plan-Do-Check-Act) i kako da primenite korektivne akcije koje mogu da vas vrate na ciljani rezultat. Svi rukovodioci sektora, kao i generalni direktor, značajan su deo ovog procesa. Oni su ti koji rade na pripremi podataka za preliminarni budžet, koji sarađuju međusobno i usklađuju svoje ciljeve kako bi kreirali dodatnu vrednost i kontribuciju ukupnom timskom cilju.

Dostizanje cilja na strani jednog sektora, sa ishodom gubitka cilja na strani drugog sektora, nije način našeg operativnog rada. Kompletan menadžment tim radi zajedno na kreiranju rezervnih planova u slučaju negativnog udara, kompenzatornih, ili korektivnih akcija i kreira ideje za unapređenje procesa koje prevazilaze okvire njihovog regularnog funkcionisanja u okviru sektora (Continious Improveement Process). Sve ove aktivnosti se sprovode svakodnevno, sa posebnim akcentom na specijalne sastanke, na kojima se prati status predloženih akcija koje su implementirane i to tokom svake dve sedmice, kao i na sastancima menadžmenta.

Kombinovanjem veština i profesionalnih kompetencija naših zaposlenih i prerastanjem u pravu finansijsku zajednicu iz potpuno nefinansijskog okruženja u fabrici, u stanju smo da napravimo još jedan korak ka kreiranju dodatne vrednosti. Svakako da na dnevnom nivou uživamo u poslovnoj dinamici i turbulencijama i učimo kako da izvučemo najbolje iz toga.

Iskoristi dan, donesi pozitivnu energiju i kritiku koja može da rezultira novim idejama za unapređenje, i u tom procesu nikada ne zaboravi da se smešiš. Čak i kada je to ponekad jako teško, trebalo bi da zapamtimo da, ukoliko se tokom dana nismo barem jednom nasmejali, da je to dan kojeg se ne vredi sećati. To je dan koji nije dobro iskorišćen.  

Autor

Jelena  Vučković


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina