To “BI”, or not to “BI”?, Milan Listeš, Vođa BI odeljenja, Adacta, Hrvatska

To “BI”, or not to “BI”?, Milan Listeš, Vođa BI odeljenja, Adacta, Hrvatska

IMG_7705

Projektni pristup uvođenju rešenja za Business Intelligence (BI) je tema sa kojom se veliki broj kompanija prvi put susreće u ovoj deceniji. Sektor controllinga često predstavlja ulaznu tačku za analitička rešenja, a s obzirom da se radi o mladoj poslovnoj grani u regionu, jasno je da se veliki broj controllera prvi put nalazi u ulozi vođe projekta uvođenja BI rešenja u svoje kompanije.

IMG_7705

Milan Listeš, Vođa BI odeljenja, Adacta, Hrvatska

Već prvi korak predstavlja izazov controlleru, a to je odabir rešenja koje je najprikladnije za poslovanje njegove kompanije. Na tržištu se nalazi veliki broj vendora koji nude različita rešenja. Gruba podela na tržištu je podela na velike stack vendore i na self-service rešenja. Jedan od vendora na tržištu koristi slogan It’s All About Asking and Answering The Next Question što je zanimljiva smernica controlleru u kojem smeru treba krenuti. Controlleri žele odgovore na pitanja koja imaju i to bez potrebe za čekanjem tog odgovora od IT odeljenja ili nekog drugog korisnika. Ukoliko alat omogućava korisniku da sam odgovori na poslovna pitanja koja ima, verovatno je kompanija na pravom putu uvođenja fleksibilnog rešenja. U procesu potrage, kompanije se često odlučuju na raspisivanje tendera kao prvog koraka u odabiru rešenja. Ne radi se nužno o pogrešnom koraku, ali je činjenica da se tenderski upitnici fokusiraju na tehničke karakteristike rešenja. Ne dovodi se u pitanje da moderno BI rešenje mora biti fleksibilno i tehnički kvalitetno, ali uvođenje BI rešenja u kompaniju predstavlja poslovni projekat i kao takav zahteva korisničku validaciju. Fleksibilnost BI rešenja se najbolje može videti kroz pilot projekat čiji je cilj da u nekoliko dana pokuša rešiti analitički problem koji korisnici imaju. Upravo zbog direktnog kontakta sa korisnicima, pilot projekat se u procesu izbora rešenja pokazuje kao optimalan pristup.

Naravno, pravi izazov dolazi tek nakon odabira rešenja. Glavno pitanje koje se postavlja pred controllerom je definicija cilja uvođenja BI rešenja. To je najčešće da se iz teško preglednih skupova neobrađenih podataka kreiraju razumljive informacije. Controller pred sobom ima za cilj da poveća kvalitet procesa donošenja odluka na svim nivoima u kompaniji. Kao i u svakom projektu, cilj je definisan opsegom, vremenom i budžetom, a ključni zahtev je balans tih ugovorom definisanih stavki sa željama i potrebama koje imaju korisnici. Bliska saradnja klijenta i implementatora je ključna za sprovođenje promena kod korisnika koji uvek pokazuju otpor prema promenama. Iskustvo implementatora sa uspešnih projekata pokazuje kako je fazni pristup u BI projektu veoma efikasan način za upravljanje promenama.

Upravljanje promenama je često zapostavljeno tokom trajanja BI projekata, pa se fokus stavlja na tehnička pitanja, izveštaje, kolone, grafikone i redove. Ipak, ljudski faktor predstavlja najveći rizik na BI projektima, a rad sa korisnicima, njihova obuka, kao i change management predstavljaju ključni korak za uspešnu implementaciju. Prisutnost same tehnologije i menadžment koji je svestan da mu je ta tehnologija neophodna, su dva nužna preduslova za sprovođenje bilo kakve promene. Ipak, bez pravilnog uključivanja krajnjih korisnika u projekat, kao i promene njihovog razmišljanja, projekti ovakvog tipa su osuđeni na neuspeh. Spomenuti fazni pristup u implementaciji je ključan način na koji se rešavaju navedeni problemi. Faznim pristupom klijent uvodi BI rešenja u jedno odeljenje i sprovodi promenu nad manjim brojem ključnih korisnika. Jednom kada ti korisnici osete benefite na svom operativnom poslu, tada po principu role-modela mogu uticati i na ostale zaposlene kako bi oni brže i jednostavnije prihvatili promene.

Nakon uspešnog uvođenja BI rešenja u kompaniju, korisnici koji su prihvatili promene su u mogućnosti da iskoriste tehnologiju za brže i kvalitetnije donošenje odluka. Dodatno, saradnja poslovnih korisnika i IT odeljenja poprima sasvim novu dimenziju u kojoj svi imaju jasno podeljene zadatke. IT više ne mora trošiti vreme na pripremu izveštaja, već se može fokusirati na tačnost samih podataka u sistemima, a poslovni korisnici sa druge strane imaju samostalnost u procesu analize i odlučivanja.

Analiza ROI-a kod BI projekata je tema koja se često izbegava pod izgovorom da nije moguće meriti povrat. Ono što je važno controlleru za shvatanje je da ipak postoje različita poslovna područja u kojima rezultati uspešnog uvođenja BI rešenja mogu biti jako vidljivi i merljivi. Prvi tip ROI-a kompanija može meriti u procesnom smislu kroz kraće vreme ažuriranja podataka, izrade i dopune izveštaja, kao i analize poslovnih događaja. Drugi način merenja ROI-a može biti strateški. Nekolicina Adactinih klijenata su na temelju analiza koje su povezivale podatke o njihovom poslovanju sa podacima o tržišnim udelima i analizi konkurenata, donosili strateške poslovne odluke kao što su promena portfelja, ili uvođenje novih proizvoda, čime su bili u poziciji da poprave svoj tržišni udeo. Na kraju, merenje ROI-a može biti i na nivou operativnog poslovanja u kojem postoji nekolicina primena zavisno od industrije, kao što su optimizacija transportnih ruta, analiza osetljivosti cene i cenovnih politika; analiza upravljanja zalihama u industrijama maloprodaje, veleprodaje i distribucije ili upravljanja rizicima i produktnim portfeljom u finansijskim institucijama.

Prethodno opisani koraci ne predstavljaju recept za uspešno vođenje BI projekata, ali pružaju dobar uvid u ključne korake osobama koje se prvi put susreću sa navedenim izazovima. Bez obzira na iskustvo, saradnja klijenta i implementatora na ovakvim projektima mora biti na visokom nivou jer upravo dobra saradnja predstavlja osnovni preduslov uspešnog BI projekta.

Autor teksta je Milan Listeš, Vođa BI Odeljenja, Adacta, Hrvatska.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 07.

Autor

Milan  Listeš


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina