Podigni pogled sa instrument table – ispred tebe je provalija! (Tehnike za analizu kompanije) – Branislav Lončar (CFO), Publicis One

Podigni pogled sa instrument table – ispred tebe je provalija! (Tehnike za analizu kompanije) – Branislav Lončar (CFO), Publicis One

Branislav

644

Uzimajući u obzir kompleksnost današnjih organizacija, broj metoda za analiziranje organizacija dostigao je brojku od sedamdeset. Neke tehnike za analizu specijalizovane su za specifične branše, odnosno grane, a neke su univerzalnije te u tom smislu mogu da se primene gotovo u svakoj organizaciji. Priča o današnjim organizacijama slična je priči o ljudima koji žive u identičnom okruženju kao i organizacije, i koji na kraju i čine organizaciju. Dakle, svesni smo činjenice da živimo u dinamičnom okruženju, da primamo veliki broj informacija na dnevnom nivou, da imamo veoma malo slobodnog vremena, limitirano vreme za razmišljanje, te sve više delamo oslanjajući se na instinkt. Zaključak naučnice Susan Greenfield u knjizi “Tomorrows People” jeste da su nove tehnologije i informacije imale veliki uticaj na promenu ljudskih navika. Baš kao što se i mi sami menjamo, i organizacije bi trebalo da se menjaju dosta brže, s obzirom na to da je cilj svake organizacije zadovoljavanje potrošačkih potreba. Peter Drucker u članku “Delivering Value to Customer” piše upravo o tome kako su potrošači centar svega i da je glavni fokus na zadovoljavanju njihovih potreba.

Svaku aktivnost inicira ljudski mozak, koji ima desnu i levu hemisferu. Jedna je racionalna a druga kreativna. Problem u analiziranju današnjih organizacija jeste u metodama koje se nisu uporedno i istovremeno razvijale sa promenama samih organizacija i njihove okoline. Metode kojima se kompanije analiziraju u velikoj meri oslanjaju se na racio, finansijske pokazatelje, a u manjoj meri na analizu trendova, potrošača, grana u kojima poslujemo i tehnološke promene koje će menjati potrebe a samim tim i egzistenciju ili način funkcionisanja grana u kojima poslujemo. Za analizu organizacije potrebno je uključiti obe moždane hemisfere.

Loncar001

Uslovno rečeno, organizacija bi mogla da se definiše kao organizam, a ljudi koji je čine kao njegove ćelije. Hipotetički, za postupak analize jedne organizacije, odnosno organizma, mogu da se koriste medicinske procedure. Nakon pregleda organizma sledi analiza dobijenih rezultata, nakon koje se postavlja dijagnoza, a potom sledi terapija i na kraju kontrola. Vraćajući se sa medicinskih na biznis termine, jednu organizaciju treba skenirati, analizirati rezultate i identifikovati probleme i zatim odrediti strategiju za oporavak, definisati procedure i pratiti, odnosno kontrolisati rezultate.

Učestalo je mišljenje današnjih teoretičara analize da je za uspešnu analizu jedne organizacije potreban miks tehnika. Fokusi su različiti. Neke tehnike analize bave se makro faktorima, a neke mikro ili internim faktorima. S druge strane, postoje tehnike čija je primena namenjena organizacijama koje se bave proizvodnjom, kao što je Activity sampling. Ona će organizaciji pomoći u efikasnosti procesa između mašina i radnika, dok su neke tehnike oblikovane prema sektoru usluga. Različite tehnike analize pokrivaju različite sfere poslovanja i delove organizacije. Individualni alati koje možemo da primenimo u analizi organizacije gotovo da su perfektni, ali su limitirani na specifične oblasti poslovanja. Upravo zato treba koristiti miks tehnika, a u zavisnosti od specifičnosti organizacije.

Osim finansijske analize, popularne tehnike koje se najčešće koriste kako bi se kompletirala jedna uspešna analiza organizacije su:

 • BSC (Balanced Scorecard). Uzima u obzir četiri oblasti. Kreće se od vizije kao epicentra jedne organizacije i analiziraju se: finansije, procesi, klijenti i mogućnost rasta, odnosno unapređenja.
 • McKinsey 7s. Uzima u obzir veći uzorak, pa se tako osvrće na startegiju, strukturu, sistem, zaposlene, stil, znanja i zajedničke vrednosti.
 • SWOT. Fokusira se na snage i slabosti kompanije (interno), odnosno na šanse i pretnje (eksterno).
 • BCG matrica. Sagledava da li je proizvod pod znakom pitanja, zvezda, krava muzara ili tužna kuca.
 • PEST analiza. Uzima u obzir političko, ekonomsko i sociološko okruženje, kao i tehnologije kao pravce uticaja na jednu organizaciju.

Dakle, što više oblasti analiza pokriva, utoliko imamo veće šanse da sagledamo jednu organizaciju iz svih uglova.

Svedoci smo velikih promena na današnjem trižištu. Mobilni operateri postaju banke, dok banke ulaze u segment prodaje softverskih licenci. Služeći se standardnim tehnikama analize, nisam siguran da bi banka došla do jednostavnog zaključka da treba da se preseli u drugi segment privrede. Jedan novi pravac analize koji može da nam posluži za skeniranje poslovanja sa holističkim pristupom i nakon rezultata da nam transformiše poslovanje, jeste Biznis dizajn.

Ključna stvar u analizi organizacije jeste da se proširi pogled izvan svakodnevnog fokusa i to najviše važi za ljude iz oblasti controllinga. Jednostavniji izveštaji sa nekoliko važnih pokazatelja omogućiće nam da u analizu uključimo i druge značajne pokazatelje poslovanja izvan oblasti finansija. Ako mi je productivity index pozitivan, to će mi biti dovoljan pokazatelj da mi troškovi ne rastu brže od prihoda i tako nemam potrebu da radim dublju analizu profitabilnosti. Najbolju metaforu na ovu temu čuo sam od svog direktora, koji je kao primer uzeo automobil koji vozimo i sve vreme gledamo u instrument tablu gde su nam pokazatelji brzine, nivoa ulja, količine benzina i slično na raspolaganju, a za sve to vreme ne vidimo da se krećemo ka provaliji. Dakle, instrument tabla, odnosno finansijski pokazatelji, treba da budu filtrirani i jednostavni. Odnosno, toliko jednostavni da je sasvim dovoljno da im se posveti malo vremena, dok bi više trebalo da gledamo u kom pravcu se krećemo. Možda će nam finansijska analiza pokazati veliku uspešnost u prethodnim godinama, kao i u sledeće dve godine, a nikada se nismo zapitali šta ako naša branša izumire, šta ćemo ako za tri godine više neće postojati banka ili marketinška agencija ili osiguranje. Takve stvari treba da se predvide dosta ranije, kako bismo imali vremena za promene. Za dobru analizu potreban je široki vizionarski dvogled. Skinimo pogled sa instrument table. Možda će ovo zvučati kao reklama za mobilnog operatera, ali moja poruka controllerima je – izaberite svoj miks! Naravno, to se odnosi na miks tehnika za analiziranje. Najbolji miks će biti najjednostavniji, sa fokusom na važne stvari, uzimajući u obzir najširu sliku naše organizacije i okruženja u kojem ona funkcioniše

Autor

Branislav  Lončar

Finansijski direktor

Leo Burnett Serbia


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina