“Sve je pod control(ling)om”, intervju, Stevan Ćomić, Direktor sektora controllinga, Erste bank

“Sve je pod control(ling)om”, intervju, Stevan Ćomić, Direktor sektora controllinga, Erste bank

"Sve je pod control(ling)om", intervju, Stevan Ćomić, Direktor sektora controllinga, Erste bank"Sve je pod control(ling)om", intervju, Stevan Ćomić, Direktor sektora controllinga, Erste bank

 

Stevan Čomić, direktor sektora controllinga, Erste bank

Stevan Čomić, direktor sektora controllinga, Erste bank

 

Prva misao kada razmišljam o organizaciji controllinga mi je jedna šala naših internih klijenata: „Sve je pod control(ling)om“. U pozitivnom kontekstu, kako i mora biti. Tokom proteklih sedam godina koliko vodim controlling u Erste banci imao sam mnogo ideja kako najbolje da se organizuje sektor. To me podsetilo na srednji vek i alhemičare, i njihovu stalnu želju da pronađu „zlatnu“ formulu. Kako osmislimo novu organizaciju i istu primenimo, već se javljaju nove ideje šta bi možda već trebalo promeniti. A onda često sam sebi postavim pitanje da li ta formula zaista postoji? Da li controlling treba da bude zaseban sektor odgovoran upravi, nadzornom odboru? Da li treba da bude u okviru sektora finansija ili samostalan? Centralizovan kroz celu organizaciju, ili decentralizovan, organizovan po principu kome pruža uslugu ili univerzala? Da li postoji pravi i jedan odgovor?

Nakon godina provedenih u ovoj oblasti mogu da zaključim da zlatna formula ne postoji. Odnosno, verovatno da svako ima svoju formulu u datom trenutku i organizaciji. Mislim da je mnogo važnije pitanje na šta controlling treba da se fokusira, koje su najznačajnije aktivnosti i funkcije koje on treba da obavlja, a ne sama organizacija. Dakle, važnija je suština od forme.

Kada smo nakon akvizicije Novosadske banke počeli da uspostavljamo controlling u Erste banci, započeli smo od samih osnova. Do tada nam je izazov bio i da pravilno rasporedimo prihode (govorim o gross prihodima, s obzirom da je kontribuciona margina bila „misaona imenica“). Prvi zadatak nam je bio da uvedemo Performance management, koji između ostalog podrazumeva kontribucionu marginu na šest nivoa, odnosno jedinstven sistem koji se koristi u okviru cele Erste grupe, kako bi na nivou grupe mogli da pratimo rezultate po određenoj strukturi. Iznenađujuće, shvatili smo da nam je za tu „vežbu“ neophodno mnogo, mnogo struktuiranih podataka. U tom periodu nam je bavljenje podacima i njihovim kvalitetom zaista bilo od presudnog značaja. Skoro sve svoje resurse usmerili smo na to, jer šta controlling uopšte može da uradi ukoliko nema dobre podatke kao polaznu osnovu. Sa druge strane smo imali deo koji se bavio drugom metodologijom i njenom primenom, a to je cost controlling. I naravno, u okviru toga je bio i pionirski pokušaj uvođenja Activity Basted Costinga (ABC) za koji su, takođe, gle čuda potrebni podaci. Treći deo, odnosno Plan i analiza, nekako je nastavio da egzistira još iz perioda pre privatizacije Banke.

Vremenom, kada smo uveli sistem i sredili podatke, fokus je polako počeo da se pomera ka pravoj funkciji controllinga, u smislu davanja podrške biznisu i upravi, uspostavljanjem partnerskog odnosa sa svojim klijentima koji je naravno zasnovan na poverenju, stalnom preispitivanju modela, planova, investicija i drugih odluka. Naravno da uspostavljanje takvog odnosa i nije tako jednostavan posao. Imate jednu stranu u odnosu koja stalno preispituje nešto, čelendžuje sve pretpostavke, daje ponekad suprotna viđenja stvari, kontroliše… U pitanju je, naravno, controlling.

U tom periodu izdvojili smo jedno odeljenje u okviru sektora koje se bavilo samo obradom podataka i kreiranjem izveštaja, koji se kao takvi kreiraju stalno (dnevno, mesečno…). To je za njih predstavljalo dosta naporan zadatk, imajući u vidu da je controlling funkcija kod nas organizovana centralizovano. Sa druge strane, imali smo članove tima koji su mogli da se posvete analizama, davanju preporuka, oblikovanju informacija…

Onda smo, shodno organizaciji i formiranju eksperata za pojedine poslovne linije (poslovi sa fizičkim licima, poslovi sa pravnim licima, treasury, ALM…), došli na ideju da ukoliko zaista hoćemo da imamo eksperte za poslovnu liniju, onda taj ekspert ne može da se bavi samo profitabilnošću već mora da bude ekspert i za troškovni deo, u smislu poznavanja metodologije razvrstavanja troškova, njihove alokacije, ABC. Zato smo opet promenili organizaciju i objedinili ova dva odeljenja.

Što se tiče makro organizacije u okviru Banke, započeli smo kao deo sektora finansija. Međutim, kada se kao controller nađete u sektoru finansija uz računovođe koje preovladavaju, teško možete da dobijete bitku u dokazivanju važnosti pojednih funckija, tako da smo se pre pet godina izdvojili kao zaseban sektor. Sada smo opet u okviru sektora finansija, ali smo drugačije organizovani. Kako su funkcije računovodstva i controllinga veoma povezane i isprepletane, u ovom trenutku mislim da je takva organizacija odgovarajuća i da nam daje i određene prednosti, jer treća direkcija MIS-a u okviru sektora obrađuje podatke za izveštaje i jednih i drugih. Najveći deo podataka je, složićete se, isti, odnosno ima isti izvor.

U mikro smislu organizovani smo kao odeljenje controllinga poslovnih linija i odeljenje cost controlinga (uključujući i jednu osobu zaduženu za project portfolio i izradu business case-ova), a u okviru direkcije MIS-a postoji odeljenje koje se bavi podacima. Ali, mogu da obećam da već razmišljamo o izmenama, jer su jednostavno takvi zahtevi. Već vidimo potrebu za oraganizovanjem eksperata koji će se baviti capital managementom, kao i pojačavanjem funkcije strategijskog planiranja. Tako da, možda već do narednog broja Controlling magazina bude nekih izmena.

Završiću u istom smislu kao što sam i započeo – nije važno kako smo organizovani, ako svoju funkciju obavljamo kako treba. I, nema problema dok je sve pod control(ling)om.

 

Slika33

 

Autor teksta je Stevan Čomić, Direktor sektora controllinga, Erste bank.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 03.

Autor

Stevan  Ćomić

Direktor sektora controllinga

Erste bank


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina