Šta su raznolikost, jednakost i inkluzija?

Šta su raznolikost, jednakost i inkluzija?

dei1

Raznolikost, jednakost i inkluzija su tri usko povezane vrednosti do kojih drže mnoge organizacije koje rade na pružanju podrške različitim grupama pojedinaca, uključujući ljude različitih rasa, etničkih pripadnosti, religija, obrazovanja, pola i seksualne orijentacije.

dei1

 

Raznolikost je, kako kažu, začin života. Ako je različitost druga reč za raznolikost, kako ona može poboljšati ili začiniti svet?

Raznolikost – kroz sočiva rase, etničke pripadnosti, sposobnosti, pola, seksualne orijentacije – može pomoći u jačanju organizacija, kao što su studije iznova pokazale. Jednostavno, različitost, jednakost i inkluzija se koristi za opisivanje tri vrednosti koje mnoge organizacije danas nastoje da poštuju kako bi pomogle u zadovoljavanju potreba ljudi iz svih sfera života. Ovaj tekst se pre svega fokusira na raznolikost, pravičnost i uključenost u poslovanje i društvo, a ne u druge kontekste.

Kompanije koje su raznovrsne, pravične i inkluzivne bolje odgovaraju na izazove, privlače vrhunske talente i zadovoljavaju potrebe različitih baza klijenata. Imajući na umu DEI, kompanije razmatraju kako da bolje podrže zaposlene. Tokom proteklih nekoliko godina, mnoge organizacije su preduzele korake u izgradnji raznolikosti, jednakosti i uključivanja u svoje politike i prakse zapošljavanja.

Koje su razlike između raznolikosti, jednakosti i inkluzije?

Raznolikost, jednakost i inkluzija su često grupisani zajedno jer su međusobno povezani i samo u kombinaciji se pojavljuje njihov pravi uticaj. Neke organizacije uključuju srodne koncepte, kao što je pripadnost. Ali svi ovi pojmovi se takođe često pogrešno razumeju. Važno je shvatiti pojedinačna značenja i implikacije svakog od ovih termina

Raznolikost se odnosi na to ko je zastupljen u radnoj snazi. Neki primeri raznolikosti na radnim mestima uključuju:

 • Rodna raznolikost: Šta čini sastav muškaraca, žena i nebinarnih ljudi u datoj populaciji?
 • Starosna raznolikost: Da li su ljudi u grupi uglavnom iz jedne generacije ili postoji mešavina uzrasta?
 • Etnička raznolikost: Da li ljudi u grupi dele zajedničke nacionalne ili kulturne tradicije ili predstavljaju različito poreklo?
 • Fizičke sposobnosti i neurodiverzitet: Da li se uzimaju u obzir perspektive osoba sa invaliditetom, bilo očigledne ili ne?

Pravednost se odnosi na pravičan tretman za sve ljude, tako da norme, prakse i politike koje su na snazi obezbeđuju da identitet ne predviđa mogućnosti ili ishode na radnom mestu. Pravednost se razlikuje od jednakosti na suptilan, ali važan način. Dok jednakost pretpostavlja da sve ljude treba tretirati isto, jednakost uzima u obzir jedinstvene okolnosti osobe, prilagođavajući tretman u skladu sa tim tako da krajnji rezultat bude jednak.

Inkluzija se odnosi na to kako radna snaga doživljava radno mesto i stepen do kojeg organizacije prihvataju sve zaposlene i omogućavaju im da daju značajan doprinos. Kompanije koje nameravaju da regrutuju raznovrsnu radnu snagu takođe moraju da teže da razviju dovoljno inkluzivnu kulturu, tako da svi zaposleni osećaju da će se njihov glas čuti – što je kritično ako organizacije žele da zadrže svoj talenat i otključaju moć svoje raznovrsne radne snage. 

DEI

Zašto je važna raznolikost na radnom mestu?

Najnovija otkrića se zasnivaju na skupu podataka koji obuhvata 15 zemalja i više od 1.000 velikih kompanija, kao i na istraživanju o raspoloženju zaposlenih, a rezultati pokazuju korelativnu vezu između poslovnih performansi i različitosti. Vredi napomenuti da veći pristup talentima i povećan angažman zaposlenih doprinose ovom efektu učinka. 

Neki od ključnih nalaza iz najnovijeg izveštaja pokazuju sledeće:

 • Većina zaposlenih podržava različitost, sa ukupnim stavom o različitosti od 52% pozitivno i 31% negativno.
 • Što je veća zastupljenost rodne raznolikosti, veća je verovatnoća za bolji učinak. Na primer, kompanije u kojima više od 30% rukovodilaca čine žene, imaju veću verovatnoću da će nadmašiti kompanije u kojima se taj procenat kretao od samo 10 do 30. 
 • Napredak u stvaranju raznovrsne radne snage ostaje tvrdoglavo spor.
 • Uprkos tome što zaposleni podržavaju različitosti, postoji visok nivo negativnih mišljenja po pitanju inkluzije, jednakosti i pripadnosti.

Koje druge koristi organizacije mogu ostvariti od inkluzije i raznolikosti?

Pored profitabilnosti, postoji pet ključnih domena u kojima inkluzija i raznolikost mogu značajno uticati na ukupni učinak organizacije:

 1. Pobednički talenat
 2. Poboljšanje kvaliteta donošenja odluka
 3. Povećanje informisanosti i inovacije kupaca
 4. Podsticanje motivacije i zadovoljstva zaposlenih
 5. Poboljšanje globalnog imidža kompanije

Kako organizacije mogu da neguju inkluzivno radno mesto?

Za kompanije koje žele da pojačaju inkluziju, izdvaja se pet oblasti delovanja:

 • Obezbedite da različiti talenti budu dobro zastupljeni;
 • Ojačajte odgovornost i sposobnosti lidera;
 • Budite fer i transparentni, omogućavajući jednake mogućnosti;
 • Promovišite otvorenost i borite se sa mikroagresijama, pristrasnošću i diskriminacijom;
 • Negujte pripadnost kroz nedvosmislenu podršku.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina