ŠTA JE T-KONTO U KNJIGOVODSTVU? (www.mcb.rs/free)

ŠTA JE T-KONTO U KNJIGOVODSTVU? (www.mcb.rs/free)

Biblija-controllinga-skraćeno_Page_01-skr1

T-konto je alat koji knjigovođa koristi za knjiženje. Luka Pacioli, italijanski kaluđer, je izmislio T-konto 1494. godine. Luka je vodio računa o finansijama manastira („finansijski direktor“). S obzirom da je bio sveštenik, Luki je krst bio non-stop ispred očiju i onda je Luka rešio i da zapisuje informacije u obliku krsta – leva i desna strana.

Levu stranu je nazvao debere (lat. dugujemo) a desnu stranu credere (lat. verujemo). Kada se to prevelo na (loš) engleski dobijeni su izrazi Debt i Credit. Na srpskom se koriste izrazi Duguje i Potražuje. Moja preporuka je da ne pamtiš izraze duguje i potražuje jer ovi izrazi često znaju da zbune („ko kome duguje, odnosno ko od koga potražuje“).  Da bih ti to ilustrovao, evo i jednog klasičnog, lošeg objašnjenja iz udžbenika knjigovodstva:

MCB - T Conto

Nadam se da je neko razumeo šta je pisac ovog objašnjenja hteo da objasni. Umesto duguje i potražuje, moja preporuka je da zapamtiš izraze levo i desno. Leva strana je dugovna, a desna strana je potražna.

Knjiženja se vrše na kontima. Svako konto ima svoju šifru. Postoji nekoliko različitih šifara, odnosno konta:

 • Sintetičko konto. Kod sintetičkog konta postoje tri numeričke cifre (202, 241, 432…). Ove šifre su propisane srpskim Zakonom o računovodstvu i nazivi sintetičkih konta su isti za sve kompanije u Srbiji. Primer: 241 Žiro račun, 202 Kupci, 432 Dobavljači. U drugim zemljama sintetički konto može imati više ili manje cifara.
 • Analitičko konto. Analitičko konto može imati neograničenu kombinaciju cifara i slova. Analitičko konto nije propisano Zakonom i svaka kompanija ga posebno razvija. Na primer, analitička konta mogu da budu: 202 N0005 Kupac Nelt, 432 D0007 Dobavljač Delta Sport.
 • Dodatne računovodstvene dimenzije. Ovo je još detaljnija analitika u odnosu na sintetičko i analitičko konto. Obično se knjiže sledeće dodatne računovodstvene dimenzije: cost centar (mesto troška), kupac, zaposleni, projekat, proizvod. Na primer, platu želim da proknjižim na konto (520) ali i na radnu jedinicu 12. Radna jedinica predstavlja dodatnu računovodstvenu dimenziju.

U sledećem primeru je proknjižena jedna transakcija. Transakcija je proknjižena 13.7.2013 u nalogu broj 200021, a knjigovođa bi to rekao na sledeći način:

Proknjižio sam 6.000 din na dugovnu stranu konta 130. Prosto kao pasulj, zar ne?

Skup svih konta čini Kontni plan koji se na engleskom kaže COA Charts of Accounts. Manje kompanije imaju 50 do 100 konta, dok veće kompanije mogu imati i po nekoliko hiljada konta. Velike kompanije često imaju dva različita Kontna plana:

 • Zvanični (202, 241, 432..)
 • Interni, koji važi samo u njihovim kompanijama

U Srbiji se koristi jedinstveni Kontni plan koji je propisan Zakonom o računovodstvu. To znači da sve kompanije registrovane u Srbiji moraju da koriste ista konta (202, 241, 432 itd). Zakon je propisao konta do nivoa sintetičkog konta (3 cifre) dok se analitika prepušta svakoj kompaniji posebno. Srpski Kontni plan je urađen po bilansnom principu, odnosno Kontni plan je napravljen tako da se lako može napraviti Bilans Stanja i Bilans uspeha.

Kada se ručno knjiže transakcije postoje dve baze podataka:

 • Dnevnik knjiženja
 • Glavna knjiga

U dnevniku knjiženja transakcije se knjiže hronološki odnosno poređane su po vremenu. U glavnoj knjizi (general ledger) transakcije se knjiže po kontima. Kada se transakcije knjiže na računaru praktično se koristi samo glavna knjiga.

Primer

Knjigovođa je proknjižio sledeće transakcije:

 • 13. jul, kupljena roba od dobavljača Delta Sport za 6.000 RSD
 • 14. jul, prodata je roba kupcu Nelt za 10.000 RSD
 • 14. jul, plaćeno je dobavljaču 4.000 RSD
 • 15. jul, naplaćeno je od kupca 8. 000 RSD

Knjigovođa će to proknjižiti hronološki u dnevniku knjiženja na sledeći način:

Kada se ove transakcije ubace u program za knjiženje, program  će automatski da napravi i knjiženja na kontima i dobićemo glavnu knjigu odnosno general ledger.

Nakon toga, knjigovođa može da pregleda listu salda i da nastavi analizu:

Knjigovođa može ručno da proknjiži oko 2.000 transakcija dnevno. S obzirom da se dosta transakcija formira automatski (fakture, izvodi, plaćanja i sl.) onda kod dobre automatizacije ovaj broj knjiženja može da bude i mnogo viši. Knjigovođe vode knjigovodstvo iz dva osnovna razloga:

 • Da bi zadovoljile potrebe države (plaćanje poreza, statistika, završni račun, obračun plata i slično). Za ovaj deo knjigovodstva je odgovoran šef računovodstva.
 • Da bi zadovoljile potrebe menadžera (pregled troškova, analiza profitabilnosti i slično). Za ovaj deo knjigovodstva odgovoran je controller (upravljački računovođa, planer i analitičar).

Iako oba radna mesta pripadaju finansijama, ona su razdvojena i imaju drugačije ciljeve, alate i instrumente. Na primer, šef računovodstva zna da napravi završni račun. Međutim, retko koji šef računovodstva zna da „pročita“ šta piše u završnom računu i da kaže menadžeru da li je kompanija radila dobro ili loše – posao „čitanja bilansa“ pripada controlleru.

Postoje dva izraza koja se često koriste u govoru:

 • Knjigovodstvo (bookkeeping) je uži pojam i označava samo knjiženje: kontiranje, unošenje u program i slično.
 • Računovodstvo (accounting) je širi pojam i oznavača organizaciju sektora, organizaciju ljudi, praćenje propisa, obračun poreza, završne račune, planiranje knjiženja.

 

Ovaj tekst je preuzet sa linka www.mcb.rs/free. Kompletan tekst u štampanom obliku možeš pronaći u knjizi “Biblija controllinga”, Bojana Šćepanovića koju možeš kupiti klikom OVDE.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (392)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina