Šta je net-zero (neto nula)?

Šta je net-zero (neto nula)?

neto

Svako ko prati teme održivosti i klime, verovatno je već čuo za termin neto nula. Još uvek ste zbunjeni?

Neto nula predstavlja idealno stanje u kojem je količina gasova staklene bašte (GSB) ispuštenih u Zemljinu atmosferu uravnotežena sa količinom uklonjenih GSB. Potrebno je uložiti izvesne napore u dekarbonizaciju da bi se dostigla neto nula.

Neto nulti dobitak gasova staklene bašte u atmosferi se postiže kada je količina emitovanih gasova staklene bašte ispuštenih u atmosferu jednak uklonjenoj količini. To se takođe naziva neutralnost ugljenika.

Ugljen-dioksid (CO2) je gas koji se nalazi u Zemljinoj atmosferi i deo je vazduha naše planete, zajedno sa azotom, kiseonikom, metanom i drugim gasovima. CO2 pomaže u zadržavanju toplote, ali ako ga ima previše, može izazvati probleme kao što su toplotni talasi ili poplave. Javlja se i kao nusprodukt ljudskih aktivnosti, kao što je sagorevnje fosilnih goriva.

Sve industrije – ne samo energetski sektor – moraju dostići neto nulu kako bi se izbeglo trajno globalno zagrevanje.

Nastavite sa čitanjem kako biste saznali više o tome šta znači neto nula i kako se može postići.

neto

 

 

Kako poslovni lideri mogu da kreiraju vrednost u neto nula tranziciji?

Kako zamah ka neto nuli postaje neosporan, investitori, kupci i regulatori su povećali svoja očekivanja od kompanija. Skoro 90 procenata emisija je sada ciljno smanjenje u okviru neto nula obaveza, a finansijske institucije odgovorne za više od 130 triliona dolara kapitala su se obavezale da će upravljati ovom imovinom na putu do 1,5°C.

Da bi bila u toku, preduzeća moraju biti hrabra. Umesto da se igraju odbrane, kao što su organizacije uglavnom činile do sada, poslovni lideri moraju da se okrenu na ofanzivnu poziciju, radeći na zadovoljavanju rastuće potražnje za klimatskim dobrima i uslugama, ko i zelenom energijom, opremom i infrastrukturom potrebnim za njihovu proizvodnju. Prvi pokretači mogu dobiti prednost korišćenjem jeftinog zelenog finansiranja za izgradnju proizvodnih kapaciteta bez ugljenika. Oni takođe mogu da dobiju velike ugovore da ispune narudžbine za retke robe kao što su zeleni čelik ili reciklirana plastika.

Neke kompanije već koriste tu priliku. U analizi njihovih pristupa izdvajaju se četiri taktike:

 • Transformisanje poslovnih portfolija sa posebnom pažnjom na segmente industrije sa ozbiljnim potencijalom rasta;
 • Izgradnja zelenih preduzeća, koja im omogućavaju prodor na nova tržišta;
 • Diferenciranje sa zelenim proizvodima i novim ponudama vrednosti na postojećim tržištima, kako bi se dobion tržišni udeo i premije cena;
 • operacije dekarbonizacije i postojećih lanaca snabdevanja.

 Šta je potrebno kako bi se dekarbonizovale industrije?

Na svaku industriju i kompaniju utiču različiti faktori u dekarbonizaciji poslovanja, tako da će se kompanije koje žele da se dekarbonizuju odlučiti za pristupe koji odgovaraju njihovim potrebama. Neki od najugroženijih sektora, koji zajedno čine oko 85 procenata globalnih emisija GSB kroz svoje operacije ili proizvode su:

 • Fosilna goriva – Sagorevanje fosilnih goriva proizvodi 83 procenta globalne emisije ugljen-dioksida. Na putu dekarbonizacije za industriju fosilnih goriva, igrači traže energetsku efikasnost, pokreću elektrifikaciju i upravljaju fugitivnim emisijama metana (na primer, onima koje izlaze kroz degradirane prirubničke spojeve, zavojnice ventila ili zaptivke), između ostalih akcija. Naftne i gasne kompanije posebno ostvaruju tranziciju sa niskim emisijama ugljenika radeći na nekoliko poluga, uključujući transformaciju u raznovrsnade energetske igrače.
 • Snaga – Dekarbonizacija energetskog sektora će zahtevati postepeno ukidanje proizvodnje energije iz fosilnih goriva i dodavanje kapaciteta za energiju sa niskim emisijama kako bi se zadovoljila potražnja koja trenutno dolazi iz ekonomskog razvoja i elektrifikacije drugih sektora.
 • Mobilnost – Drumski transport čini tri četvrtine svih emisija mobilnosti, tako da će dekarbonizacija biti ključna. Napori ovde mogli bi uključiti zamenu vozila koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem vozilima koja imaju baterijsko napajanje ili vodonične gorivne ćelije.
 • Industrija – Čelik i cement su ključne komponente ove kategorije i zajedno čine oko 14 procenata globalne emisije CO2. Napori za dekarbonizaciju mogu uključiti instaliranje opreme za hvatanje i skladištenje ugljenika ili prelazak na procese ili goriva sa niskim emisijama ili bez njih.
 • Zgrade – Dekarbonizacija zgrada i sektora nekretnina uključivaće poboljšanje energetske efikasnosti (na primer, korišćenjem izolacije) i zamenu opreme za grejanje i kuvanje na fosilna goriva sistemima sa niskim emisijama.
 • Poljoprivreda i hrana – Nekoliko akcija može pomoći u smanjenju poljoprivrednih emisija. Korišćenje poljoprivrednih praksi koje štede gasove staklene bašte može pomoći u dekarbonizaciji, kao i promene na nivou potrošača – na primer, ako ljudi jedu manje preživara (kao što su krave) koje proizvode mnogo metana.ww

 

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina