- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

ŠTA JE EXCEL DASHBOARD? MILOŠ CVETKOVIĆ, KONSULTANT, MENADŽMENT CENTAR BEOGRAD

U bukvalnom prevodu, dashboard je instument-tabla nalik onoj u avionu ili prekookeanskom brodu. Na toj instrument-tabli se vide podaci o preostalom gorivu, brzini kretanja, poziciji na karti, odnosno, sve što je potrebno pilotu ili kapetanu za upravljanje. Sličnu svrhu ima i dashboard u Excelu. On se koristi kada je potrebno da se na jednoj strani prikažu svi pokazatelji bitni za poslovanje ili upravljanje.

z

IGO_5349

j

Menadžerima je ovo jako zanimljivo! Svi bi hteli da na jednom mestu imaju sve KPI-jeve na osnovu kojih mogu da vide gde se nalaze, kuda idu, i kakav je trend. Sve to zvuči lepo, složićete se. Sa druge strane, pitanje je kako to napraviti? Šta je sve potrebno da bismo napravili dobar dashboard u Excel-u? Potrebno je da znamo:

h

STRUKTURA DASHBOARDA

h

Za strukturu nam je potrebno da od menadžmenta dobijemo konkretne KPI-jeve poslovanja. Za to je bitna dobra komunikacija sa top-menadžmentom. Menadžeri znaju koja je misija, vizija i koji su ciljevi, ali često nisu sigurni šta sve treba da prate da bi te ciljeve ostvarili. Oni često nemaju dovoljno vremena za analizu podataka. Uglavnom žele da dobiju konkretne informacije na jednom listu papira. Koje informacije treba prikazati, zavisi od razvijenosti i delatnosti kompanije, dok za raspored informacija na dashboardu postoje i određene smernice.

k

INTERAKTIVNI GRAFIKONI

j

Interaktivni grafikoni menjaju se u zavisnosti od promene podataka. Ovo, iako deluje jednostavno, u suštini nije. Potrebno je napraviti grafikone na kojima se menja naslov, odnosno ključna poruka, sa promenom podataka u grafikonu. Takođe, potrebno je dodavati komande (tastere, „dugmiće“) pored grafikona, tako da menadžer, ako ga nešto dodatno zanima u vezi sa podacima sa grafikona, klikom na neku od komandi dobije dodatne željene informacije o konkretnom podatku.

j

PROGRAMIRANJE U VBA
(VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS)

j

Pre nego što počnemo da pravimo dashboarde moramo da proverimo i sa kakvim podacima raspolažemo, kvalitativno i kvantitativno. Da li imamo podatke za proteklih, recimo, dvanaest meseci? Da li imamo podatke za jedan region ili za sve regione? Do koje dubine podataka treba da idemo (kategorija, brend, grupa, SKU)? Ako su razdvojene baze podataka, a vrlo često jesu, onda je potrebno i vreme za spajanje baza. U ovom delu dosta može da nam pomogne programiranje u VBA.

Dashboardi su jedan od trendova u controllingu i moja procena je da će većina controllera intenzivno raditi na razvoju dashboarda u budućnosti.