- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Šta je EBITDA?

EBITDA govori koliko kompanija napravi OPERATIVNOG KEŠA.

 

EBITDA je skraćenica engleskih reči:

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

 

EBITDA na srpskom se prevodi kao Profit pre nego što se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija.

EBITDA se računa iz Bilansa Uspeha (Income Statement, Profit and Loss Statement).

 

Primer:

Kompanija NELT (www.nelt.com)  ima Bilans uspeha za 2005 godinu (000 dinara)

 

Prodaja Sales 11.531.796
Nabavna vrednost robe COGS-Cost Of Goods Sold -9.417.784
Bruto marža Gross margin 2.114.012
Operativni troškovi OPEX-Operating Expenses -1.163.693
E.B.I.T.D.A Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 950.319
Amortizacija Depreciation and Amortization -56.469
Operativni profit Operating profit 893.850
Kamata Interest -106.030
Porez na dobit Taxes -21.548
Profit Profit 766.272

 

EBITDA je 950.319 ili oko 10 miliona€ u 2005 godini.

To znači da je kompanija napravila oko 10 miliona€ keša iz normalnog (operativnog) poslovanja.

EBITDA je 8.2% od prodaje (950.319/11.531.796). Iznos od 8.2% se zove EBITDA marža.

Da li EBITDA od 950.319 znači da je NELT imao toliko para na žiro računu?

Ne.

Pored EBITDA, bitni su i Kupci, Zalihe i Dobavljači. Ove tri stavke se vide u Bilansu Stanja (Balance Sheet). To se zove Upravljanje obrtnim sredstvima (Working Capital Management).

No, EBITDA je glavni pokretač keša za kompaniju.

 

ebitda_t_shirt_tshirt-r0fb6190a7c7c4c869c89ad37ece7dc62_8nhma_324

 

 Šta je Depreciation a šta Amortization?

Mali, mnogo pitaš. Nemam puno vremena da ti sada objašnjavam. Pogledaj objašnjenje oko razlike između Depreciation & Amortization.

Za sada zapamti – obe reči na srpskom znače Amortizacija.

 Zašto EBITDA a ne OPERATIVNI PROFIT?

Ako  pogledaš Bilans uspeha  ove dve stavke se razlikuju u Amortizaciji (Depreciation & Amortization). Amortizacija je trošak, ali NIJE KEŠ. U prevodu, knjigovođa dođe i lupi ti iznos amortizacije u Bilans uspeha. Amortizaciju nikome ne plaćaš, ne moraš da pišeš virman.

Operativni profit govori o profitu a EBITDA govori o operativnom kešu.

Da li si ikada sanjao da kod finansijera profit NIJE JEDNAKO keš ? A, gazde baš nešto gotive keš…

 

A zašto ne uzimam kamatu u obračun?

Kamata nije operativan trošak. Kamata je finansijska stavka (odnos sa bankama).

 

Primer:

 

Kompanija A Kompanija B
Prodaja 100 100
COGS -70 -70
Bruto marža 30 30
OPEX -25 -32
E.B.I.T.D.A 5 -2
Amortizacija -2 -2
Operativni profit 3 -4
Kamata -8 -1
Porez na dobit -1 -1
Profit -6 -6

 

Obe kompanija imaju isti gubitak (-6). Međutim, kompanija A radi bolje jer ona OPERATIVNO dobro posluje (EBITDA je pozitivna, operativni profit je pozitivan). Kompanija A ima problem sa bankama, ali to je finansijski problem.

Kompanija B ima problema sa operativnim poslovanjem. Ona ima negativan EBITDA, negativan Operativni profit. Ukratko, ona ima problem sa OPEX (operativnim troškovima) i tu će morati malo da „optimizuje i racionalizuje“. Najčešće u praksi  to znači da će „malo gaziti“ po ljudima.

 

Gde se koristi EBITDA?

Gde god ti padne na pamet (mesi se u kolače, za hleb, dobra je za supu…).

 

Ukratko, ako ne znaš šta je EBITDA – pa, kakav si ti menadžer ?!?

Šalu na stranu, no EBITDA je postala standardni rečnik mnogih menadžera. Menadžeri je vole jer je pamtljiva, laka za računicu a i govori o onome što menadžeri (i moja žena) najviše vole: KEŠ.

 

Pa, živela nam ti dugo… EBITDA!

I, na kraju. Izgovara se bez J…

 

Pročitajte još i:

EBITDA po delatnostima

Cash Flow analiza