SREĆNI I ZADOVOLJNI ZAPOSLENI, Dragana Koruga Ristić, Country HR Manager, COCA-COLA SRBIJA HBC

SREĆNI I ZADOVOLJNI ZAPOSLENI, Dragana Koruga Ristić, Country HR Manager, COCA-COLA SRBIJA HBC

4

Tekst je preuzet iz  HRM magazina broj 3.

Svako od nas zna onaj osećaj kada krene na posao, sa osmehom na licu, jedva čekajući da vidi svoje koleginice i kolege, da pozove svoje kupce, obiđe svoje klijente, isporuči rezultat, proslavi uspeh.

Isto tako, svako od nas prepoznaje i onaj osećaj kada krene na posao sa nelagodom, bez osmeha na licu, bez uzbuđenja pred novim izazovima.

Kada pričamo o motivaciji zaposlenih, pričamo upravo o tom osećaju, o entuzijazmu sa kojim prilazimo radnim zadacima, koliko se dajemo, koliko smo spremni da “zapnemo” i da, umesto da se posao “odradi”, isti uradimo sa puno zadovoljstva, sa svrhom i sa osmehom na licu. Suvišno je i porediti proizvode koji nastaju u ova dva slučaja. Ne mogu se porediti ni uspesi kompanija koje brinu o motivaciji zaposlenih sa onima kojima to nije na listi prioriteta.

Kada sam pre devet godina napravila zaokret u karijeri i sa pozicija Menadžera u pravnoj službi počela da se bavim ljudskim resursima, gotovo da mi je ova tema bila potpuno nepoznata. Kako je jedan od osnovnih prioriteta sektora ljudskih resursa upravo motivacija zaposlenih, počela sam da istražujem ovu temu.
Na samo jednom od internet pretraživača, naišla sam na mnogo tekstova gde se pominje motivacija zaposlenih, pojašnjavaju osnovni faktori zadovoljstva, načini merenja, mehanizmi poboljšanja zadovoljstva. I kao i obično kada se radi o temama koje su u tolikoj meri eksploatisane, ne postoji čarobna formula, ispravan pristup koji kao takav može jednostavno da se primeni u svakoj kompaniji i donese rezultat u vidu motivisanih zaposlenih. Postoje izbori koje svaki poslodavac pravi.

5

Prema opšte prihvaćenom mišljenju osnovni pokretač zadovoljstva zaposlenih je rukovodilac. Međutim, u vreme kada raste broj kompanija sa „agilnim“ strukturama, sa matričnim linijama odgovornosti i projektnim timovima, uloga rukovodioca postaje manje definisana. Primat preuzima kompanijska kultura, set pravila koje definišu kako se radi u organizaciji. Bez obzira na to šta odnosno ko je faktor motivisanosti zaposlenih, preduslov za pravi izbor pristupa ka motivisanju zaposlenih jeste razumevanje njihovih potreba. U tu svrhu od presudne važnosti je:

 • poznavanje svojih zaposlenih,
 • otvoren razgovor,
 • poverenje i
 • spremnost za povratnu informaciju.

U tom procesu je uloga sektora ljudskih resursa izuzetno važna, mi smo na neki način dijagnostičari, utvrđujemo i analiziramo šta je to što pokreće zaposlene, te zajedno sa rukovodiocima osmišljavamo pristupe za motivaciju.

U našoj kompaniji motivaciju zaposlenih smatramo prioritetom i preduslovom za ostvarenje kompanijskih rezultata. Verujemo da motivisani zaposleni u svemu što rade dodaju vrednost, da optimizam i zadovoljstvo prenose na naše saradnike, kupce, partnere, te da samim tim najdirektnije utiču na poslovni uspeh.

Da bismo napravili najbolji izbor i kreirali radno okruženje koje na pravi način motiviše naše zaposlene mi pitamo upravo njih da sa nama podele šta je to što ih motiviše. Pošto zapošljavamo preko 1000 ljudi, za to nam, pored uobičajenih razovora sa zaposlenima služe periodična istraživanja zadovoljstva zaposlenih, u vidu kratkih, anonimnih pitanja o najvažnijim aspektima radnog okruženja. U manjim kompanijama sam proces prikupljanja i analize podataka je svakako jednostavniji ali je kvalitetna obrada podataka i ispravna dijagnostika moguća bez obzira na kompleksnost i broj.

Nakon što utvrdimo šta je to što će dodatno motivisati zaposlene, pristupamo pravljenju akcionih planova sa samim zaposlenima, delimo odgovornosti za ispunjenje istih i pravovremeno obaveštavamo zaposlene o napretku i rezultatima. Menjamo se, unapređujemo procese, težimo da budemo najbolje mesto za rad naših zaposlenih, te da sa nama oni ostvare svoj punpotencijal. Interesantno je da se i faktori zadovoljstva menjaju, da nisu isti čak ni unutar jedne kompanije već zavise od niza okolnosti – godina staža, prirode posla, porodičnog statusa.

4

Coca – Cola HBC posluje već više od 50 godina u Srbiji, i zanimljivo je kako se od faktora koji su do pre desetak godina preovladavali, kao što su stabilnost i finansijska sigurnost, vremenom prešlo na faktore poput svrhe, društveno odgovornog poslovanja, mogućnosti za razvoj. Mi to povezujemo sa pojavom novih generacija, koji sada čine više od 50% naših zaposlenih, te se prilagođavamo promenama, obogaćujemo naš pristup i personalizujemo ga, što je takođe nov trend u motivisanju zaposlenih.

Baš zbog toga mi smo menjali našu korporativnu kulturu kako bi najbolje odgovorila na njihove potrebe, uvodeći fleksibilno radno vreme, kao i mogućnost da nam kancelarija bude gde god imamo internet, a same poslovne prostorije oblikovali sa zaposlenima na umu, pored toga ne propuštamo prilike da se dobro družimo, zabavimo i proslavimo zajedničke uspehe! Sve radimo kako bi nastavili da negujemo podsticajno radno okruženje, koje omogućava svima da napreduju i usavršavaju svoja znanja i sposobnosti. Istovremeno imamo i tzv. „Porodičnu platformu“, sa benefitima koji olakšavaju roditeljstvo, poput pune nadoknade iznosa tokom porodiljskog odsustva, slobodnih dana prilikom važnih datuma za decu, porodičnog dana, posete fabrici za decu.

Smatram da je uloga sektora ljudskih resursa ključna u edukaciji o važnosti motivacije zaposlenih, podršci rukovodiocima i kreiranju podsticajnog radnog okruženja. Čak i ako ne postoji struktuiran pristup motivaciji zaposlenih, dovoljno je da postoji svest o važnosti. Svaki poslodavac koji ima na umu održiv rast svog poslovanja će kroz iskrenu posvećenost i razumevanje potreba zaposlenih, povećati i motivaciju.

U vreme kada je sve veći odliv mladih ljudi iz zemlje, povećanjem svesti o važnosti motivacije unutar kompanija u Srbiji, na najdirektniji način sprečavamo ove odlaske, jer mladim ljudima dajemo razlog da ostanu i grade svoje
karijere ovde. Stoga pored direktnog uticaja na poslovni rezultat kompanije, motivisani zaposleni predstavljaju zalog za budućnost.

Autor je Dragana Koruga Ristić, Country HR Manager, COCA-COLA SRBIJA HBC

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina