SREĆAN SVIMA PERIOD BUDŽETIRANJA, Jelena Dedić, Chief Financial Officer-Region, SRB LE BELIER

SREĆAN SVIMA PERIOD BUDŽETIRANJA, Jelena Dedić, Chief Financial Officer-Region, SRB LE BELIER

Jelena.Dedic

Tekst je preuzet iz  Controlling magazina broj 16.

Polazna osnova poslovanja je vizija vlasnika kapitala i menadžmenta. Da bi se strateški plan ostvario, neophodno je definisati operativne korake u vidu potrebnih aktivnosti i resursa. Budžet je materijalizacija tih koraka. Najčešći ciljevi su predstavljeni kao targetirani promet i s njima vezan EBIT ili kao visina troškova koje možemo sebi da priuštimo poštujući princip ekonomičnosti – maksimalan profit uz minimalne troškove.

OSNOVA BUDŽETIRANJA

Polaznu osnovu budžetiranja predstavlja aktuelni P&L, odnosno analiza varijansi, uz to da je bilans stanja kao pokazatelj finansijskog položaja već analiziran. Iako su to podaci iz prošlosti, nama su značajni i dragoceni jer iz njih učimo za budućnost. Pored već pomenutog P&L-a, plan investicija predstavlja sastavni deo budžetiranja. Precizno i jasno računovodstveno evidentiranje predstavlja neminovnost, kao i controlling tema broja 49 decembar 2019. analiza varijansi, jer njom revidiramo i čistimo bazu, koja će biti osnova za nadgradnju. U skladu s navedenim, sve vanredne situacije se čiste, a ubacuju se nova očekivanja kako nam osnova ne bi bila iskrivljena. U zavisnosti od delatnosti, preispituju se ključni nosioci troškova.

#2, slika 2

NOSIOCI TROŠKOVA

U proizvodnim kompanijama to su direktni materijal i direktni rad. Nad njima moramo imati kontrolu. Analizom sastavnica, radnih naloga, jednostavnom ABC metodom izdvajamo noseće materijale. Varijacije između normativa, stvarnog i planskog troška mogu biti u ceni i strukturi materijala. Ovde veliki doprinos daju kolege iz nabavke, koje procenjuju kretanja cena materijala u narednoj godini, dok kolege iz inženjeringa pomažu oko varijacije u strukturi koja se odnosi na bolju iskorišćenost materijala i slično.

U vezi s planiranjem troškova radne snage, polaznu osnovu čini kretanje cene radnog sata, kao i  produktivnost rada. Važno je konstantno pratiti i preispitivati vreme utrošeno na direktni rad, neaktivno vreme i vreme utrošeno na ostale neproizvodne aktivnosti. Čak i mala poboljšanja u ovom delu mogu nositi veliki ukupni učinak.

Osim glavnih proizvodnih troškova, troškova direktnog materijala i rada, analiziraju se i ostali proizvodni i neproizvodni troškovi iz grupa MOH i SGA. Svi su oni grupisani po funkcionalnosti i odgovornosti. Najuticajnije troškove možemo analizirati detaljno ili ih planirati od nule, po principu Zero-based Budgeting-a. Kako ovo iziskuje vreme, dobra praksa je da nabavka koristi ovaj metod tokom godine, a da na kraju imamo spremnu informaciju. Kada imamo definisan strateški plan i prečišćenu i dopunjenu analizu varijansi, imamo dobru osnovu za operativno planiranje, a tool je, naravno, Excel obrazac.

S aspekta jednostavnosti, idealno bi bilo da se isti obrazac koristi za budžetiranje i za mesečno izveštavanje jer su tada sve strane upoznate s formom. S obzirom na to da je nepoštovanje rokova za dostavu podataka česta pojava, potrebno je primeniti sistematski prilaz planiranju, koji podrazumeva kalendar sastanaka i aktivnosti gde ćemo ostaviti malo prostora do deadline-a, kako bismo bili sigurni. Krećemo sa sastancima.
#2, slika 3

 

SASTANCI

Top-down-om se određuju osobe koje će biti uključene u proces i prezentuje im se strateški cilj. Odgovor na top down je bottom-up. Od ključnog značaja je davanje ovlašćenja i poverenja delegiranim kolegama kako bi se obezbedila njihova posvećenost. Na narednim sastancima predlozi se usaglašavaju dvostranim tokom informacija. Proces konsolidacije nije lak. Najčešći problem s top-down strane jeste nejasno saopšten cilj. Tada se gubi motivacija tima. Ciljevi (treba da budu) zahtevni i ostvarivi. Svakako da se vlasnik uvek pita zašto samo toliki EBIT, dok se menadžer pita zašto ne potrošiti sve što imamo u budžetu, jer ušteda često znači niži nivo za sledeću godinu. Neambiciozni planovi, bezvoljnost i izostanak odgovornosti usled nedostatka informacija u vezi sa strategijom i pravljenjem rezervi glavne su zamke bottom-up planiranja.

Od presudnog značaja za usaglašavanje svih strana je jasno postavljen cilj. Sklopljena slagalica u potpunosti mora biti razumljiva i logična za celu organizaciju. U krajnjem rezultatu svi treba da vide nagradu.

Kada imamo usaglašene korake, imamo i budžet; poželjno je da se ceo proces uradi u što kraćem roku uz praćenje samo neophodnih i važnih detalja. Odobravanjem budžeta na kraju smo jedne, ali i na početku druge značajne aktivnosti. Prati se realizacija, analiziraju se nove varijanse, donose se korektivne mere. S druge strane, kako se ne bismo dosađivali do sledećeg avgusta, na scenu se uključuje forecast – jasan i realan pokazatelj kuda idemo na osnovu najnovijih informacija. Tradicionalni forecast je predviđanje – 1-1QA+3QF, 2 2QA+2QF,3-3QA+1QF, nakon svakog kvartala do kraja godine.

#2, slika 4

FLEKSIBILNOST

Novi inputi i varijanse traže našu reakciju – planiranje treba biti kontinuiran proces, a ne godišnja top-down kazna. Beyond Budgeting predstavlja moderan pristup koji teži tome da reši sve manjkavosti tradicionalnog budžetiranja, pa i da ga ukine, smatrajući da ne odgovara vremenu brzih promena i da je statičan jer sadrži previše detalja. Ukidanje tradicionalnog budžeta može biti i postepeno: za početak ostaviti fleksibilnu verziju budžeta koja će biti adaptibilna, uz uključivanje dinamične finansijske strategije – rolling forecast-a i izazovnih strategijskih ciljeva.

Rolling forecast je novi godišnji budžet, prognoza koja uključuje najnovije informacije i malo detalja, i mora biti realna i iskrena. Najčešće se radi mesečno, dvomesečno ili kvartalno za isti period unapred, zavisno od industrije i dužine proizvodnog ciklusa. S dužinom se gubi preciznost i forecast postaje sve nepouzdaniji. Kako se bliži kraj godine, tradicionalni forecast nestaje, dok u slučaju rolling forecast-a uvek imamo isti period forecast-a u svakom momentu. Pa zato, drage kolege, srećan vam period budžetiranja.

Autor je Jelena Dedić, Chief Financial Officer-Region, SRB LE BELIER

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina