- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Ovo su kompanije koje su imale najveće gubitke u Srbiji! (kompanije sa najvećim gubitkom u 2013. godini)

 

U nastavku je prikaz kompanija u Srbiji koje su imale najveće gubitke u 2013. godini. SRBIJAGAS je na prvom mestu sa gubitkom od 444 miliona EUR.

 

MCB TOP 300

 

Svi podaci dobijeni su iz publikacije TOP 300 za 2013. godinu koju je objavio NIN (www.nin.rs). NIN je dobio podatke od Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs) , odnosno završnih računa kompanija. Podaci se odnose na 2013. godinu.