SMART KPI-jevi, SMART kompanija

SMART KPI-jevi, SMART kompanija

SMART KPI-JEVI, SMART KOMPANIJA

 

Veljko Žarić, performance management expert, Telenor

Veljko Žarić, performance management expert, Telenor

 

Performance Management (PM) je proces usklađivanja ličnih ciljeva zaposlenih sa strateškim ciljevima kompanije, tako da se ispunjavanjem ličnih ciljeva ostvaruju i kompanijski.

PM proces uveden je u Telenor da bi se stvorila osnova za razvoj agilne organizacije u tržišnim uslovima intenzivne konkurencije, u cilju stvaranja organizacije vođene performansama, kao i kulture orijentisane na rezultate. Danas, uspeh svake kompanije zavisi od toga kako se talentovani ljudi privlače, neguju i razvijaju unutar kompanije. Da bi se to omogućilo, veoma je bitan razvijen PM proces pomoću koga se „top-performers“ identifikuju, podstiču, zadržavaju i motivišu. Od menadžera se očekuje ne samo da upravljaju i ocenjuju zaposlene, već i da budu mentori koji ih uče. Oni unapređuju njihova znanja i sposobnosti, pomažu u pravljenju ličnih razvojnih planova, a sve to na kraju dovodi do povećanja produktivnosti i efektivnosti zaposlenih, odnosno do unapređenja njihovih i kompanijskih performansi.

Finansijski ciljevi spuštaju se na individualni nivo i povezani su sa strateškim finansijskim ambicijama. Nefinansijske strateške ambicije takođe se kaskadiraju i u Telenoru im se veoma pridaje na važnosti. Da ovo nije samo „čist marketing“ Performance Management potvrđuje tako što se postavljaju nefinansijski KPI-jevi (key performance indicators) u vezi sa ciljevima koji se tiču, na primer, društvene odgovornosti, a koji se kaskadiraju kroz organizaciju sve do ličnog nivoa i u vezi su sa bonusima/stimulacijama/platama.

Formula za uspeh PM-a u Telenoru, a i samog Telenora, jeste dobro dizajnirana organizacija usklađena sa strateškim ciljevima kompanije, a u okviru koje je kreiran jasan opis poslova. Akcenat se stavlja na izbor ljudi i njihovih osobina koje su potrebne za svako radno mesto, posebno na liderskim pozicijama. Fiksni budžeti su skoro nestali, što znači da se menadžerima daje mnogo više slobode u odlučivanju, kako bi mogli što brže da se prilagode promenama na tržištu. Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi potrebni su proaktivni ljudi, edukovani ali spremni da se menjaju i uče, koji brzo donose odluke ali su istovremeno visoko odgovorni i razumeju kako njihove odluke utiču na različite aspekte u poslovanju kompanije.

Poseban izazov je da se postavi odgovarajući set KPI-jeva. Ne sme da ih bude previše, a moraju da obuhvate što više pravih stvari. Potrebno je pronaći kako „leading“ („actionable“), tako i „lagging“ („result“) KPI-jeve i uspostaviti balans između njih. Kada se završi postavljanje prvog drafta KPI-jeva, mora da se proveri da li je sve usklađeno unutar organizacije.

Nakon što se uverimo da je sve usklađeno, sledi kaskadiranje kompanijskih targeta. Ovaj proces je miks „top-down“ i „bottom-up“ pristupa. Treba napomenuti da je proces kaskadiranja targeta blisko povezan sa procesom postavljanja KPI-jeva, ali i da je veoma zavisan od menadžerskih zahteva. Kada se sve uspostavi, opet mora da se proveri usklađenost, posebno sa strateškim ciljevima – finansijskim i nefinansijskim.

Naravno, beskorisno je da se nešto zamisli ako ne može da se sprovede u praksi. Svaki KPI & target mora da bude SMART (koliko ste puta čuli ovo?):

• Specifičan (Specific) – treba da bude potpuno određen, jasno definisan.
• Merljiv (Measurable) – moguć da se izmeri u određenoj kvantitativnoj jedinici.
• Dodeljiv (Assignable) – da precizira ko će šta da radi, ko je za šta odgovoran.
• Realističan (Realistic) – mora da bude ambiciozan ali dostižan.
• Vremenski ograničen (Time-related) – da sadrži postavljen rok za izvršenje.

Praćenje i izveštavanje o ostvarivanju jednako je važna stavka PM procesa. Ovim procesom dobijamo koristan „feedback“ gde smo i „just in time“ upozorenje o tome gde škripi. U Telenoru različiti KPI-jevi prate se u različitoj vremenskoj frekvenciji. Neki se prate u realnom vremenu (recimo, u tehnici), dok se neki prate na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou. Na sastancima timova razmatraju se KPI-jevi koji se prate i donose se odluke o korektivnim akcijama, ako postoje indicije da nešto ide u pogrešnom smeru.

Na kraju svake godine pravi se izveštaj o ostvarivanju postavljenih targeta. Kako je svakoj kompaniji neophodno konstantno učenje, inovativnost i brzo prilagođavanje tržištu i uslovima na njemu, onda je jasna i uloga Performance Managementa koji u Telenoru ne predstavlja samo osnovu za nagrađivanje i promovisanje uspešnih, već i ukazuje na prostor za unapređenje svakog zaposlenog, pa i kompanije u celini.

 

Autor teksta je Veljko Žarić, Performance Management Expert, Telenor.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina 03.

Autor

Veljko  Žarić

PERFORMANCE MANAGEMENT EXPERT

Telenor


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (457)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina