- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Šema za izradu plana prodaje (sales controlling)

Ovaj materijal je autorski materijal Controller Akademie Munich, odnosno MCB Menadžment Centra Beograd. Ovo je deo materijala koji polaznici dobijaju na Diploma programu u Minhenu, odnosno MCB Akademiji Controllinga u Beogradu.

Sledeća šema za izradu plana prodaje može da vam bude konkretan podsetnik za izradu plana prodaje.

1. Za koje kupce (krajnje korisnike)?

 Grupe kupaca/korisnika u ciljanim tržišnim segmentima:

 „Kvalitet“ i kvantitet njihovih potreba

 2.U kojim oblastima?

3. Koristeći koje kanale distribucije?

4. Uz pomoć kojih spoljnih stručnjaka?

5. Protiv kojih konkurenata?

6. Koji proizvodi?

7. U kom obliku prezentovanja i veličini pakovanja?

8. Po kojoj ceni?

9. U kojoj vrsti strukture popusta?

10. Po kojim proco (VT)?

11. U kojim količinama?

12. Koristeći koje mere promocije?

13. Uz koje troškove promocije?

14. Sa kojom vrstom prodajne organizacije?

 15. Uz koje troškove prodajne sile?

16. Sa kojom logistikom?

17. Sa kojim troškovima logistike?

 

 

Ovaj materijal je autorski materijal Controller Akademie Munich, odnosno MCB-Menadžment Centra Beograd. Ovo je deo materijala koji polaznici dobijaju na Diploma programu u Minhenu, odnosno MCB Akademiji Controllinga u Beogradu.