ROBOTI DOLAZE!

ROBOTI DOLAZE!

vedran babik

KZ9G5957

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION & BUSINESS PROCESS MANAGEMENT – MOĆNA KOMBINACIJA!

Tehnologija Robotic Process Automation (RPA) kreira softverske „roboteˮ koji mogu pratiti unapred određene procese kako bi izvršili posao koji bi inače zahtevao manuelni rad. Slično softverskim rešenjima za Business Process Management (BPM), RPA nudi rešenje za kompanije koje pate od neefikasnosti i izazova povezanih s nasleđenim softverskim sistemima.

Robotic Process Automation je tehnologija usmerena ka korišćenju softvera s ciljem smanjenja ljudske intervencije u IT aplikacijama, posebno za upotrebu u funkcijama koje se ponavljaju i koje (najčešće) nemaju varijacija u svojim iteracijama. Termin RPA je relativno nov, ali koncept iza tog termina nije. Već decenijama smo u potrazi za načinima optimizacije resursa korišćenjem softverskih rešenja koja izvršavaju određene funkcije u rekordnom vremenu.

wallpaper-1

BPM i RPA funkcionišu na temelju slične procesne logike utemeljene na događajima (events), funkcijama ili aktivnostima (actions), uslovima (conditions) i petljama (loops) i kontekst njihove primene je u velikoj meri različit. BPM ima za cilj da osigura čvrstu operativnu i poslovnu infrastrukturu, dok je RPA usmeren ka rešavanju zadataka upravo onako kako bi to čovek uradio, ali uz mnogo veću brzinu izvođenja – zato možemo reći da deluje više na površinskom nivou. Oba koncepta je moguće relativno brzo implementirati i oba omogućavaju vrlo agilno prilagođavanje mogućim promenama u procesima.

BPM se može smatrati temeljem za poslovanje kompanije i za organizujući koordinirani i efikasni radni proces koji integriše korisnike, sisteme i podatke. RPA, u svom aspektu delovanja, omogućava da određeni zadaci i funkcije unutar radnog procesa kompanije budu izvršeni u rekordnom vremenu, posebno poboljšavajući vreme izvođenja repetitivnih zadataka koji mogu uzrokovati „uska grla” u procesu. Ukratko, RPA i BPM nisu u međusobnom sukobu. Iako oba koncepta traže optimizaciju procesa, njihovo područje uticaja je različito, a svaki konkretan slučaj će zahtevati veću prisutnost jednog ili drugog. Bilo kako bilo, u većini slučajeva najbolje rešenje će biti implementacija oba koncepta.

General_Business_Process4 Kopie

Iako RPA može imati veći inicijalni efekat, ono što kompanijama najčešće treba je uspostavljanje efikasnog radnog procesa među svojim odeljenjima i zaposlenima, umesto optimizacije specifičnog repetitivnog zadatka. Bez predrasuda da je jedna tehnologija bolja od druge, i RPA i BPM ključni su za procesno orijentisana rešenja i gotovo esencijalni za digitalnu transformaciju organizacije.

BPM

BPM je poznat kao sistemski pristup „usmeravanju” i pojednostavljenju (streamlining) poslovnih procesa na način koji pokreće profitabilnost i osigurava maksimalnu efikasnost unutar organizacije. S druge strane, BPM softver je alat za automatizaciju procesa. Pomaže vam u mapiranju („snimanjuˮ) vaših svakodnevnih procesa kako biste identifikovali i uklonili „uska grla”, upravljali troškovima svoje kompanije, učinili svakodnevne procese efikasnijima i osigurali efikasnost ljudi koji su uključeni u vaše procese.

Takve tehnološke platforme omogućavaju timovima kreiranje automatizacije procesa (workflows) koje je moguće integrisati u više različitih sistema. Takvi sistemi promovišu razmenu informacija i podataka između tih sistema i pretvaraju svakodnevne „manuelneˮ procese u automatizovane.

Top-Features-of-business-process-management-System

RPA

RPA je novija tehnologija s korenima čvrsto utemeljenim u BPM-u. Kao što je ranije navedeno, RPA tehnologija stvara softverske „roboteˮ koji mogu da prate unapred određene procese kako bi izvršili posao koji bi inače zahtevao ručni rad. Na taj način, RPA pristupa poslovnom procesu na bliži, direktniji način. RPA ima snagu da omogući dramatična poboljšanja u tačnosti i vremenu izvršenja ciklusa, kao i da poveća produktivnost u obradi transakcija menjajući prirodu posla „uklanjanjem ljudi” iz dosadnih zadataka koji se ponavljaju.

Najjednostavnije rečeno, RPA „roboti” revolucionišu način na koji poslovni lideri razmišljaju i upravljaju poslovnim procesima, procesima IT podrške, procesima toka rada (workflow), udaljenom infrastrukturom i radom u back-office-u.

what-is-rpa-blog-post-1021x500

KOMBINACIJA TO DVOJE

Korišćenje BPM i RPA za izgradnju sveobuhvatne strategije automatizacije zahteva od kompanije razmatranje različitih tehnologija automatizacije kako bismo razumeli njihovu međusobnu korelaciju. U današnje vreme mnoge kompanije su „zaglavljene” u složenim poslovnim procesima i nasleđenim poslovnim sistemima koji mogu stvarati probleme u pokušajima inovacije. Za te kompanije, kombinovanje BPM i RPA može generisati impresivne rezultate u pokušajima izgradnje savremenih poslovnih aplikacija, istovremeno izbegavajući dugotrajne i skupe integracijske projekte.

Za sada, BPM i RPA nisu u međusobnom sukobu – oba pristupa, obe tehnologije su jednostavno usmerene na postizanje istog cilja koristeći različite strategije implementacije. U vremenima kada morate potpuno transformisati proces umesto da se oslanjate na „površinska rešenja”, BPM je dobrodošlo rešenje. Međutim, ako kompanija sebi ne može priuštiti da počne iz početka i da ponovo gradi iz temelja, tada RPA može biti najprikladnije rešenje kako bi se nastavilo sa operacijama dok se traži temeljna „popravka” koja ipak neće staviti proces „izvan pogona” na duže vreme.

Kako se digitalna transformacija i dalje razvija – BPM uz taj trend raste. Prema Filu Simpsonu, direktoru za marketing glavnih proizvoda kompanije Red Hat, BPM se sada koristi za stvaranje novih aplikacija koje se bave vrednostima i donose vrednost svojim klijentima, za razliku od nekadašnjeg „glavnog cilja” – automatizacije back-office radnih procesa.

Dok su BPM sistemi prvobitno bili uvođeni radi poboljšanja operativne efikasnosti i snižavanja troškova, oni se sada koriste kao platforme za razvoj aplikacija koje mogu doprineti prihodovnoj strani posla. Simpson navodi: „BPM omogućava korisne i zanimljive aplikacije fokusirane na poslovne procese i odluke, te kao takav postaje sve važniji deo alata za razvojne programere u njihovim inicijativama za izgradnju savremenih aplikacija.”

Danas je postojanje BPM rešenja ključno za svaki razvojni program savremenih aplikacija, kao i za pojednostavljenje toka rada i automatizaciju poslovnih procesa. Ukoliko uključite obe tehnologije, i BPM i RPA, u strategiju svoje kompanije, velike su šanse da ćete biti u prilici da pratite kako vaše poslovanje raste brže od ostalih!

Nema sumnje da ovakva filozofija rada može proizvesti velike koristi u smislu produktivnosti i efikasnosti kompanije, ali je pre svega neophodno razumeti stvarne potrebe kompanije i uspostaviti čvrstu strategiju. Moraju se identifikovati sva moguća „uska grla” i mora se sprovesti temeljna analiza kojom bi se utvrdilo kako ih najbolje rešiti koristeći prilagođene softverske aplikacije, da bi se na kraju kreirali logični, smisleni automatizovani procesi koji se uz minimum rizika mogu implementirati u poslovnu praksu kompanije.

Autor

Bojan  Šćepanović

MCB Menadžment Centar Beograd

063 7004 518


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (352)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje