- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

RECANONIZACIJA I CFO BUDUĆNOSTI

Kompanije Canon i IDC Srbija organizovale su konferenciju namenjenu isključivo finansijskim direktorima. Prusustvovalo je 30 finansijskih direktora  iz najboljih kompanija u Srbiji, u prelepom ambijentu Hotela Hayat Beograd, 18.11.2015. Ovo je ujedno bio i 24.ICV sastanak.

Sastanak je organizovan sa ciljem da se diskutuje o izazovima sa kojima se finansijski direktori suočavaju i o mogućim rešenjima.

Govornici na sastanku bili su:

Prvi govornik bio je Bojan Šćepanović sa temom „CFO kao biznis partner“.

 

Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija

Bojan Šćepanović, predsednik ICV Srbija

 

Vrlo inspirativan, kao i uvek, Bojan je svoju prezentaciju posvetio promenama sa kojima bi svaki CFO trebalo da ide u korak. Promene su najviše zahvatile sledeće oblasti:

Promene

Promene

Iako smo okrenuti budućnosti, često znamo da se vraćamo u neka prošla vremena te rečenica „U moje vreme…“ nije neobična pojava. Tako nas je i Bojan vratio u prošla vremena praveći pralelu nekad i sad za svaku od ovih promena.

Objašnjavajući promene u okruženju, osvrnuo se na sociološke i ekonomske promene. Mnogima je izazovno i neshvatljivo, ali ove promene su sastavni deo života svakog od nas i jedino što nam preostaje je da ih prihvatimo. Tajči je bila predstavnik Evrovizije 90-ih godina, međutim na prošlogodišnjoj Evroviziji pobedila je Končita. Nekada su ljudi šetali kučiće po parku, a sada za svoje ljubimce otvaraju facebook naloge. Neke od ovih promena su dobre, neke ćemo osuđivati, ali ne možemo da poreknemo činjenicu da su one sastavni deo našeg društva.

Nekad i sad...

Nekad i sad…

IT je oblast koja je izložena konstantnim tehnološkim promenama. Najbolje je objasniti na prostom primeru kupoprodajnog procesa. Ranije je on bio prilično jednostavan. Odeš npr. na pijacu i kupiš robu. Sada se uglavnom kupovina obavlja elektronskim putem. Ranije su pisma bila glavno sredstvo za komunikaciju, a sada su facebook, viber, massenger, what’s up preuzeli primat u svakodnevnoj komunikaciji.

Kada su procesi u pitanju, promene su takođe drastične. Nekada je bilo gotovo nezamislivo poručiti proizvod iz Amerike. Danas je ovo prilično jednostavan proces. I ne samo narudžba, već i potpuna kastomerizacija. Ranije se proizvodi nisu posebno prilagođavali potrošačima. Sada svaki potrošač može da naruči npr. patike specijalno dizajnirane za njega i to negde iz Amerike. Takođe, organizaciona šema kompanija je ranije bila vrlo jednostavna, dok danas i tu postoje drastične promene.

Bojan je sve ove promene nazvao RECANONIZACIJA! S obzirom da kompanija Canon prati trendove i stalno radi na unapređenju svojih rešenja, ovo je bila lepa asocijacija za čitavu priču o promenama. I gde se tu nalazi CFO? Kakav bi trebalo da bude CFO budućnosti? Da rezimiramo, tri ključne stvari koje bi trebalo da poseduje CFO budućnosti su:

 

Recanonizacija

Recanonizacija

Sledeći govornik bio je Nikola Pavlović. Nikola je pričao o poziciji CFO u modernoj kompaniji. Moderan CFO mora da prihvata promene, a isto tako i da zna šta je to što je potrebno tržištu. Takođe, neophodno je i da svi u ovom procesu pričaju istim jezikom, odnosno da se savršeno razumeju.

Nikola Pavlović, Business Development Manager, Canon Srbija

Nikola Pavlović, Business Development Manager, Canon Srbija

Kompanija Canon nudi različite proizvode u vezi sa štampom i ono što je zaniljivo za finansijske direktore je mogućnost upravljanja ovim sistemom. Canon da bi mogao da učestvuje u promenama, mnogo vremena je utrošio na istraživanja i na razgovore sa svojim korisnicima. Ovde su veliku ulogu odigrala tri Business Insight istraživanja. Prvo je obavljeno 2013. godine sa oko 1.700 korisnika. Razgovori su vođeni sa svima i sa onima koji donose odluke i sa onima koji koriste usluge. Zaključak istraživanja je da je upravljanje dokumentacijom jako važno, vrednost štampanja, a isto tako i materijalna sigurnost i bezbednost podataka.

 

Business Insight, Canon

Business Insight, Canon

Na osnovu drugog istraživanja zaključeno je da se smanjuje potreba za tiražima, dok su u trećem istraživanju donosioci odluka rekli da ne znaju koliko ih košta odštampan papir.

Poslednji Business Insight radi se za 2016. godinu. Učestvovale su kompanije svih veličina i industrija, a od toga 25% kompanija za poslovne servise i finansije. Pitanja su postavljana svim funkcijama i sektorima i među ispitanicima 64% učestvuje u donošenju odluka. Neka od pitanja koja su postavljena su:

48% donosioca odluka nema ideju koliko iznose troškovi štampanja, dok 62% korisnika ne zna istu ovu informaciju. 78% kompanija nema Management Printed System (MPS) i ne upravlja ovim troškovima.

Nikola Pavlović_Istraživanje 1

Sledeći govornik bio je Uroš Ćamilović. Tema njegove prezentacije je optimizacija troškova koja prdstavlja put do efikasnog poslovanja.

Uroš Ćamilović, Partner, BDO Business Advicory

Uroš Ćamilović, Partner, BDO Business Advisory

Cilj optimizacije troškova je:

Uroš je napravio i pralelu između optimizacije i smanjenja troškova. Kada želimo da smanjimo troškove, često se ne razmišlja o dugoročnim posledicama i kompanije jednostavno seku troškove. Optimizacija sa druge strane je kompleksniji proces, ali ima pozitivne efekte na kratkoročne i dugoročne prospekte rasta poslovanja. Neki od prostora za optimizaciju koje je spomenuo su svakako upravljanje štampom koji je odličan primer za uštede, a isti tako i mogućnost outsourcinga. Benefiti su višestruki. Neki od njih su rešavanje finansijskih problema, bolji poslovni rezultati, konkurentnija pozicija i dodatna vrednost za vlasnike kapitala.

 

Optimizacija troškova

Optimizacija troškova

Gosti su nakon tri sjajne prezentacije imali priliku da se odmore uz kafu i druženje i naravno da nastave priču o MPS rešenjima i optimizaciji troškova.

Pauza

Pauza

Nakon pauze prezentovao je Ademir Ćurtović. On je u svojoj prezentaciji govorio detaljnije o MPS rešenjima.

Ademir Ćurtović, Business Development and Sales Manager MPS, Canon CEE, Canon Croatia

Ademir Ćurtović, Business Development and Sales Manager MPS, Canon CEE, Canon Croatia

Ukoliko želimo da smanjimo troškove, moramo znati koliko trošimo. Međutim, mnogi troškovi su nevidljivi. Ademir je napravio lepo poređenje sa ledenim bregom. Iznad vodene površine se malo toga vidi. A nevidljivih troškova je mnogo. Kompanije godišnje troše na štampu 10.800 eura.

Evo još par zanimljivih informacija:

Implementacijom MPS rešenja nestaju ovakvi izazovi. Proces implementacije se odvija u 5 koraka:

  1. Snimanje stanja
  2. Dizajniranje rešenja
  3. Realizacija
  4. Praćenje
  5. Kontrola

 

Implementacija MPS rešenja

Implementacija MPS rešenja

Implementacijom MPS rešenja postižu se višestruki benefiti kao što su:

Poslednju prezentaciju održao je Aleksander Bende. Aleksandar radi na razvoju proizvoda za poboljšanje proecesa. Po njemu, CFO bi trebalo da zna šta se događa u okruženju i kako uz novu tehnologiju da ostvari najbolje rezultate. Moderni IT alati u svim oblastima se mogu iskoristiti za optimizaciju poslovanja. Neka od čestih izazova su: kako povezati informacije između sebe, zaštititi vlasništvo dokumenata, kao komunicirati informacije i kako ih pratiti. Sa Canonom to sve može.

Aleksander Bende, Product Business Development Canon Business Solution, Canon CEE GMBH

 Aleksander Bende, Product Business Development Canon Business Solution, Canon CEE GMBH

 

Posebna pažnja se pridaje sledećim procesima:

Ključno pitanje koje se postavlja jeste kako povezati nabavku sa plaćanjem? Postoji rešenje koje automatski prati ceo ovaj proces i samim tim pomaže u upravljanju novčanim tokovima. Sa ovim rešenjem čitav ovaj proces od nabavke do plaćanja teče 50% brže.  Sve što se brzo završi ostavlja vreme da se bavimo nekim drugim poslovima. Sve vreme imate uvid šta se događa kroz različite izveštaje i dashboard-e. Kontrola je maksimalna, znate koliki su troškovi a dokumenti su maksimalno sigurni.

Nakon Aleksandra usledila je Panel diskusija. Moderator diskusije bio je Bojan Šćepanović, a učesnici bili su:

 

Bojan je učesnicima diskusije postavljao pitanja koja su se odnosila na:

 

Panel diskusija

Panel diskusija

Izdvajamo samo neka od njih. Na pitanje „Kako gledaš na promene u finansijama?“, odgovori su bili veoma zanimljivi. Dragan je rekao da su finansije ranije bile odeljenje koje nešto knjiži, dok sada se ne donosi ni jedna odluka bez odeljenja controllinga i finansija. Ivan Tadić smatra da je CFO kao prtner najveća promena. Ranije je CFO bio u stvari računovođa i bavio se „prebrojavanjem mrtvih“. Sada je okrenut budućnosti.

Na pitanje „Šta CFO najviše traže?“, Uroš je odgovorio da je poslednjih godina uloga CFO usmerena na poboljšanje procesa i povećanje efikasnosti.

Aleksandar je na jedno od svojih pitanja odgovorio da se CFO transformiše u tehnologije, što je Canon primetio. Tako da bi najbolje bilo da se CFO razvije u Chief Financial Technical Officer (CFTO) i da će to biti pozicija budućnosti.

panel diskusija

Tokom diskusije imali smo i malu nagradnu igru, gde su gosti imali zadatak da pogode koliko košta jedan odštampan papir.

Veoma različiti i ineresantni odgovori kao i nastavak diskusije. Druženje je nastavljeno na ručku u prijatnom ambijentu hotela Hyatt.

RECANONIZACIJA je u toku, pitanje je samo da li je prepoznajemo i možemo da idemo sa njom u korak.