- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Razlike između CFO-a i Controller-a

U odeljenju za finansije mogu se naći dve važne ličnosti: CFO (Chief Financial Officer) i Controller. Njihove uloge nisu iste, niti se oni mogu izjednačavati sa poslom računovođe. Pojedine kompanije kombinuju ove dve uloge, ali ukoliko tvoja kompanija ima ambiciju da raste i širi se onda su joj potrebne obe ličnosti i CFO i Controller.

 

together

 

Osnovna sličnost jeste da i CFO i Controller dolaze iz oblasti računovodstva, odnosno njihovi počesi se zasnivaju na osnovama finansijske evidencije i izveštavanja.

Dakle, controller je logičan korak na lestvici karijere nakon početne pozicije računovođe. Zadatak controllera je da osigura transparentnost troškova i rezultata na svakom nivou upravljanja: od politike kompanije, preko strategije, budžetiranja i planiranja pa do svakodnevnih poslova.

 

parthership

 

Controlleri su partneri menadžera i daju značajan doprinos održivom uspehu kompanije. Oni su zaduženi da:

  1. Razvijaju i održavaju sve menadžment kontrolne sisteme. Obezbeđuju kvalitet podataka i obezbeđuju donosiocima odluka relevantne informacije.
  2. Obezbeđuju stalnu preokupaciju sa budućnošću i stoga omogućavaju da se iskoriste šanse i da se upravlja rizicima.
  3. Dizajniraju i razvijaju menadžment proces definisanja ciljeva, planiranja i kontrole tako da svaki donosioc odluke može da postupa u skladu sa dogovorenim ciljevima.
  4. Integrišu organizacione ciljeve i planove na holistički način.
  5. Ekonomski su savesni i odani su dobrobiti cele organizacije

 

Na poziciji CFO-a se ne mora doći nakon pozicije controllera. Može se provesi i više godina na poziciji controllera i da pak ta osoba ne postane CFO. Zbog čega je to tako?

Pored poznavanja osnova računovodstva, izveštavanja, osoba na poziciji CFO-a mora da razume kako funkcioniše biznis i kako je finansijski sistem povezan sa operativnim sistemom. Potrebno je da razume strukturu kapitala, koji su izvori finansiranja i kako da upravlja cash flow-om. Neophodno je da prepozna i potencijalne rizike – kako finansijske tako i nefinansijske; i da zna kako da upravlja i da smanji uticaj rizika.

 

Strategy-strategija_1_R-1024x645

CFO treba da ume da sagleda širu sliku, da poznaje principe strateškog planiranja, i proces donošenja odluka.

I poslednje, ali ne manje važno, CFO treba da razume ljude, da poznaje načine komunikacije i vođenja ljudi na efikasan i efektivan način.

 

Izvor: Proformative