RADNI DAN PUN IZAZOVA, NENAD KOVAČEVIĆ, FINANCE DIRECTOR, TETRA PAK

RADNI DAN PUN IZAZOVA, NENAD KOVAČEVIĆ, FINANCE DIRECTOR, TETRA PAK

Nenad-Kovačević-Mini-intervju_3

Nenad Kovačević, finansijski direktor Tetra Paka svoj posao posmatra sa ozbiljnošću i odgovornošću, ali se raduje i neformalnim druženjima sa kolegama i razgovorima o temama koje se ne odnose na svakodnevne aktivnosti. Osmeh na lice ipak mu najbrže vraćaju njegovo troje dece.

s

Nenad Kovačević - Mini intervju_1

Nenad Kovačević, Finansijski direktor kompanije Tetra Pak

d

Posao

d

Tetra Pak je poznat srpskim potrošačima već pedeset godina. U kojim još zemljama Jugoistočne Evrope poslujete i da li možete da napravite poređenje tih tržišta sa srpskim?

s

Sa ponosom smo 2013. godine proslavili pedeset godina kako je kompanija Tetra Pak prisutna na tržištu Srbije. Te davne 1963. godine, kompanija je isporučila prvu mašinu za punjenje pasterizovanog mleka u Srbiji, postavljajući temelje novih rešenja u tehnologiji prerade i pakovanja hrane na ovom tržištu. Danas je Srbija jedno od najvažnijih rastućih tržišta za poslovanje Tetra Paka u Jugoistočnoj Evropi. Protekle pedeset i tri godine u Srbiji obeležene su nizom inovacija koje su zauvek promenile život potrošača i postavile nove standarde u pogledu bezbednosti hrane.

Kompanija Tetra Pak za Jugoistočnu Evropu geografski predstavlja centralni deo klastera za Evropu i Centralnu Aziju, a on uključuje 53 zemlje sa ukupnom populacijom preko 800 miliona stanovnika. U okviru ovog klastera se nalazi i tržišna kompanija – Jugoistočna Evropa, koja je zadužena za četrnaest tržišta među kojima su pored Srbije i Grčka, Rumunija, Hrvatska i Albanija, između ostalih.

s

Tetra Pak fabrika u Gornjem Milanovcu jedna je od dvadeset fabrika na svetu koja se može pohvaliti najprestižnijom „Nagradom svetske klase“ za implementaciju TPM koncepta, Japanskog instituta za upravljanje fabrikama. Možete li nam reći nešto više o tome?

s

„Nagrada svetske klase“ za implementaciju TPM koncepta je važno priznanje za uloženi trud visokoposvećenih zaposlenih u našoj fabrici u Gornjem Milanovcu. Zahvaljujući njihovoj visprenosti i veštini, mi iz godine u godinu postižemo izvanredne rezultate. Preispitivanjem postojećih rešenja i razvojem inovativnih pristupa, fabrika je uspela da poveća efikasnost i zadrži konstantan visok kvalitet. TPM koncept, koji je ustanovio Japanski institut za upravljanje fabrikama (JIPM) 1971. godine, definisan je kao vrhunski metod za postizanje proizvodne efikasnosti, budući da obuhvata čitavu kompaniju, od proizvodnje do prostorija izvršnog odbora. TPM koncept omogućava da se u kompaniji kreira okruženje istinske posvećenosti postizanju proizvodne izvrsnosti i osmišljen je tako da se izbegnu bilo kakve nezgode i gubici što, istovremeno, stvara kulturu „nultih nezgoda, nultih grešaka i nultih kvarova.“ Primenom JIPM sistema ocenjuju se rezultati aktivnosti postrojenja i dodeljuju nagrade na pet progresivnih nivoa: Excellence (izvrsnost), Consistency (konzistentnost), Special (posebnost), Advanced Special (unapređena posebnost) i World Class (svetska klasa). Naša fabrika započela je svoju saradnju sa JIPM 2001. godine, a svoju prvu nagradu za izvrsnost „Award for TPM Excellence“ dobila 2005. godine. Tek nakon dugih petnaest godina primenjivanja koncepta, kolege u Gornjem Milanovcu su uspele da osvoje i najprestižniju nagradu Japanskog instituta za upravljanje fabrikama.

s

Tetra Pak se ne fokusira samo na ambalažu, već i na bezbednost hrane. U kojoj meri i na koji način se pažnja posvećuje estetskim i funkcionalnim svojstvima?

s

Bezbednost hrane i inovacije su od ključne važnosti za naše poslovanje od samog početka. Zajedno sa našim kupcima i partnerima, lokalnim i inostranim, sa ponosom ističemo naš doprinos razvoju i rastu industrije mleka i bezalkoholnih pića u Srbiji i van nje. Ujedno smo im zahvalni na činjenici što je Tetra Pak danas među najvećim izvoznicima u zemlji. Posebno smo ponosni na to što ne nudimo samo inovativna rešenja ambalaže, već i znanje i iskustvo koji pomažu našim klijentima da postižu uspehe u preradi i distribuciji prehrambenih proizvoda. Naši sistemi im obezbeđuju da mogu da isporučuju bezbedne proizvode, efikasno i uz minimum otpada za potrošače širom sveta. Tokom godina sticanja iskustava i investiranja u Odeljenje istraživanja i razvoja, mi možemo da im prenesemo znanje i tehnologije koje su potrebne za postizanje nižih operativnih troškova uz, istovremeno, podizanje produktivnosti. Da navedemo jedan primer – dizajn ambalaže – koji olakšava transport i slaganje robe u maloprodaji, kao i čuvanje kod kuće za potrošače.

Mi u kompaniji Tetra Pak smo svesni užurbanog stila života današnjih potrošača, kao i da to iziskuje stalne promene, dok se na tržištu nalazi ogroman broj proizvoda koje možete odabrati. Da bismo shvatili ove promene u potrebama, sprovodimo različita istraživanja koja pokazuju da potrošači više vole ambalažu koja je jednostavnija za korišćenje i sipanje, da sama ambalaža štiti proizvod koji se nalazi unutra i da se lako otvara i zatvara. Upravo se naše inovacije, kada je ambalaža u pitanju neprestano unapređuju u oblastima funkcionalnosti. Takođe, ulaganja u razvoj inovacija dovela su do širokog spektra oblika, veličina, formata i posebnih karakteristika koje obezbeđuju niz opcija i za klijente i potrošače.

s

Vi ste na mestu finansijskog direktora za Tetra Pak Jugoistočnu Evropu i pokrivate četrnaest tržišta. Kako izgleda Vaš uobičajeni radni dan?

x

Radni dan finansijskog direktora kompanije Tetra Pak za Jugoistočnu Evropu ili kako mi u Tetra Paku kažemo – market grupe South Eastern Europe, složen je i često dug i mogao bih da kažem da je svaki poseban po tome šta se od mene zahteva.

Market Grupu Tetra Pak SEE čini pet pravnih lica lociranih u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Rumuniji i Grčkoj, a pored ovih zemalja pokrivamo i tržišta Bosne i Hercegovine, Crne Gore, FYR Makedonije, Moldavije, Bugarske, Albanije, Kipra i Izraela, zapošljavamo 400 ljudi od čega je 270 u Srbiji. Ako uzmemo ovo u obzir, a zatim kompleksnost poslovnih procesa, na to dodamo česte sastanke, veliki broj imejlova, dokumentacije, česta putovanja, neko bi pomislio da je prosto nemoguće obavljati ovaj posao uspešno i kvalitetno. Međutim, sa dobrom organizacijom kakvu Tetra Pak ima, podrškom od strane sistema, raznih aplikacija i sjajnog tima, ništa nije nemoguće. Naporno i zahtevno, ali ne i nemoguće. Naravno, pored svega pomenutog, meni je veoma bitno i daje mi dodatni motiv da sa svojim timom, odnosno kolegama iz drugih funkcija popričam i o stvarima i dešavanjima i van posla, našalimo se i nasmejemo. Sa dobrim raspoloženjem i osmehom sve je lakše!

x

Controlling

x

Izveštaji treba da pomognu menadžeru da donese odluku. Kako treba da izgleda dobar izveštaj po Vašem mišljenju?

g

Izveštaj treba da sadrži relevantne informacije za donošenje odluka. Informacije moraju da budu jasne, precizne, kompletne i tačne. Za brz proces odlučivanja, a to je veoma bitno u organizacijama kao što je Tetra Pak, izveštaji treba da sadrže određeno obrazloženje i preporuku. U današnje vreme, ukoliko želite da budete uspešni, potrebno je da dođete pred svog menadžera sa rešenjem, a ne sa problemom, i to je princip kog i ja pokušavam da se pridržavam.

s

Koje izveštaje prave controlleri u Vašoj kompaniji?

d

Pored različitih izveštaja koje dobijamo iz informacionih sistema i alata koje koristimo, controlling radi različite analize prihoda i troškova, po ključnim kategorijama, portfoliju, analize ključnih faktora koje utiču na performanse, prati se profitabilnost pojedinih poslovnih oblasti, kupaca i kategorija proizvoda. Analiza podrazumeva i objašnjenje odstupanja u odnosu na prošlu godinu i budžet kako poslovnog rezultata, tako i kategorija bilansa stanja. Redovno izveštavanje takođe obuhvata analizu rizika i njihovo adekvatno obuhvatanje kroz ispravke vrednosti, razgraničenja i sl. Pored redovnih, controlleri su zaduženi i za određene ad hoc izveštaje, koje po potrebi pripremamo kada imamo, na primer investicije, odnosno određene druge aktivnosti, pa je potrebno napraviti odgovarajuću cost benefit analizu, obračun neto sadašnje vrednosti, payback period, internal rate of return i slične analize.

d

Na 4.ICV kongresu controllera, jedan od ključnih trendova koji se spominjao u IT-u je „Big data, mobile, social media“. Kakva je situacija u Tetra Paku u vezi sa ovim trendovima?

d

Tetra Pak je kompanija koja u okviru svog IT-a ima za cilj da razvija, implementira i podržava pouzdane, troškovno efikasne i sigurne informacione sisteme koji donose vrednost kako Tetra Paku tako i našim kupcima. U skladu sa ovom misijom, a imajući u vidu da se IT okruženje rapidno menja, u Tetra Paku se konstantno prate novi trendovi u oblasti IT-a i pridaje se veliki značaj rešenjima koja pružaju adekvatnu podršku na efikasan način i naravno uz neizostavnu sigurnost podataka.

Danas smo svesni činjenice da naš, kako privatni, tako i poslovni život sve više zavisi od Cloud Services. U Tetra Paku se već oslanjamo na određene usluge Cloud, kao na primer OneDrive i Office 365 i plan je da još neke krenemo da koristimo u narednom periodu. Ove poslovne Cloud usluge će dodatno unaprediti našu sposobnost da posao završimo na efikasan i adekvatan način, a da, naravno, obezbedimo sigurnost kompanijskih sredstava.

d

Budžet je jedan od glavnih procesa u controllingu. Koja je Vaša uloga u procesu budžetiranja i kako izgleda proces budžetiranja u Tetra Paku?

d

Tetra Pak je 2010. godine implementirao koncept pojednostavljenog godišnjeg budžetiranja – Simplified Annual Budget (SAB), sa ciljem da se proces budžetiranja učini bržim i manje zahtevnim sa aspekta resursa. Suština je da se budžet radi na nivou marketa, a ne na nivou pravnih lica, vođen je poslovnim faktorima, a ne računovodstvenim pravilima i detaljima, radi se po top-down sistemu (sa određenim izuzecima), sa adekvatnim tokom informacija „nadole“ i „nagore“, bazira se na manjem nivou detalja i ažurnim podacima. Uloga finansijskog direktora je da na nivou svoje „market grupe“ pruži relevantne informacije kolegama na „cluster nivou“, koordinira sa drugim funkcijama, proveri logičnost informacija koje se šalju i, na kraju, proveri tačnost cifara za market. Bitna uloga je, takođe, da određene cifre u okviru budžeta „proda“ na nivou clustera, pa se može reći da i mi u finansijama „prodajemo“.

d

Controller aktivno pomaže menadžeru da definiše ciljeve, da razvije planove i asistira mu u donošenju odluka izveštajima koje dostavlja. Na koji način Vam controlling pomaže da poboljšate kvalitet, odnosno blagovremenost finansijskih informacija?

d

Identifikovanjem odstupanja od plana i davanjem adekvatnih predloga da se gap smanji, odnosno, preokrene u pozitivan trend, ključna je aktivnost. Takođe, vođenje organizacije u pravom smeru podrazumeva i postavljanje adekvatnih ciljeva, pa je uloga controllera i u tome veoma bitna. Izveštaji, analize, i sve oko izveštavanja su aktivnosti koje, ukoliko se obavljaju na efikasan i valjan način, pružaju informacije rukovodstvu potrebne za donošenje odluka i usmeravanje kompanije ka definisanim ciljevima. Pridržavanje kompanijskih politika i procedura je veoma važno za velike organizacije, pa je uloga controllera da bude i compliance officer i da se postara da se eventualna odstupanja brzo uvedu u regulativni okvir kompanije.

d

Koje su najveće prednosti koje je controlling doneo Vašoj kompaniji?

d

Sve gore navedeno donosi vrednost kompaniji bilo pružanjem informacija rukovodstvu za donošenje odluka, čime se povećava prihod ili profit kompanije, osigurava stabilnost poslovanja, dobar odnos sa kupcima; smanjuju ili izbegavaju rizici.

s

Nenad Kovačević - Mini intervju_3

d

Privatno

d

Menadžeri na visokim pozicijama često imaju radno vreme van okvira redovne osmočasovne satnice. Kako obično provodite slobodno vreme, imate li neki hobi?

d

Sa ekipom iz srednje škole se viđam skoro svake nedelje u isto vreme, već nekih, otprilike, dvadeset godina. Volim film, pa kad stignemo, supruga i ja odemo do bioskopa ili kod kuće odgledamo film ili seriju. Volim da čitam, ali najčešće to radim u avionu ili u hotelu kada putujem pošto je slobodno vreme prilično ograničen resurs.

x

Posao finansijskog direktora zahteva teške odluke, kao i stresne situacije. Kako se oslobađate stresa, da li imate neki poseban ritual?

x

Slobodno vreme provodim najčešće sa porodicom, suprugom i naše troje dece, Milicom, Sofijom i Danilom, tako da bilo kakav stres nestane čim mi se nasmeje neko od njih. Naravno, i fizička aktivnost kroz igranje, nošenje i uspavljivanje dece pomaže. Trudim se da odem i do teretane ili na bazen bar dva puta nedeljno pošto je za zdrav duh potrebno i zdravo telo.

s

Na šta ste posebno ponosni na privatnom i poslovnom planu?

s

Na poslovnom je to iskustvo u nekoliko multinacionalnih kompanija i veoma dobri odnosi sa mnogim kolegama iz Deloitta, gde sam počeo svoju karijeru, zatim iz Coca Cola Hellenic Srbija i sada Tetra Paka. Privatno, to je, naravno, moja porodica.

s

Zamislimo 2025. godinu. Gde vidite Nenada Kovačevića?

s

To je veoma dug period za neki precizan odgovor, ali svakako kao deo jedne uspešne kompanije kakva je Tetra Pak, koja pruža zaposlenima mogućnost razvoja i unapređenja znanja i veština. Meni je uvek bilo bitno da se razvijam i unapređujem kroz iskustvo u radu na zanimljivim projektima i u timskom radu sa kolegama. Finansije i menadžment su oblasti kojima se najviše bavim, međutim, za uspeh je potrebno da poznajete celokupno poslovanje, da uđete u detalje i procese različitih funkcija i oblasti poslovanja. Time postajete bolji i u onome što sami radite, a takođe, možete da razumete šta drugi rade i eventualno im pomognete u njihovom poslu.  

Autor

Nenad  Kovačević


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (302)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina