ŠTA JE ZAJEDNIČKO JAPANCIMA I SRBIMA? – Neda Jovanović (zamenik CEO), Kaizen institut Srbija

ŠTA JE ZAJEDNIČKO JAPANCIMA I SRBIMA? – Neda Jovanović (zamenik CEO), Kaizen institut Srbija

japan-srbija-jpg_660x330

Šta je ono što je slično u Japanu i Srbiji ? Bolje rečeno, šta je to što je slično japanskoj privredi nakon Drugog svetskog rata i srpskoj privredi danas?

Kaizen!

Ono što možemo odmah da vidimo kao sličnost je nedostatak resursa: investicija, novca, znanja… Iako se čini da su devedesete, ratno stanje i kriza daleko iza nas, činjenica je da naša privreda još uvek nije povratila svoju snagu. Investicija je još uvek malo, a mi smo zemlja siromašna resursima. Treba da se potrudimo da našu privredu učinimo dovoljno konkurentom i privlačnom za domaća i strana ulaganja. Ali šta kada ulaganja zataje? Kada ne možemo na taj način da se pokrenemo sa mrtve tačke? Jedan od načina da se ponovo dostigne kvalitet i konkurentnost naših preduzeća je primena Kaizena. Toyota je organizovala proizvodnju uz pomoć Kaizena i na taj način su dobili vrhunski kvalitet proizvoda, uz nisku cenu.

Kaizen, kao metoda unapređenja proizvodnje, nastala je u drugoj polovini 20. veka u Japanu. Japanska privreda je tada bila veoma oslabljena; njihovi resursi su bili veoma ograničeni, a trebalo je pokrenuti i oživeti proizvodnju. Ispostavilo se da će tada kreirani Kaizen postati najvažniji koncept japanskog menadžmenta. Kaizen je ključ japanskog poslovnog uspeha!

 

Šta nam donosi Kaizen?

Bilo da radimo na smanjenju različitih škartova (7 wastes), ili da pokušavamo da organizujemo svoj prostor, svoje radno mesto ili celo preduzeće primenom 5S, činjenica je da u nedostatku velikih investicija, najbolje što možemo da uradimo je da maksimalno iskoristimo svoje već postojeće kapacitete. I to je ono što nas Kaizen uči. Kaizen ili neprekidna promena na bolje, pomaže nam da od postojećeg stanja u preduzeću i trenutne situacije napravimo značajno bolje rezultate.

Analizirajući procese u samom kompaniji, dolazimo do ključnog pitanja u Kaizen-u:

Da li svaki proces u našem poslovanju donosi vrednost proizvodu, odnosno vrednost kupcu?

Ukoliko to nije slučaj, postoje li načini da izbacimo korake koji ne doprinose vrednosti proizvoda koju nudimo? Da li su nam zalihe na optimalnom nivou ili imamo problem sa viškom zaliha? Postoje li ideje koje bi dovele do unapređenja u nekom delu našeg poslovanja?

Pojam koji se često sreće u Kaizenu je Gemba. Gemba predstavlja „stvarno mesto“. To je mesto gde se poslovne operacije zaista dešavaju, tj. mesto gde problemi zaista nastaju. U proizvodnoj firmi Gemba bi bio proizvodni pogon, dok bi na primer u banci to bila kancelarija.

„Gemba je najvažniji i najsvetliji deo fabrike, generalni direktori nadzornici imaju za posao da podržavaju radnike u Gembi“

                                                                                Masaki Imai, osnivač Kaizen Instituta

U Kaizenu se smatra da se svi poslovi koji su važni za stvaranje vrednosti proizvoda ili usluge obavljaju prvenstveno u Gembi. Ko je osoba koja najbolje poznaje određeno radno mesto i posao koji se obavlja? Naravno, u pitanju je radnik na datom radnom mestu. Zašto onda ne bismo pružili radnicima priliku da daju svoj doprinos konstantnom unapređenju? Postoji li neko ko bolje zna neko radno mesto u kompaniji od osobe koja je na istom poslu četrdeset sati nedeljno? I kako dati zaposlenom priliku da pokaže kako se to radno mesto može unaprediti? Zato je jedan od bitnih razloga za uvođenje Kaizena i taj što dovodi do osećanja sigurnosti i korisnosti koji stiču zaposleni. Jedan od razloga je i taj što se u primeni Kaizena između ostalog podrazumeva korišćenje kutija za ideje (Idea Box). Nije potrebno da sve ideje budu velike i da podrazumevaju drastične promene. Mala promena je dovoljna. Svaka ideja je potencijal za unapređenje. Radnik koji je predložio promenu će biti zadovoljan što se njegovo mišljenje uvažava, ali i kompanija će biti takođe zadovoljna postignutim boljim rezultatima. Pa zašto na taj način ne bismo unapredili celu jednu jedinicu, pa ceo pogon i na kraju i celu kompaniju? Jedno po jedno, malo poboljšanje, konstantno poboljšanje… i dolazi veći uspeh !

 

Koji je način primene Kaizena?

Kaizen ima veliki broj alata. Jedan od alata je i PDCA – Plan, Do, Check, Act.

Untitled

 

Plan (planiraj)

Treba kreirati plan promena i identifikovati šta to želimo da promenimo, definisati korake koje treba da napravimo da putu do promene i pretpostaviti rezultate tih promena.

Do (učini)

Izvršiti plan u probnom okruženju. Testirati promenu na malom uzorku, ili na umanjenoj skali, kako bismo mogli ispitati rezultat predložene promene.

Check (proveri)

Ispitati rezultate testa. Uveriti se da je proces unapređen. Tek ako smo uvereni u profitabilnost promene (da je inovacija), primenićemo  je na poslovanje. Ukoliko nismo, probaćemo ponovo sa nekom drugom promenom.

Act (deluj)

Primeniti promene na širem uzorku – celokupnom poslovanju. Uvesti promenu u standardne operativne procedure. Kada vidimo i svesni smo da je promena potrebna, promenu treba i da sprovedemo.

Masaki Imai je glavni „krivac“ za popularisanje reči Kaizen. On je otvorio Kaizen institut 1985. godine u Japanu. Njegova vizija je bila da ideju Kaizena približi ostatku sveta, izvan Japana. Kaizen institut danas posluje u više od pedeset zemalja, sa preko 500 profesionalaca koji rade na implementaciji Kaizena.

Danas, trideset godinu kasnije, imam čast da vodim Kaizen institut Srbije. Pred nama je puno posla, kao i veliki broj kompanija koje žele da primene Kaizen principe u Srbiji. One žele da stvore bolje mesto za život i da imaju neprekidno poboljšanje.To nam je, uostalom, svima cilj i lično i profesionalno, zar ne? Da smo svakoga dana sve bolji.

Pa, onda da krenemo u naša konstantna poboljšanja.

Ovaj tekst je preuzet iz Controlling magazina #10. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Autor

Neda  Jovanović


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina