- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

Psihološki test: Koji je vaš stil upravljanja konfliktima?

 

Instrukcije:

Pred sobom imate 15 rečenica.

Svaku rečenicu ocenite na sledeći način:

 

Napomena: Ne odgovarajte onako kako mislite da treba, već onako kako se stvarno ponašate. 

 

 UPITNIK

____ a. Žestoko diskutujem svoj stav sa kolegama da bih pokazao/la da sam u pravu.

____ b. Pokušavam da pregovorima postignem kompromis.

____ c. Nastojim da udovoljim očekivanjima drugih ljudi.

____ d. Pokušavam da sa drugima ispitam problem kako bismo došli do zajednički prihvatljivih rešenja.

____ e. Čvrsto branim svoj stav tokom diskusije.

____ f. Pokušavam da izbegnem sukob sa drugima, čuvajući svoj stav samo za sebe.

____ g. Insistiram na svojim rešenjima za postojeće probleme.

____ h. Ako je potrebno, spreman sam na kompromise.

____ i. Razmenjujem informacije sa drugima kako bi zajedno rešili problem.

____ j. Izbegavam diskutovanje mojih shvatanja sa drugim ljudima.

____ k. Nastojim da prihvatim želje svojih kolega.

____ l. Trudim se da svi dobiju priliku da iznesu svoje mišljenje kako bi konflikte rešili na najbolji mogući način.

____ m. U slučaju sukoba predlažem kompromisno rešenje.

____ n. Prihvatam savete kolega.

____ o. Izbegavam sukobe tako što svoje neslaganje zadržavam za sebe.

 

Bodovanje: Upišite svoje bodovanje u tabelu i izračunajte zbir u svakoj vrsti.

 

Stil Ukupno
1. Takmičarska ajkula a._____ e._____ g._____ ______
2. Sarađujuća žirafa d._____ i._____ l._____ ______
3. Izbegavajuća   kornjača f._____ j._____ o._____ ______
4. Prilagodljivi   medvedić c._____ k._____ n._____ ______
5. Kompromisna lisica b._____ h._____ m._____ ______

 

Rezultati:

Moj dominantni stil je _______________________      (Vaš najniži rezultat)

a moj pomoćni stil je___________________________(Vaš drugi najniži rezultat)

 

1. TAKMIČARSKA AJKULA

 

 

Prednost (+): ako je odluka Ajkule ispravna, bez kompromisa će biti postignuta bolja odluka

Nedostatak (-): Stvara se  neprijateljstvo i otpor prema osobi koja koristi ovaj stil.

Situacije u kojima je prikladno koristiti AJKULA stil: 

 

 

2. POVUČENA KORNJAČA

 

 

Prednost (+): pomaže održavanju odnosa koji bi inače bio uništen rešavanjem konflikta

Nedostatak (-): Konflikt  ostaje nerešen, preterivanje sa ovim stilovim dovodi do toga da ostali počinju da gaze po ljudima koji imaju stil kornjače.

Situacije u kojima je prikladno  koristiti KORNJAČA stil: 

 

 

3. PRILAGODLJIVI MEDA

 

 

Prednost (+): Prilagođavanje održava dobre odnose.

Nedostatak (-):  Odustajanje može biti neproduktivno, kameleon može biti iskorišćen.

 Situacije u kojima je prikladno koristiti MEDA  stil: 

 

 

4. KOMPROMISNA LISICA

 

 

 Prednost (+): odnosi su sačuvani i konflikt otklonjen.

Nedostatak (-): kompromis  može dati rešenje koje nije najbolje i iz njega se mogu izroditi različite igre.

 Situacije u kojima je prikladno koristiti LISICA stil:

 

 

 5. SARAĐUJUĆA ŽIRAFA

 

 

Prednost (+): obe strane  dobijaju ono što žele i nema negativnih osećanja.

Nedostatak (-): zahteva dosta vremena i napora.

Situacije u kojima je prikladno koristiti ŽIRAFA stil: