Psihološki test: Koji je vaš stil upravljanja konfliktima?

Psihološki test: Koji je vaš stil upravljanja konfliktima?

PSIHOLOŠKI TEST: KOJI JE VAŠ STIL UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA?

 

Instrukcije:

Pred sobom imate 15 rečenica.

Svaku rečenicu ocenite na sledeći način:

 • 1= Uvek
 • 2= Vrlo često
 • 3= Ponekad
 • 4= Retko
 • 5= Skoro nikad

 

Napomena: Ne odgovarajte onako kako mislite da treba, već onako kako se stvarno ponašate. 

 

 UPITNIK

____ a. Žestoko diskutujem svoj stav sa kolegama da bih pokazao/la da sam u pravu.

____ b. Pokušavam da pregovorima postignem kompromis.

____ c. Nastojim da udovoljim očekivanjima drugih ljudi.

____ d. Pokušavam da sa drugima ispitam problem kako bismo došli do zajednički prihvatljivih rešenja.

____ e. Čvrsto branim svoj stav tokom diskusije.

____ f. Pokušavam da izbegnem sukob sa drugima, čuvajući svoj stav samo za sebe.

____ g. Insistiram na svojim rešenjima za postojeće probleme.

____ h. Ako je potrebno, spreman sam na kompromise.

____ i. Razmenjujem informacije sa drugima kako bi zajedno rešili problem.

____ j. Izbegavam diskutovanje mojih shvatanja sa drugim ljudima.

____ k. Nastojim da prihvatim želje svojih kolega.

____ l. Trudim se da svi dobiju priliku da iznesu svoje mišljenje kako bi konflikte rešili na najbolji mogući način.

____ m. U slučaju sukoba predlažem kompromisno rešenje.

____ n. Prihvatam savete kolega.

____ o. Izbegavam sukobe tako što svoje neslaganje zadržavam za sebe.

 

Bodovanje: Upišite svoje bodovanje u tabelu i izračunajte zbir u svakoj vrsti.

 

Stil Ukupno
1. Takmičarska ajkula a._____ e._____ g._____ ______
2. Sarađujuća žirafa d._____ i._____ l._____ ______
3. Izbegavajuća   kornjača f._____ j._____ o._____ ______
4. Prilagodljivi   medvedić c._____ k._____ n._____ ______
5. Kompromisna lisica b._____ h._____ m._____ ______

 

Rezultati:

Moj dominantni stil je _______________________      (Vaš najniži rezultat)

a moj pomoćni stil je___________________________(Vaš drugi najniži rezultat)

 

1. TAKMIČARSKA AJKULA

 

 

 • Ajkule koriste nasilan ili takmičarski stil upravljanja konfliktom.
 • Ajkule su izrazito fokusirane na postizanje cilja.
 • Međusobni odnosi nisu toliko bitni
 • Ajkule su spremne da koriste agresivnost da bi razrešili konflikt.
 • Ajkule mogu biti autokratske, autoritativne, nekooperativne, preteće i uznemirujuće.
 • Ajkule imaju potrebu da pobede što znači da drugi moraju izgubiti a to dovodi do situacije moja pobeda- tvoj poraz.

Prednost (+): ako je odluka Ajkule ispravna, bez kompromisa će biti postignuta bolja odluka

Nedostatak (-): Stvara se  neprijateljstvo i otpor prema osobi koja koristi ovaj stil.

Situacije u kojima je prikladno koristiti AJKULA stil: 

 • kada konflikt uključuje lične razlike koje je teško promeniti
 • kada odnosi nisu bitni
 • kada su drugi spremni da iskoriste prednost nekonkurentskog nastupa
 • kada je rešenje konflikta urgentno; kada se donose krizne odluke
 • kada je potrebno realizovati nepopularne odluke

 

 

2. POVUČENA KORNJAČA

 

 

 • Kornjače koriste izbegavanje ili povlačenje u konfliktnoj situaciji.
 • Kornjače se radije skrivaju ili ignorišu konflikt nego ga rešavaju što ih čini teškim sa saradnju i razumevanje.
 • Kornjače imaju tendenciju da odustanu od ličnih ciljeva i zauzmu pasivan stav koji vodi ka situaciji moj poraz – tvoj poraz.

Prednost (+): pomaže održavanju odnosa koji bi inače bio uništen rešavanjem konflikta

Nedostatak (-): Konflikt  ostaje nerešen, preterivanje sa ovim stilovim dovodi do toga da ostali počinju da gaze po ljudima koji imaju stil kornjače.

Situacije u kojima je prikladno  koristiti KORNJAČA stil: 

 • kada su ulozi mali i problem trivijalan
 • kada bi sukob ugorozio poslovne odnose
 • kada su male šanse za postizanja cilja
 • kada je prikupljanje informacija važnije od trenutne odluke
 • kada drugi mogu efikasnije da reše konflikt
 • kada je zbog vremena potrebno odložiti diskusiju

 

 

3. PRILAGODLJIVI MEDA

 

 

 • Meda koristi mekani ili prilagodljivi stil rešavanja konflikta sa naglaskom na  međuljudskim odnosima.
 • Meda ignoriše sopstvene ciljeve i konflikt rešava prilagođavajući se drugima;  zbog svoje kooperativnosti stvara situaciju moj poraz – tvoja pobeda (meda je, naravno, gubitnik)

Prednost (+): Prilagođavanje održava dobre odnose.

Nedostatak (-):  Odustajanje može biti neproduktivno, kameleon može biti iskorišćen.

 Situacije u kojima je prikladno koristiti MEDA  stil: 

 • kada je održavanje dobrih odnosa prioritet
 • kada predlozi ili promene nisu bitne za onog ko se prilagođava
 • kada je to način da se smanje gubici u bezizlaznim situacijama
 • kada je vreme ograničeno ili kada su stabilnost i harmonija presudne

 

 

4. KOMPROMISNA LISICA

 

 

 • Lisice koriste kompromis kao stil upravljanja konfliktom vodeći brigu i o ciljevima i o odnosima
 • Lisice su spremne da žrtvuju neke svoje ciljeve ubeđujući druge da se i oni odreknu nekih svojih.
 • Kompromis dovodi ili do situacije moja pobeda – tvoj poraz ili moj poraz – tvoj poraz .

 Prednost (+): odnosi su sačuvani i konflikt otklonjen.

Nedostatak (-): kompromis  može dati rešenje koje nije najbolje i iz njega se mogu izroditi različite igre.

 Situacije u kojima je prikladno koristiti LISICA stil:

 • kada važna i komplikovana pitanja ne dozvoljavaju jasna i jednostavna rešenja
 • kada svi učesnici konflikta imaju podjednaku snagu i snažne interese za različita rešenja
 • kada nema vremenskih ograničenja

 

 

 5. SARAĐUJUĆA ŽIRAFA

 

 

 • Žirafe koriste saradnju ili sukob sa problemom kao stil upravljanja konfliktom koji vodi računa i o njihovim ciljevima i o njihovim odnosima.
 • Žirafe vide konflikte kao probleme koje treba rešiti pronalazeći rešenje prihvatljivo za sve strane (pobeda-pobeda).

Prednost (+): obe strane  dobijaju ono što žele i nema negativnih osećanja.

Nedostatak (-): zahteva dosta vremena i napora.

Situacije u kojima je prikladno koristiti ŽIRAFA stil:

 • kada je održavanje dobrih odnosa važno
 • kada vreme nije sporno
 • kada u konfliktu učestvuju  strane podjednake snage
 • kada se nastoji postići dugoročnije rešenje stvaranjem konsenzusa
 • kada se nastoji spojiti različite perspektive

Autor

Marija  Švigir


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (343)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje