Psihološki test – koji je tvoj stil učenja?

Psihološki test – koji je tvoj stil učenja?

PSIHOLOŠKI TEST – KOJI JE TVOJ STIL UČENJA?

 

Upitnik – stilovi učenja (prema Honey and Mumford)

 

Ovaj upitnik dizajniran da Vam pomogne da otkrijete svoj preferiran stil ili stilove učenja. Tačnost rezultata zavisi od Vaše iskrenosti prilikom popunjavanja upitnika. U ovom upitniku ne postoje tačni i pogrešni odgovori.

 

Instrukcija:

Ako tvrdnja više važi za Vas nego što ne važi, zaokružite broj ispred tvrdnje. Ako više ne važi za Vas nego što važi, stavite X preko broja tvrdnje. Obratite pažnju da ispred svake tvrdnje broj mora biti ili zaokružen ili precrtan sa X.

 

1. Ja imam čvrsta uverenja o tome šta je ispravno, a šta pogrešno; šta je dobro, a šta loše.

2. Ja često radim stvari impulsivno, ne razmišljajući previše o tome šta će se dogoditi.

3. Uglavnom rešavam probleme koristeći pristup «korak po korak» kako bih izbegla/o spontana ometanja koja se mogu desiti.

4. Verujem da formalne procedure i pravila ograničavaju individualni stil

5. Ja sam čuven-a po svom stilu koji odlikuje direktnost, bez okolišanja.

6. Često se uverim da su instinktivni postupci podjednako ispravni kao oni zasnovani na pažljivom promišljanju i analizi.

7. Volim da radim onu vrstu posla u kojoj stvari mogu temeljno da ispitam.

8. Ja često ispitujem ljude o njihovim najdubljim  uverenjima.

9. Ono što je najvažnije je da li nešto funkcioniše u praksi.

10. Ja aktivno tragam za novim iskustvima.

11. Kada čujem neku novu ideju ili pristup, odmah počenem da razmišljam kako bi to moglo biti primenjeno u praksi.

12. Sklon-a sam samo-disciplini: vodim računa o ishrani, redovno vežbam, držim se utvrđene rutine i slično.

13.  Ponosim se što radim posao u celini i ne fušarim.

14. Najbolje se slažem sa logičnim, analitičkim ljudima, a manje dobro sa spontanim „iracionalnim“ ljudima.

15.  Vodim računa o tome da obradim podatke i informacije pred sobom i da izbegnem preuranjeno „uletanje“ u zaključke.

16. Volim da pažljivo donosim odluke nakon vaganja svih alternativa.

 17. Više me privlače nove neobične ideje nego praktične.

18.  Više volim da stavim stvari u  logičnu koherentnu matricu.

19. Prihvatam i držim se utvrđenih procedura i pravila sve dok ih vidim kao efikasne za obavljanje mog posla.

20. Volim kada povezujem moje akcije sa nekim generalnim principima.

21. Volim da idem pravo u srž diskusije.

22. Obično imam prilično formalne i daleke odnose sa ljudima sa kojima radim.

23.  Uživam u izazovu kada radim na nečemu novom i drugačijem.

24. Uživam u ljudima koji vole zabavu i koji su spontani.

25. Pažljivo posmatram detalje pre nego što donesem zaključke.

26. Teško mi je da sipam ideje iz rukava, naglo.

27.Ne verujem u gubljenje vremena kada se ide okolo naokolo oko teme.

28. Pažljiv-a sam da ne donosim zaključke naglo.

29. Više volim da imam što više izvora informacija – više podataka o kojim se može razmišljati – to bolje.

30. Šaljivi ljudi koji ne uzimaju stvari dovoljno ozbiljno me obično iritiraju.

31. Prvo saslušam svačije mišljenje pre nego što iznesem svoje.

32. Obično sam otvoren-a o tome kako se osećam.

33. Uživam da posmatram ostale učesnike kakve stavove zauzimaju tokom diskusije.

34. Više volim da odgovaram na događaje na spontan, fleksibilan način nego da planiram unapred.

35. Privlače me tehnike kao što su analiza mreža, karte prihoda , finansijsko grananje i planiranje  prevencije nepredvidjenih događaja.

36.  Brine me kada trebam da zavšim neki posao u žurbi da bih stigla-o pre krajnjeg roka.

37. Imam običaj da procenjujem ljude na osnovu njihovih  praktičnih sposobnosti.

38. Tihi, zamišljeni ljudi me čine da se osećam neugodno.

39. Ljudi koji žele da brzo ulete u stvari obično me iritiraju.

40. Važnije je uživati u sadašnjem trenutku nego razmišljati o prošlosti ili budućnosti.

41. Mislim da su odluke bazirane na sveobuhvatnoj analizi svih informacija mnogo zdravije nego one koje su donesene bazirano na intuiciji.

42. Uglavnom sam perfekcionista.

43. Obično doprinesem diskusiji sa puno spontanih ideja.

44. Iznosim puno praktičnih, realističnih ideja tokom sastanaka.

45. Često su pravila tu da bi se rušila.

46. Radije stojim van situacije kako bih sagledao-la sve mogućnosti.

47. Ja često mogu videti nedoslednosti i slabosti u argumentima drugih ljudi.

48. Ja više pričam nego što slušam , ako to već merimo.

49. Često vidim bolje, praktičnije načine da odradim nešto.

50. Smatram da pisani izveštaji treba da  budu kratki i da vode do jasne poente.

51. Verujem da racionalno, logično razmišljanje treba da prevlada.

52. Radije diskutujem o konkretnim stvarima sa ljudima nego što se upuštam u ćaskanje.

53. Volim ljude koji obema nogama stoje čvrsto na zemlji.

54. Tokom diskusija postajem  nestrpljiv-a kada ima nerelevantne priče i ometanja .

55. Pre nego što odlučim da napišem krajnju verziju izveštaja ja obično napišem puno radnih verzija.

 56. Ja želim da probam stvari da bih video-la kako funkcionišu u praksi.

57. Želim da do dogovora dođem na logičan način

58. Uživam u tome da budem on/a koji/a priča puno.

59. Tokom diskusija ja često otkrijem da sam realist, onaj koji održava diskusiju i koji izbegava neargumentovane spekulacije.

60. Volim da razmislim o više alternativa pre nego što se odlučim o bilo čemu.

61. Tokom diskusija sa drugim ljudima, često zaključim da sam ja najnepristrasnija i objektivna osoba.

62. Tokom diskusija ja sam češće po strani nego što preuzimam vođstvo i pričam.

63. Ja volim kada mogu da uskladim svoje trenutne akcije sa nekom širom perspektivom ili planom.

64.  Kada stvari krenu loše ja sam srećan/na kada mogu da nastavim dalje i da sve pripišem tome kako je iskustvo ipak važno, ma kakvo bilo.

65. Uglavno odbacujem nagle, impulsivne ideje kao nepraktične.

66. Najbolje je reći hop pa onda skočiti.

67. Ja radije slušam nego što pričam.

68. Umem da budem strog/a sa ljudima kojima je teško da prihvate logičan pristup.

69. Uglavnom smatram da cilj opravdava sredstvo.

70.  Ne smeta mi ako povredim nečija osećanja ako to pomaže ispunjenju nekog cilja.

71. Smatram da  formalnost postavljanja ciljeva i planova guši i ograničava.

72. Ja sam uglavnom „srce i duša“ žurke.

73.  Ja činim sve što treba kako bih završio/la posao.

74.  Meni brzo dosadi metodičan, detaljan posao.

75. Sviđa mi se da istražujem osnovne pretpostavke, principe i teorije koje su iza izvesnih događaja i stvari.

76.  Uvek me interesuje šta misle drugi ljudi.

77. Ja volim kada se sastanci vode sistematično i kada se poštuje program.

78.  Izbegavam subjektivne i dvosmislene teme.

79.  Uživam u drami i uzbuđenju u kriznim situacijama.

80.  Ljudi često smatraju da sam neosetljiv/a za njihova osećanja.

 

Upitnik – stilovi učenja

Bodovanje

Dobijate po jedan poen za svaku izjavu koju ste zaokružili. Ne dobijate poene za izjave koje ste precrtali. Jednostavno obeležite na listi koja je dole, brojeve onih pitanja koje ste zaokružili.

2                                              7                                              1                                              5

4                                              13                                           3                                              9

6                                              15                                           8                                              11

10                                           16                                           12                                           19

17                                           25                                           14                                           21

23                                           28                                           18                                           27

24                                           29                                           20                                           35

32                                           31                                           22                                           37

34                                           33                                           26                                           44

38                                           36                                           30                                           49

40                                           39                                           42                                           50

43                                           41                                           47                                           53

45                                           46                                           51                                           54

48                                           52                                           57                                           56

58                                           55                                           61                                           59

64                                           60                                           63                                           65

71                                           62                                           68                                           69

72                                           66                                           75                                           70

74                                           67                                           77                                           73

79                                           76                                           78                                           80

ZBIR

—————                  —————                       —————                      ————–

—————                   —————                      —————                   ————–

A                                             R                                             T                                       P

Autor

Marija  Švigir


4 Komentara

 1. LL :
  05.12.2012 u 22:27|Permalink

  Ako sam dobro razumela, najveci zbir je pod “T”. Rezultat?
  Hvala. :)

 2. Filip Marinkovic :
  08.01.2013 u 16:39|Permalink

  Interesantan test. Obzirom da je svaka licnost zbir vecih i manjih psiholoskih tendencija, dobro je sto se iz njega moze doznati i o onim manje dominantnim psiholoskim crtama. Moj rezultat: A9; R9; T12; P16 . 

 3. aleksandar :
  03.04.2013 u 09:38|Permalink

  T: 17
  P: 15
  R: 11
  A: 9

Napiši komentar

Newsletter pretplata

Najviše komentara Najnoviji komentari
Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (516)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina