Psihologija u menadžmentu

Psihologija u menadžmentu

PSIHOLOGIJA U MENADŽMENTU

Psihologija je naučna disciplina koja se bavi sistematskim proučavanjem psihičkog života (procesa i osobina) ljudi i životinja, a na osnovu objektivnog ponašanja i neposrednog iskustva. (Wikipedia, avgust 2012.)

 

 

 

Psihologija rada proučava zavisnost uspeha u radu od različitih psihičkih faktora, kao i uticaj pojedinih vrsta poslova i radnih uslova na psihički život onih koji rade. Najrazvijeniji deo psihologije rada jeste industrijska psihologija, koja se bavi psihološkim pitanjima rada u industriji. (Wikipedia, avgust 2012.)

Industrijska odn. organizacijska psihologija je disciplina ‘koja se bavi razvojem i primenom naučnih principa na radno mesto’. (Spector, 2006.)

Industrijska psihologija polazi od ‘menadžerske perspektive o organizacijskoj efikasnosti’. (Spector, 2006.)

Organizacijska psihologija traga za ‘razumevanjem organizacijskog ponašanja zaposlenih kao i unapređenjem njihovog blagostanja na radnom mestu’ (Spector, 2006.)

Menadžment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. (Wikipedia, avgust 2012.)

Šta savremeni menadžmet koristi iz psihologije?

Savremeni menadžment u prvi plan stavlja ljudski potencijal bez obzira u kojoj industriji posluje. Menadžeri, ukoliko žele da budu uspešni,  nužno je da se bave svojim ljudima:  da odaberu najadekvatnijeg kanidata, da ih obučavaju i brinu o njihovom razvoju, motivaciji, zadovoljstvu, da vode računa o međuljudskim odnosima, navikama, očekivanjima…

 • Kadrovska/personalne psihologije

Osnovni zadatak je usklađivanje osobe i posla koje treba obavljati, odnosno prilagođavanje zaposlenog poslu i posla zaposlenom.

Glavne aktivnosti se odnose na analizu i opis radnog mesta, regrutaciju i profesionalnu selekciju, predviđanje budućeg ponašanja, obuku i razvoj, motivaciju zaposlenih, upravljanje karijerom, absentizam (odsustvovanje zaposlenih sa posla), fluktuaciju (odlazak zaposlenih iz kompanije) i sl.

 • Inženjerska psihologija / ergonomija

Osnovni cilj inženjerske psihologije je prilagođavanje tehnike i uslova rada mogućnostima zaposlenih. Cilj je ostvariti “optimalni sistem čovek – mašina, automatizovanjem i uvođenjem novih sistema upravljanja”.

Za razliku od kadrovske psihologije, u inženjerskoj rad je usmeren na traženje opštih pravilnosti i zakonitosti psihičkih funkcija, kao i na prilagođavanje mašina i uslova rada psihofiziološkim mogućnostima prosečnog zaposlenog.

 • međuljudski odnosi

Aspekt međuljudskih odnosa u organizaciji najviše podseća na socijalnu psihologiju u preduzeću. Obuhvata analizu socijalnog ponašanja individue unutar grupe i uticaj na motivaciju, produktivnost, stavove i ukupnu efikasnost organizacije.

 

Menadžer ostvaruje ciljeve uz pomoć ljudi.

 1. Uspešan menadžer zna i ume da komunicira sa drugima, vodi uspešne sastanke, drži dobre prezentacije.
 2. U svakodnevnom radu uspeva da prilagodi svoj način rukovođenja ljudima i situacijama.
 3. Kada se nađe u konfliktnoj situaciji uspešno iz nje izlazi, dobro pregovara sa zainteresovanim stranama i ima dovoljno samopouzdanja.
 4. Kod svojih zaposlenih podstiče timski duh, pruža povratne informacije u pravo vreme i na pravi način i uz delegiranje motiviše druge.
 5. Razume kako kratki rokovi utiču na ljude, šta za njih znači prekovremeni rad i na koji način stres utiče na produktivnost.
 6. Razume ko ima više inicijative i proaktivnosti, a ko je više reaktivan u poslu.
 7. Razmšlja o razvoju svojih zaposlenih, njihovim talentima i karijeri, kao i o uklapanju njihovog sistema vrednosti sa vrednostima kompanije.
 8. Planira i realizuje uspešan sistem motivacije svakog zaposlenog.
 9. Pored brige o drugima ume da brine i o sebi. Kroz rad razvija sebe i ima svet o sledećim koracima sopstvenog razvoja.
 10. Uspešno postavlja ciljeve, prati njihovu realizaciju, planira svoje aktivnosti uz uspešno određivanje prioriteta.
 11. Razume kako da izađe na kraj sa stresnim situacijama, jasno preuzima odgovornost i inicijativu.
 12. Pokreće i motiviše druge, ali ima i samomotivaciju i podršku u samom sebi u kritičnim situacijama.
 13. Zna kada treba da krene, a kada da stane i koja je mera promene i stresa koju može uspešno da realizuje.
 14. Prepoznaje svoje emocije i emocije drugih. Razume procese donošenja odluka i analize rizika.

 

 Koje je Vaše mišljenje o aspektima primene psihologije u prodaji?

Autor

Marija  Švigir


3 Komentara

 1. SM :
  21.12.2012 u 20:42|Permalink

  I u prodaji ostvarujemo ciljeve uz pomoć ljudi. Zato većina teza za primenu u menadžmentu ima paralelu u prodaji. Meni se najzanimljivijim čine paralelne teze o timu, jer u prodaji ste samostalni ili čak formacijski sami a ipak je moguće ostvariti cilj samo uz kvalitetnu podršku u matičnoj kompaniji i stvaranjem timskog odnosa sa kupcem. Šta je tim u prodaji?

 2. 22.12.2012 u 08:00|Permalink

  Kompanija je “razdvojena” samo u knjigama, na treninzima i organizacionim šemama. U životu, kompanija je jedan živi organizam.

   

  Timski rad postoji svuda – i u menadžmentu, i u prodaji, i u kafe kuhinji i u knjigovodstvu… Ili, ne postoji … :)

   

  A tako ti je i u privatnom životu – samo što timski rad zoveš “porodica, brak…”. 

   

  “Sve je isto, samo njega nema…”

 3. Spomenka :
  13.03.2013 u 18:21|Permalink

  Oooooo, bravo za menadzera koji poseduje 14 tacaka! :-) Taj i jeste uspesan. Mislim da je primenjivo i na “mikro” planu. Odo’ iz ovih stopa da izdeklemujem muzu, deci…a i koleginici! Ovo je pravo otkrovenje!  :-)

Napiši odgovor Spomenka Cancel reply

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (19)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (355)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Najnoviji Broj Controlling Magazina

  Controlling magazin #12

  Tema:
  "SUPPLY CHAIN"

  Autori:
  Preko 60 autora: Actavis, Elektromreža Srbije, BASF, Uniqa osiguranje...

  Preuzmi elektronsko izdanje