Privatni grad, u kojem živi više investitora nego običnog stanovništva!

Privatni grad, u kojem živi više investitora nego običnog stanovništva!

lavasa

Grad Lavasa, u kome tre­nutno živi više investitora nego stanovnika a umesto gradonačelni­ka ima menadžera, prvi je privatni grad u Indi­ji. Mada je korporacija LCL započela njegovu izgradnju pre jedne decenije, još nije jasno da li je reč o uzoru pametnog kosmopolit­skog grada, ili o skupom promašaju.

Po čemu se jedan tipični ame­rički restoran, s muzikom iz pede­setih, tradicionalno crvenim sepa­reima i prevelikim pljeskavicama razlikuje od identičnih restorana širom Sjedinjenih Država? Po to­ me što se nalazi 12.875 kilometara daleko od SAD, na drugom konti­nentu, u indijskom  gradu  drugači­jem od svih ostalih. Reč je o Lavasi, prvom  gradu u privatnom vlasni­štvu. Njegovi temelji postavljeni su pre jedne decenije  na oko 100 ki­lometara od Bombaja (Mumbaja), trenutni plan  je da bude završen u narednih 20 godina, ali je do sada izgrađena samo jedna petina predviđene površine.

h

lavasa

g

Lavasa je delo bogatog indu­strijalca Adžita Gulabcanda (Ajit Gulabchand) vredno 30 milijardi dolara. Gulabcand je već poznat po velikim projektima autoputeva i brana, kao i po heliodromu na zgradi svoje kompanije HCC (Hindustan Construction Company) u Mumbaju. Lavasa je prvi grad u Indiji koji će ceo izgraditi jedna koropracija, Lavasa Corporation Limited (LCL). Njeni menadzeri tvrde da su već ugostili zvanične delegacije iz Kine, Latinske Ame­rike i Evrope, radoznale da vide da li ovaj indijski “pelcer ” moze da se primi i drugde, odnosno da li može da bude dobra ideja za izgradnju gradova u 21. veku.

j

Birokratija puna razumevanja

j

Prema promotivnim materijali­ma, život u Lavasi je zamišljen kao “energičan i istovremeno miran, komforan a ipak pristupačan, tehnološki napredan i jednostavan i konačno – i urban i okrenut priro­di”. Planirano je da se grad prostire na 100 kvadratnih kilometara i da u njemu zivi oko 300.000 stanovnika, u pet kvartova koji će izgledati kao zasebni gradovi. Prvi je Dasve, cen­tar grada koji je još u izgradnji.

h

dasve

h

Koncept Lavase zasnovana je na principima, “Novog urbanizma”, sa celinama koje obiluju zelenim površinama i omogućavaju da se najveći deo grada obiđe peške. Ideja je da 80 odsto stanovništva može za petnaestak minuta hoda da stigne do centra. Kreatori grada bili su i pod uticajima američke, ali i evropske arhitekture, o čemu osim pomenutog američkog restorana, svedoči i deo grada koji u potpuno­sti podseća na slikovito italijansko ribarsko selo Portofina. No, Lavasa će, kako tvrde u LCL, uglavnom biti izgradena u slavu indijske tradicije. U gradu se nalaze objekti za vi­še prodavnica poznatih indijskih brendova, zatim bolnica kojom upravlja indijska kompanija Apol­lo, kao i skola koju vodi Christel House koja se bavi ovim poslom i u Meksiku i Indijanapolisu, pa i jedan privatni univerzitet za ugo­stiteljstvo. U planu je i izgradnja fudbalske i akademije za golf.

j

christel house lavasa

j

Prvi privatni grad u Indiji  jeste izgraden od novca jedne korpo­racije, ali nije ostao ni bez pomo­ći države. Naime, Vlada savezne drzave Maharastre,  izašla je u  su­sret investitoru omogućivši veoma fleksibilnu regulativu  za gradnju. Prema pisanju indijskih medija, nije se libila da u tu svrhu raseli i oko 3.000 stanovnika u selima koja su se nalazila na mestima planiranim za  gradnju,  sa obrazloženjem  da će Lavasa podstaći rast turizma i celokupne lokalne ekonomije. Ipak, izgradnja korporacijskog grada nije tekla baš glatko. Pr­vo su indijske vlasti privremeno povukle dozvolu za gradnju, za­tim je došlo do nepredviđenih problema u izgradnji na zelenim površinama, a trenutno je u toku i sezona monsuna, koja je obustavi­la građevinske radove. No, beton i čelična armatura koji se nalazi svuda po gradu, obecavaju da će projekat biti nastavljen čim se sta­bilizuju  vremenski  uslovi.

j

Vlast bira upravni odbor

k

Za sada, u Lavasi, izuzev pošte i policije, svim drugim instituci­jama upravlja korporacija koja je i vlasnik grada. Umesto gradona­čelnika, na celu je menadžer koga je izabrao Upravni odbor Lavasa Corporation Limited. “Kompanija ima sva prava u ovom gradu. Ona može nekoga da istera iz njega, da oporezuje kako želi, da utvrđuje propise za gradnju, da menja upra­vu ili pravila na osnovu kojih funk­cioniše grad”, pisala je još pre dve godine Persis Taraporevala, istra­živač u Centru za političke studije iz Nju Delhija.

h

Persis Taraporevala

h

Život u ovom gradu mogao bi, upozorava, da izgleda kao u filmu Trumanov šou, a sve­ videći posmatrač svačijeg života bila bi kompanija LCL. Međutim, Mukund Rati, čovek koji ima najvišu izvršnu vlast u Lavasi, tvrdi da ce kompanija imati glavnu rec samo tokom izgradnje, a kada pro­jekat bude završen, u gradu će biti uspostavljena demokratska vlast.

h

mukund rathi

h
Korporacijsku viziju idealnog života podržava i New Cities Fo­undation, švajcarska fondacija koja proučava gradove 21. veka na globalnom nivou. Prema njenoj oceni, Lavasa poseduje vrline ko­je nedostaju mnogim indijskim gradovima: velike, uredene zelene površine, prohodnost za pešake, funkcionalnost, higijenu, čistu pi­jaću vodu iz slavina, dobre škole, neprekidno napajanje energijom, brz internet i elektronsku upravu. Lavasa je, ističe švajcarska fonda­cija, uzor modernog kosmopolit­skog načina života.

h

Ecole Hoteliere Lavasa

h

No, to zadovoljstvo je prilično daleko za prosečan standard u Indiji, budući da cene stanova od 17.000 do 36.000 dolara ne može da priušti čak ni tamošnja srednja klasa, pa se postavlja pitanje ko­liko ova moderna kosmopolitska oaza, realno, može biti uzor za ur­bani preporod kontinenta? Osim toga, u Lavasi za sada većinom žive samo investitori i zaposleni, a radnici koji su poreklom Indijci, uglavnom tvrde da ne vide svoju budućnost u ovom gradu, u kojem je teško steći osećaj pripadnosti bez porodice, prijatelja i uspome­na. Čak i oni koji dolaze kao gosti za vikend, smatraju da je Lavasa pre mesto za praznični provod ne­go za stanovanje, jer joj nedostaje mnoštvo institucija koje su neop­hodne za svakodnevni život.

h

radnici u indiji

h
S obzirom da je izgrađena tek petina grada, ostaje pitanje da li će Lavasa u budućnosti opovrgnuti skeptike i, time, mozda podstaći slične pokušaje kao što je već slu­čaj sa saudijskim gradom Kejkom na obali Crvenog mora, jedinim gradom u privatnom vlasništvu koji se kotira na berzi, ili sa privim privatnim gradom u Gvatemali, pod imenom Kajala. Ili ce se am­biciozni korporacijski projekat pokazati kao skupa greška, čije posledice neće biti samo značajno prazniji džepovi jednog indijskog oligarha.

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (458)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina