Prikupljanje podataka uz pomoć VBA, Miloš Cvetković, konsultant, MCB

Prikupljanje podataka uz pomoć VBA, Miloš Cvetković, konsultant, MCB

IGO_5349

O prikupljanju podataka u Excelu uz pomoć VBA će nam govoriti Miloš Cvetković Konsultant u Menadžment Centru Boegrad.

IGO_5349

 

Kompletan rad u Excelu svodi se na tri faze:

 •  Prikupljanje i transformacija podataka
 •  Analiza podataka
 •  Tabelarno ili grafičko prikazivanje podataka u vidu izveštaja za menadžere

U prethodnom broju pisao sam o Power Queryju kao alatu za uvoz i transformaciju podataka. On je koristan kada radite sa velikom količinom podataka iz više izvora. Međutim, polaznici me u poslednje vreme sve više pitaju o korišćenju Userformi kroz VBA programiranje u Excelu. Ako imate izazov da prikupite podatke (anketiranje ili izrada budžeta) od velikog broja ljudi koji koriste osnovne funkcije u Excelu, onda jedno od rešenja može da bude izrada Userformi kroz Excel.

Userform se koristi i u Accessu i to mnogo produktivnije i bolje, zato što u Accessu možete mnogo detaljnije da formatirate podatke koji treba da se popune. Međutim, kad god imamo izazov sa prikupljanjem, transformacijom, analizom i prikazivanjem podataka, najčešće prvo pokrenemo Excel. Da bismo napravili formular u Excelu, prvo moramo da napravimo spisak podataka koji su nam potrebni. Za svako polje (ćeliju) u formularu moramo da obezbedimo kolonu u tabeli koju popunjavamo iz tog formulara. Takođe, podaci moraju da budu tipski. Najčešći tipovi podataka su: tekstualni podaci (imena, komentari), datumski podaci, podaci sa liste (spisak proizvoda), ocene na skali…

Slika 1.

Slika 1.

Slika 2.

Slika 2.

Slika 3.

Slika 3.

Nakon što napravimo spisak svih podataka koji su nam potrebni, započinjemo sa dizajniranjem samog formulara. Važno je da formular bude pregledan i lak za korišćenje, bez detalja koji bi odvlačili pažnju od njegove osnovne namene, a to je unos podataka. Takođe su važni i pojavljivanje formulara, prenos podataka u bazu i zatvaranje koje treba da se programira.

Prvi izazov je da se omogući da se formular prikazuje kada otvorite Excel fajl i da u Userformi postoji dugme za zatvaranje Excel fajla. Da biste prikazali samo Userformu, potrebno je da dodate kod u delu ThisWorkbook u VBA Editoru, kao na slici 1.

Nakon toga potrebno je da se doda dugme za unos podataka i za zatvaranje Userforme, kao na slici 2. Duplim klikom na dugme „Zatvori“ pojaviće se prozor u koji je potrebno da se unese kod sa slike 2.

U okviru Toolboxa postoje različite vrste boksova koje možete da dodate, a u zavisnosti od tipa podatka koje je potrebno da unesete u tabelu. Ulazni boksovi koji se najčešće koriste su TextBox i ComboBox, a svaki je specifičan u pogledu formatiranja.

Kada prvi put otvorite formular za unos podataka on bi trebao da bude prazan, odnosno da ne sadrži prethodne unose. Za to je potrebno da formatiramo sve TextBoxove i ComboBoxove iz formulara, da bi im početna vrednost bila prazna. Ovaj kod unosimo tako što kliknemo desnim klikom na Userformu, a onda u padajućim listama biramo opcije „UserForm“ i „Initialize“, što znači da želimo da Userforma prilikom prikazivanja izvrši sledeće instrukcije sa slike 4 (svaki TextBox treba da bude prazan).

Vrednosti u ComboBoxevima možemo da unesemo tako što ćemo u posebnom Sheetu da ispišemo listu vrednosti koje želimo da nam se pojavljuju na ComboBoxu i da tu lisu imenujemo kao opseg ćelija u Excelu (Slika 5). Nakon toga je potrebno da u delu „Properties“ ComboBoxa unesemo u delu „RowSource“ naziv imenovanog opsega (u ovom slučaju to je „ComboList 1“).

Ostalo je još da se formatira i CommandButton 1 ili dugme „Unesi“. Njega formatiramo tako što duplim klikom kliknemo na dugme „Unesi“ i unesemo kod sa slike 6.

Kod sa slike 6 će da zada instrukcije da se vrednosti iz TextBoxova i ComboBoxova unesu u tabelu sa podacima. Tu tabelu i one iz drugih fajlova kasnije možemo da konsolidujemo, analiziramo i da ih unesemo u izveštajUserforme se koriste u mnogo komplikovanijim oblicima u kompanijama u Srbiji. Cilj ovog teksta bio je prikaz jednostavne Userforme i njenih najosnovnijih kodova. Ovaj fajl možete da preuzmete sa sajta www.mcb.rs

Slika 4.

Slika 4.

Slika 5.

Slika 5.

Slika 6.

Slika 6.

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #12. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku. 

Autor

Miloš  Cvetković


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (517)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina