PREDUZEĆE KOJE UČI. Gemba Kaizen™, Masaaki Imai

PREDUZEĆE KOJE UČI. Gemba Kaizen™, Masaaki Imai

Gemba Kaizen Korice

Bill Ford, gostujući honorarni profesor u centru Industrial Relations Research, University of New South Wales u Australiji, zalaže se za koncept nazvan „preduzeće koje uči“. On citira izjavu Dicka Dusseldorpa:

„Obuka je za mačke i pse. Ljudi uče.“

„Preduzeće koje uči“, kaže Ford, „jeste ono u kojem pojedinci, timovi i samo preduzeće kontinuirano uče i učestvuju u razvoju, transferu i korišćenju znanja i veština radi stvaranja kontinuiranog poboljšanja i dinamične konkurentske prednosti. Takva preduzeća stvaraju radni ambijent kojeg odlikuje saradnja i u kojem sve zainteresovane strane u firmi – bilo da su to akcionari, menadžeri ili radna snaga – zajedno razvijaju zajedničke ciljeve.“

 

U izgradnji temelja gemba kaizena mi stremimo istom cilju – izgradnji preduzeća koje uči i koje uključuje i menadžment i radnu snagu – radi razvoja zajedničkih ciljeva i vrednosti. U njemu je poboljšanje način života, a ljudi se ponose svojim poslom, stalno usavršavaju svoje veštine i osnaženi su da rešavaju probleme u gembi. Posao
se posmatra kao misija, način ispunjenja i ličnog razvoja.

 

Zato gemba treba da postane bastion učenja. Da bi izgradio organizaciju koja uči, menadžment mora da osnaži zaposlene u gembi tako što će im omogućiti da stiču iskustva iz kojih će učiti. Kao što je ranije pomenuto, sredstva za učenje u gembi mnogo se oslanjaju na zdrav razum i jednostavna sredstva provere kao što su postavljanje pitanja „Zašto?“ pet puta, pet koraka organizacije radnog prostora, muda, mura i muri, i poštovanje aksioma:

„Ne prihvataj loš kvalitet. Ne pravi loš kvalitet. Ne šalji loš kvalitet.“

Iskustva učenja u gembi moraju da se zasnivaju na poštovanju osnovnih ljudskih vrednosti, kao što je poštovanje čoveka, posvećenost, odlučnost, ekonomičnost (razumno korišćenje resursa), čistoća i urednost. Ovde učenje treba da bude sinonim za činjenje. Umesto da im se drži mnogo predavanja, zaposlenima u gembi treba dati priliku da uče kroz praksu i rad, da fizički učestvuju, da koriste ruke kao i mozak. Posle uvođenja 5S-a i standardizacije u kompaniji Tokai Shinei, predsednik Joshihito Tanaka je rekao: „Kada pogledamo unazad, naučili smo da nam je posao ono što treba da radimo – tj. da radimo ono što smo se dogovorili da radimo. Drugim rečima, dobra kompanija je ona u kojoj svako radi ono što treba da radi. Naučili smo i da znanje najbolje možete da steknete kroz praksu, korišćenjem svog tela i učenjem kroz rad. Nije dovoljno da samo obezbedite koncept.“

 

Zato su gemba kaizen aktivnosti u Japanu uvek stavljale naglasak na akciju. Sledi 10 osnovnih pravila za praktikovanje kaizena u gembi:

1. Odbacite konvencionalno rigidno razmišljanje o proizvodnji;
2. Razmišljajte o tome kako da to uradite, a ne zašto ne može da se uradi;
3. Nemojte da izmišljate izgovore. Počnite od preispitivanja postojećih praksi;
4. Nemojte da težite savršenstvu. Uradite to odmah, pa makar i za samo 50% ostvarenja cilja;
5. Odmah ispravite greške;
6. Nemojte da trošite novac na kaizen;
7. Mudrost se ispoljava kad se čovek suoči sa poteškoćama;
8. Pitajte „Zašto?“ pet puta i potražite osnovni uzrok;
9. Težite mudrosti 10 osoba umesto znanju jedne;
10. Ne zaboravite da su prilike za kaizen beskrajne.

 

U ljudima u gembi su stare radne navike duboko ukorenjene. Kad se gemba kaizen uvodi prvi put, mora da se savlada snažan psihološki otpor. Menadžment koristi prethodnih 10 pravila kao smernice za olakšanje uvođenja gemba kaizena.

Baš kao što su se japanske kompanije suočavale sa preprekama u realizaciji gemba kaizena, i zapadni menadžment mora da bude spreman za otpor i mora da uvodi gemba kaizen sa čvrstom odlučnošću.

 

Jim Crawford, potpredsednik i direktor za upravljanje vrednostima i istraživanje i razvoj proizvoda u kompaniji Excel, daje sledeće zapažanje o svom ličnom prolasku kroz kaizen proces posle više godina učešća u promovisanju kaizena u svojoj kompaniji: Najdublja lična promena koja je rezultat kaizena jeste shvatanje da su naši procesi rada mehanizmi za davanje rezultata. To shvatanje dovodi do uvida da možemo da dramatično poboljšamo dugoročne rezultate tako što ćemo poboljšati svoje procese rada.

Moji raniji pogledi su me naveli da verujem da se dramatični rezultati mogu postići bržim i vrednijim radom. Ti napori su dali razočaravajuće rezultate. Dramatično poboljšanje je i dalje izmicalo.

Vođeni verovanjem da je brzo, kratkoročno, dramatično poboljšanje ipak dostižno, osmislili smo načine da dođemo do poboljšanja rezultata povećanjem radne snage i kapitalnih resursa. Iz današnje perspektive, i ti napori su podbacili.

Ideja da rezultate možemo da popravimo samo ako popravimo svoje procese rada je jednostavna, ali se ipak često pogrešno shvata. Ključno pitanje je zašto menadžeri imaju toliko problema sa tom idejom. Nadam se da odgovor možemo da nađemo pomoću mojih ličnih opažanja.

Upoređivanjem sam otkrio da uspešne kompanije imaju menadžere koji su posvećeni kaizen procesu. Ti menadžeri prihvataju ideju da rezultate ne popravlja menadžment na kratak rok, nego menadžeri koji podržavaju dugoročne napore drugih u upravljanju njihovim procesima rada.

I za transformisanje organizacije i njeno izvođenje iz tame na svetlost takođe je potrebno strpljenje i hrabrost. U kompaniji Excel je ta promena bolno spora. Do unutrašnje hrabrosti da se podrže dugoročni napori je teško doći s obzirom na pritisak za dramatična poboljšanja rezultata. Sposobnost vođenja i ispoljavanje strpljenja radi postizanja dramatičnog, dugoročnog poboljšanja dolazi samo od shvatanja ideje da održiva poboljšanja rezultata dolaze od dugoročnih poboljšanja naših procesa rada.

 

Studije slučajeva kompanije Leyland Trucks i kompanije Excel bave se time kako je menadžment preduzeo izgradnju unutrašnje strukture da bi kompanija postala preduzeće koje uči. Po jednoj definiciji razlike između obrazovanja i obuke, obrazovanjem se uči ono što još ne znate, dok se obukom uči ono što već znate – ali tako da vam pravilno obavljanje toga gotovo uđe u krv. Drugim rečima, prilikom obuke ljudi uče kroz rad – stalnim ponavljanjem. Veštine ne mogu da se steknu jednostavno čitanjem knjige ili slušanjem predavanja. One moraju da se vežbaju u praksi!

 

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Gemba Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Gemba knjiga

Autor

Gost 


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (393)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina