POSTAVI PRAVO PITANJE! Veljko Stanojković, Compensation and Benefits Manager, Imlek.

POSTAVI PRAVO PITANJE! Veljko Stanojković, Compensation and Benefits Manager, Imlek.

Veljko Stanojković

 

Uporedo sa tehnološkim razvojem raste količina podataka koja se generiše upotrebom novih tehnologija, čineći da putovanje od sirovih do upotrebljivih podataka postane prava avantura sa mnogo izazova. Vizualizovati podatke u obliku tabela i grafikona više nije dovoljno, već je kroz podatke potrebno naći sve uzroke prikazanih rezultata, objasniti njihov uticaj i predvideti sve moguće posledice.

 

Veljko Stanojković

Veljko Stanojković, Compensation and Benefits Manager, Imlek.

 

Postavljanje pravih pitanja predstavlja početnu stanicu svakog analitičkog putovanja. Ovde treba napraviti distinkciju između izveštavanja i analitike s obzirom na to da ove dve usko povezane, ali ipak različite, aktivnosti daju odgovore na različita pitanja. Izveštavanjem se dolazi do odgovora šta se desilo u nekom prethodnom periodu dajući podacima deskriptivnu dimenziju. Analitika koja se naslanja na rezultate iz izveštaja mora odgovoriti na seriju pitanja koja proističu iz prikazanih rezultata sa namerom da ih objasni i predvidi njihov dalji uticaj na poslovanje. Doći do krajnje destinacije i dati odgovore na pitanja, ne predstavlja ucrtanu stazu na mapi sa preciznim GPS koordinatama. Vrlo često je to put u nepoznato, gde je potrebno raskrčiti nepristupačan teren raznom mehanizacijom i, uz pomoć nekoliko različitih prevoznih sredstava, naći najkraći put do cilja.

 

Čišćenje terena kojim analitički karavan treba da prođe predstavlja deo puta gde svako od hodočasnika provede najveći deo svog vremena fizikališući. Čišćenje podataka, sagledavanje šta je ono što nam je potrebno, način na koji će se podaci prikupljati, sistematizovati, čuvati i upotrebljavati, svakako nije uzbudljivo i udobno ali, ako se ne uradi na ispravan način, ostatak putovanja će izgledati kao u narodnoj izreci „proveo se kao bos po trnju“ u pravom smislu tih reči. Kako bi ovaj posao obavili što lakše, analitičari moraju razviti nove veštine, jer u protivnom će fizikalisati mnogo duže golih ruku. Excel je svakako najzastupljeniji od alata koji analitičari imaju u svojim rukama. Iako moćan alat, on sam po sebi često nije dovoljan za rešavanje problema. Kako su strukturirani podaci i dalje najzastupljeniji kada je analitika u pitanju, osnovno poznavanje funkcionisanja relacionih baza podataka je obavezno kod svakog ozbiljnog analitičara. Na koji način se podaci čuvaju u tabelama, šta je primarni ključ i na koji način se stvaraju relacije između tabela, spada u osnovno znanje analitičara. Kao i na svakom putovanju, mnogo je lakše putovati uz poznavanje stranih jezika. Najvažniji na našem analitičkom putovanju jeste univerzalni jezik kojim se komunicira sa podacima odnosno SQL (Structured Query Language). Baveći se analitikom bez osnovnog poznavanja SQL-a, umnogome podseća na putovanje svetom bez bazičnog znanja engleskog jezika. Ne morate ga znati perfektno, dovoljno je nekoliko jednostavnih fraza sa malim vokabularom (Select, From, Where; Inner Join, Left Join, Right Join itd). Učenje SQL-a, koje je slično učenju engleskog jezika, jer ima jasna pravila, dosta je zastupljeno, a edukacija je i više nego dostupna. Pored tradicionalnih kurseva, postoje mnogobrojni besplatni ili vrlo pristupačni on-line kursevi na internetu. Ukoliko uz sve prethodno navedeno imate i znanja iz funkcionisanja ETL (Extract, Transform, Load) procesa i alata, onda već krčite svoj put teškom mehanizacijom.

 

SQL

 

Nakon što su sve staze do cilja prohodne i utabane, može krenuti pravo putovanje puno avantura. Na koji način će se vršiti modelovanje podataka, umnogome zavisi od kompleksnosti problema koje želimo rešiti, količine podataka koje obrađujemo, kao i alata i tehnika kojima raspolažemo. Svakako je ovo najzabavniji deo analitičkog putovanja, gde je izbor avantura beskrajno raznolik – od kreiranja modela u Excelu uz pomoć power pivota i power querya, preko statističkih i regresionih modela, do pravljenja kompleksnih algoritama i machine learninga uz pomoć programskih jezika R, Phyton ili Spark, a sve u skladu sa potrebama, ličnim afinitetima i mogućnostima. Ovde dolazi do izražaja kvaliteta obavljenog posla u prethodnoj fazi, jer ukoliko su podaci kompletni, bez anomalija i sistematizovani na pravi način, postoji velika verovatnoća da će rezultat modelovanja biti zadovoljavajuć i da ćemo dobiti odgovore na sva pitanja. Ukoliko se pokaže da je bilo propusta u prethodnoj fazi, potrebno je sagledati u kojoj meri nedostajući podaci mogu ugroziti krajnji rezultat. Ako je zaključak negativan, bolje da se vratimo nekoliko koraka unazad nego da sletimo sa puta.

 

Na kraju putovanja, kada su nam svi odgovori sa početka već poznati, treba da izaberemo najbolje slike iz našeg aparata i da u fazi vizualizacije na jednostavan i razumljiv način predstavimo rezultate analiza. Na koji način će rezultati biti predstavljeni, svakako zavisi od publike. Sasvim je drugačiji prikaz namenjen top menadžmentu, kolegama iz sektora ili funkcionalnim menadžerima specijalizovanim za neki segment poslovanja. Samim tim je i izbor alata za vizualizaciju prilagođen onome ko donosi poslovne odluke, a sve sa ciljem što boljeg razumevanja naše analize.

 

Način interpretacije ovde ima ključnu ulogu, jer uzaludno je putovanje samo po sebi ako nakon njega ne ostane dobra priča na osnovu koje će se doneti kvalitetna poslovna odluka.

 

Tekst je preuzet iz Controlling magazina #14. Ceo magazin možete pročitati na ovom linku.

Još zanimljivih tekstova možete pročitati na ovom linku.

Autor

Veljko  Stanojković

Compesation and Benefits Manager

Imlek


Napiši komentar

Newsletter pretplata

Autori Tagovi
 • Aleksandar Duković (4)
 • Aleksandar Nedeljković (1)
 • Aleksandar Nešić (1)
 • Aleksandar Pejčić (1)
 • Aleksandar Predić (2)
 • Aleksandar Teofilović (3)
 • Aleksandra Dutina (2)
 • Aleksandra Janković (1)
 • Aleksandra Paunić (1)
 • Aleksandra Đorđević (2)
 • Almir A. Budalica (20)
 • Ana Petonjić (1)
 • Ana Petrović (1)
 • Andreas Graf (1)
 • Andrej Beslać (1)
 • Andrej Kuku (1)
 • Andrija Pavlović (2)
 • Anja Atanasijević (1)
 • Anja Dadasović (1)
 • Biljana Dimitrijević (1)
 • Biljana Dukovic (1)
 • Biljana Masić (6)
 • Bjarte Bogsnes (1)
 • Bogdan Kravić (1)
 • Bojan Grahovac (1)
 • Bojan Pavlović (1)
 • Bojan Radoš (2)
 • Bojan Radun (1)
 • Bojan Šćepanović (463)
 • Bojana Pejčić (26)
 • Bojana Radović (1)
 • Bojana Vesić Anić (1)
 • Bojana Vesić Antić (1)
 • Branislav Lončar (3)
 • Branislav Vujović (1)
 • Branislav Zobenica (1)
 • Cmilja Tucaković (1)
 • Dalibor Pajić (1)
 • Daniela Laketic (31)
 • Danijela Medić (1)
 • Danijela Popović (1)
 • Danijela Resimić (1)
 • Danijela Tuco (1)
 • Darko Bjelić (2)
 • Darko Samardžija (1)
 • Darko Vlajkovic (27)
 • David Momčilović (1)
 • Davor Sakač (1)
 • Dejan Marković (1)
 • Dejan Đorđević (1)
 • Dejana Manić Kavgić (2)
 • Denis Trbović (3)
 • Desa Ćuk (1)
 • Dimitrije Stojanović (1)
 • Vojislav Marjanović (3)
 • Dragan Radosavljević (2)
 • Dragan Ranisavljević (1)
 • Dragan Vještica (3)
 • Dragana Gondžo (1)
 • Dragana Guzina (1)
 • Dragana Lukić (1)
 • Dragana Nerandžić (1)
 • Dragana Ovčarov (1)
 • Dragana Stojanović (2)
 • Dragana Đorđević (1)
 • Draško Marković (1)
 • Dražan Planinić (1)
 • Dušan Krejaković (1)
 • Excel genije! (151)
 • Fabrizio Renzi (1)
 • Goran Petrović (1)
 • Goran Popović (4)
 • Goran Slijepčević (1)
 • Goran Vasić (1)
 • Goran Vujasinović (1)
 • Gorana Golubovic Vuksanovic (1)
 • Goranka Radojčić (2)
 • Gordana Jankov (1)
 • Gostujuci autor (514)
 • Ilija Vujović (1)
 • Irina Zdravković (2)
 • Istok Pavlović (1)
 • Ivan Anđelković (1)
 • Ivan Bešker (1)
 • Ivan Ćirković (1)
 • Ivan Dačković (1)
 • Ivan Kostadinović (1)
 • Ivan Veselinović (3)
 • Ivan Đurić (1)
 • Ivana Dagović (1)
 • Ivana Jevtić (1)
 • Ivana Milić (1)
 • Ivana Popović (1)
 • Ivana Savović (1)
 • Ivana Višnjić (3)
 • Ivana Vlahović (1)
 • Jasenka Stekić (1)
 • Jelena Jovanović (1)
 • Jelena Lečić Mirčetić (1)
 • Jelena Radovanac (1)
 • Jelena Ristić (1)
 • Jelena Stojmenović (1)
 • Jelena Vučković (1)
 • Jovan Gligorijević (1)
 • Jovan Krstić (1)
 • Jovana Kondić (2)
 • Jovana Stanojčić (1)
 • Jovo Stokić (2)
 • Katarina Ćevriz (2)
 • Kristina Bojović (1)
 • Ksenija Karić (1)
 • Lazar Džamić (1)
 • Leo Pandžić (2)
 • Lidija Latinović (1)
 • Ljubomir Skupek (1)
 • Lucija Vesić (1)
 • Maja Mrkalj (1)
 • Maja Nikčević Rmandić (1)
 • Maja Petrović (1)
 • Maja Šobot (1)
 • Maja Verlašević (1)
 • Maja Zikic (1)
 • Mari Glavonjić (2)
 • Marija Đurović (1)
 • Marija Kostić (1)
 • Marija Rokvić (1)
 • Marija Švigir (32)
 • Marija Tatarević (3)
 • Marijana Krička (1)
 • Marina Mitić Jekić (1)
 • Mariora Andraš Tomić (1)
 • Marko Agatonović (2)
 • Marko Bekić (1)
 • Marko Devrnja (1)
 • Matjaž Fajfar (2)
 • Milan Listeš (2)
 • Milan Maglov (1)
 • Milan Manić (1)
 • Milan Marković (1)
 • Milan Milenković (1)
 • Milan Radivojevic (1)
 • Milan Simić (1)
 • Milan Zaletel (1)
 • Milan Đorđević (1)
 • Mile Mitrović (47)
 • Milena Janjić (3)
 • Milena Nikolov (1)
 • Milena Radosavljević Đorić (1)
 • Milena Rajić (1)
 • Milenko Dželetović (1)
 • Milica Altgelt (1)
 • Milica Ivic (1)
 • Milica Đorđević (1)
 • Miloš Cvetković (7)
 • Miloš Jauković (1)
 • Miloš Jeličić (2)
 • Miloš Nedeljković (1)
 • Miloš Pucarević (1)
 • Miloš Puzić (1)
 • Miloš Simić (1)
 • Miloš Vasić (1)
 • Miloš Zeković (1)
 • Miona Živkov-Ivanišević (4)
 • Mirjana Pašalić (2)
 • Jelena Jovanović (5)
 • Mladen Ranković (1)
 • Natalija Jegdić (1)
 • Natalija Mihajlović (1)
 • Natalija Pešić (2)
 • Natalija Popovic (1)
 • Nataša Kuzmanovski (1)
 • Nataša Stamenković (2)
 • Nataša Žikić Buha (1)
 • Nebojša Vlatković (1)
 • Neda Čičarević Tepić (1)
 • Neda Jovanović (1)
 • Nemanja Knežević (1)
 • Nemanja Nikolić (3)
 • Nenad Dlačić (1)
 • Nenad Kovačević (1)
 • Nenad Radunović (1)
 • Nenad Trajkovski (1)
 • Nevena Dokmanović (1)
 • Nevena Radovanović (1)
 • Nevena Vračar (1)
 • Nikola Avram (1)
 • Nikola Cvijanović (1)
 • Nikola Petreski (1)
 • Nikola Stokić (2)
 • Nikola Turkan (1)
 • Nikša Vušurović (1)
 • Olga Mirković (1)
 • Olivera Dostanić (1)
 • Olivera Krneta (1)
 • Olivera Nikodijević (1)
 • Petar Ćurčić (1)
 • Petar Popović (1)
 • Petar Živković (3)
 • Predrag Krasojevic (7)
 • Predrag Kudra (1)
 • Predrag Micić (1)
 • Predrag Petrović (5)
 • Rade Hajder (1)
 • Rade Radanović (2)
 • Rade Stojisavljević (1)
 • Radomir Petronijević (1)
 • Rajko Vasojević (1)
 • Roland Seeliger (1)
 • Sandra Rapo (1)
 • Sanja Jevđenijević (1)
 • Sanja Mrđanov (2)
 • Saša Stamenković (1)
 • Silvia Tomić (1)
 • Slavica Vučetić (1)
 • Slavica Vujičić (1)
 • Slaviša Lečić (2)
 • Slavko Vujnovic (7)
 • Slobodan Anić (2)
 • Slobodan Radoičić (1)
 • Slobodan Roksandić (1)
 • Slobodan Žepinić (1)
 • Snežana Glavonjić (1)
 • Snežana Trajkovski (1)
 • Snježana Pivaš (1)
 • Sonja Nenić Andreev (1)
 • Srdjan Grbić (1)
 • Srđan Grubić (1)
 • Srđan Pavlović (1)
 • Stefanija Georgieva (8)
 • Stevan Ćomić (1)
 • Svetlana Mirković Borčić (1)
 • Svetlana Pajić (1)
 • Svetlana Žikić (2)
 • Tamara Dragašević (1)
 • Tamara Lazić (3)
 • Tamara Matović (2)
 • Tatjana Bolpačić (22)
 • Tatjana Jovanović (1)
 • Tatjana Lukić (2)
 • Tijana Anđelić (1)
 • Tijana Drljević (1)
 • Tijana Rauš (1)
 • Tomislav Mimica (1)
 • Tomo Djekovic (1)
 • Vedran Babik (1)
 • Vedrana Božić (2)
 • Vedrana Vukša (1)
 • Velibor Ilić (1)
 • Veljko Stanojković (1)
 • Veljko Žarić (1)
 • Veroljub Zmijanac (1)
 • Vesna Stojanvić (1)
 • Violeta Kovačević (1)
 • Vladan Buha (1)
 • Vladan Matović (1)
 • Vladimir Petković (2)
 • Vladimir Popović (1)
 • Vladimir Stojković (1)
 • Yeghishe Avagyan (1)
 • Žaklina Teofilović (2)
 • Žarko Milovanović (1)
 • Žarko Savić (1)
 • Željko Ćulibrk (1)
 • Željko Vidojević (1)
 • Živka Mutlak (1)
 • Živorad Radovanović (1)
 • Zoran Blagojević (1)
 • Zoran Daljević (1)
 • Zorica Dinić (1)
 • Zorica Popović (1)
 • Đorđe Koprivica (2)
 • Đorđe Milinković (1)
 • Đorđe Živanović (1)
 • Trenutno nema magazina