- Finansijski Snowboard - http://www.mcb.rs/blog -

POBOLJŠANJE SISTEMA. Kaizen™ knjiga, Masaaki Imai

Menadžment treba da usmeri napore ka poboljšanju sistema, pošto je to jedan od najvažnijih zadataka kaizena okrenutog ka menadžmentu. Poboljšanje sistema se tiče ključnih oblasti menadžmenta, poput planiranja i kontrole, procesa donošenja odluka, organizacije i sistema informacija. Cross-functional menadžment, sprovođenje politike i sprovođenje kvaliteta predstavljaju neke menadžment koncepte stvorene radi zadovoljenja ovih potreba. Prirodno je što se „novih sedam“ grupa TQC alata koristi na projektima vezanim za poboljšanje sistema.

 

Uspeh u oblasti sistema predloga i QC krugova nije dugo trajao tamo gde menadžment nije ustanovio takve sisteme i gde su napori bili kampanjski i sporadično primenjivani. Podrška top menadžmenta je nezamenljiva pri uvođenju TQC-a i kaizena.

 

Kaizen pokriva čitav spektar poslovanja, počevši od načina na koji radnik radi u radionici. Odatle se seli na poboljšanja na mašinama i postrojenjima da bi konačno našao mesto u sistemima i procedurama. Kaizen je sveprisutan. Zbog toga mnogo japanskih menadžera veruje da je kaizen 50% menadžerskog posla.

 

Ovaj tekst je preuzet iz knjige “Kaizen”, Masaaki Imaija. Masaaki Imai je najveći svetski ekspert za implementaciju kaizena, kao i osnivač Kaizen Instituta koji posluje u preko 60 zemalja sveta, a od 2015.godine i u Srbiji. Knjigu možete naručiti preko ovog linka. 

Kaizen knjiga